De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LUMOS Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LUMOS Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 LUMOS Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk

2 Overzicht Achtergrond Vraagstelling Methode Resultaten Conclusies

3 Achtergrond

4 Het model RuimteScanner Het project Ruimte voor Geo-Informatie Penvoerders: MNP, VU Financiers: ICES/KIS & Habiforum LEI: case-study als toepassing Thema: natte teelten als grondgebruiksklasse

5 De vraagstelling

6 Riet en wilgen Biobrandstoffen in Nederland? Riet en wilg: endogeen in natte gebieden Twee mogelijkheden Ethanolproductie Verbranding Combinatie met waterberging Additionele baten: waterzuivering, natuur

7 Onderzoeksvragen Onder welke omstandigheden kan natte teelt van biobrandstoffen maatschappelijk batig zijn? Wat zouden de ruimtelijke gevolgen zijn?

8 De methode

9 Twee scenario’s Perspectief 2050 Energieprijzen ($/bl) 101 198 (nu 68, in juli 2008 137) Klimaat G: <1° temperatuurstijging, iets meer neerslag in zomer en winter W+: >2° temperatuurstijging, nattere winters, drogere zomers Economie & demografie Global Economy scenario uit Welvaart & Leefomgeving Waterbeheer Pompen Verzuipen

10 De RuimteScanner Ruimtelijk allocatiemodel Basis: grondgebruiksklassen concurreren om ruimte, elke plek wordt toegewezen aan de klasse die daar de hoogste baten kan halen Implementatie: Cellen van 100x100m Database met ruimtelijke informatie per cel Huidig grondgebruik Fysieke kwaliteiten Nabijheid andere functies beleid Input: Ruimteclaims per klasse (min/max) Geschiktheidskaarten te construeren op basis van database + scenario Output: kaart van toekomstig ruimtegebruik

11 Van RuimteScanner naar KBA Doel: toepassing RuimteScanner, kaart van grondgebruik met inpassing van biomassateelt Allocatiemechanisme van RuimteScanner werkt met netto baten Dus moeten de kosten en baten ingeschat worden En ruimtelijk gedifferentieerd

12 Kosten & baten van riet- en wilgenteelt Literatuur: opbrengst in t/ha (droge stof) Conversies: Droge stof → ethanol → GJ → € Droge stof → verbranding → GJ → € Kosten van transport & verwerking (€/t) Met 1% afname per jaar ivm techn. Ontwikkeling Toevoegen: baten waterberging Op basis van compensatie die aan boeren wordt betaald (€ 395/ha)

13 Ethanol, scenario 1 Verbranding, scenario 2 Ethanol, scenario 2 Verbranding, scenario 1

14 Toepassing in de RuimteScanner Ruimtelijke differentiatie van netto baten: Constructie van opbrengstdervingskaarten Op basis van grondsoort en grondwatertrappen Geschiktheid voor waterberging op basis van hoogte en nabijheid boezemwater Scenario’s: Hogere grondwaterstanden in scenario 2 (klimaat W+, beleid gericht op aanpassing Vergelijking met concurrerende vormen van grondgebruik: Opbrengstderving aardappelen en melkveehouderij

15 De resultaten

16 scenario 1scenario 2 Rietteelt (verbranding) icm waterberging, 2050

17 Conclusies

18 Teelt van riet en wilgen icm waterberging heeft potentieel in scenario’s met sterke klimaatverandering en hoge energieprijzen Als alternatief voor mn melkveehouderij Waar opbrengsten dalen door hogere grondwaterstand, verzilting en liberalisatie zuivelmarkt Op dit moment is alleen verbrandingspad (in electrische centrales) interessant Baten van waterzuivering en evt. natuur niet meegerekend Privaat-economische kba vereist studie agrarische productiekosten

19 Dank voor de aandacht © Wageningen UR


Download ppt "LUMOS Tom Kuhlman Nga Phan-Drost René Verburg Janneke van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google