De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meedoen of meetellen? Conferentie Actieve Burgers, Vitale Wijken 28 januari 2010 Jale Simsek INOVA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meedoen of meetellen? Conferentie Actieve Burgers, Vitale Wijken 28 januari 2010 Jale Simsek INOVA."— Transcript van de presentatie:

1 Meedoen of meetellen? Conferentie Actieve Burgers, Vitale Wijken 28 januari 2010 Jale Simsek INOVA

2 Bureau Inova Coördinatie activiteiten wijkgerichte inburgering Coördinatie activiteiten wijkgerichte inburgering Inzet werving vrijwillige inburgeraars Inzet werving vrijwillige inburgeraars Coaching inburgeraars na inburgering Coaching inburgeraars na inburgering Inzet koppeling tussen inburgering en ontmoeting Inzet koppeling tussen inburgering en ontmoeting Participeren binnen samenwerkingsverbanden Participeren binnen samenwerkingsverbanden

3 Leefwereld migranten 1) Problemen met de NL samenleving: - Zich geen onderdeel voelen - Niet begrepen en geaccepteerd - Er wordt voor ons beslist en niet met ons - Afkeuren van de NL waardensystemen 2) Problemen eigen culturele kaders - Vasthouden aan eigen waardensystemen

4 Leefwereld migranten - Belangen gemeenschap staan voorop - Schaamte/ zwijgcultuur - Overleving staat centraal; zelfontplooing is niet aan de orde - Veilig binnen de eigen groep

5 Spanningsvelden Misverstanden tussen allochtonen en autochtonen Misverstanden tussen allochtonen en autochtonen Allochtonen moeite met de individualistische samenleving Allochtonen moeite met de individualistische samenleving Autochtonen zien allochtonen niet als gelijkwaardig: probleemgevallen Autochtonen zien allochtonen niet als gelijkwaardig: probleemgevallen Directheid en openheid in NL wordt als bedreigend ervaren Directheid en openheid in NL wordt als bedreigend ervaren

6 Spanningsvelden IK versus WIJ cultuur IK versus WIJ cultuur Interne controle versus externe controle Interne controle versus externe controle Praatcultuur versus zwijgcultuur Praatcultuur versus zwijgcultuur Schuldcultuur versus schaamtecultuur Schuldcultuur versus schaamtecultuur Eigen verantwoordelijkheid versus gedeelde verantwoordelijkheid Eigen verantwoordelijkheid versus gedeelde verantwoordelijkheid

7 T3 project Gebaar naar de migranten gemeenschappen Gebaar naar de migranten gemeenschappen Zich ontfermen over de problemen Zich ontfermen over de problemen Zoeken naar oplossingen Zoeken naar oplossingen Outreachend werken Outreachend werken Presentatie bezoekvrouwen

8 Dynamieken in de wijk Werving is niet ‘busje allochtonen opentrekken’ Werving is niet ‘busje allochtonen opentrekken’ Werving is motiveren om mee te doen! Werving is motiveren om mee te doen! Motiveren is emancipatie: WIJ culturen zijn overlevers! Zelfontplooing is niet vanzelfsprekend Motiveren is emancipatie: WIJ culturen zijn overlevers! Zelfontplooing is niet vanzelfsprekend NL samenleving is gericht op DOEN, hoe verhoud zich dit tot ZIJN NL samenleving is gericht op DOEN, hoe verhoud zich dit tot ZIJN

9 Dynamieken in de wijk Instellingen onbereikbaar voor deze doelgroep: waarom? Instellingen onbereikbaar voor deze doelgroep: waarom? Aanbodgericht of maatgericht? Aanbodgericht of maatgericht? Werken vanuit eigen organisatieaanbod of organisatie overstijgend werken? Ketens? Werken vanuit eigen organisatieaanbod of organisatie overstijgend werken? Ketens? Kan expertise van een instelling ingezet worden in een andere instelling met bijbehorende mandaat? Kan expertise van een instelling ingezet worden in een andere instelling met bijbehorende mandaat?

10 Dynamieken in de wijk Overzicht wie doet wat? Overzicht wie doet wat? Samenhang in beleid, uitvoering, resultaat afspraken en verantwoording Samenhang in beleid, uitvoering, resultaat afspraken en verantwoording Aansluiten bij problemen waar instellingen tegenaan lopen Aansluiten bij problemen waar instellingen tegenaan lopen Aansluiten bij initiatieven en kracht van de migrantengemeenschappen Aansluiten bij initiatieven en kracht van de migrantengemeenschappen Verbinding tussen allochtonen en autochtonen Verbinding tussen allochtonen en autochtonen

11 Uitdagingen in Alkmaar Streven naar daadwerkelijke verbinding tussen leefwereld allochtonen en beleid, voorzieningen Streven naar daadwerkelijke verbinding tussen leefwereld allochtonen en beleid, voorzieningen Voorwaarde voor MEEDOEN is MEETELLEN Voorwaarde voor MEEDOEN is MEETELLEN Samen doen; zelforganisaties, klankbordgroep inburgeraars, interculturalisatie Samen doen; zelforganisaties, klankbordgroep inburgeraars, interculturalisatie

12 Uitdagingen in Alkmaar Samenhang in beleid Samenhang in beleid Organiseren vanuit inhoud en dialoog Organiseren vanuit inhoud en dialoog Afstemming tussen organisaties vanuit de inhoud Afstemming tussen organisaties vanuit de inhoud Interculturalisatie van de instellingen is noodzakelijk: niet alleen allochtonen in dienst nemen maar daadwerkelijk intercultureel management Interculturalisatie van de instellingen is noodzakelijk: niet alleen allochtonen in dienst nemen maar daadwerkelijk intercultureel management


Download ppt "Meedoen of meetellen? Conferentie Actieve Burgers, Vitale Wijken 28 januari 2010 Jale Simsek INOVA."

Verwante presentaties


Ads door Google