De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groeien dankzij krimp ? Leudal, 13 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groeien dankzij krimp ? Leudal, 13 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Groeien dankzij krimp ? Leudal, 13 september 2011

2 Inhoud  Demografische ontwikkelingen  Krimp in het landelijk gebied  Complicaties  Wat te doen?

3 De wereldbevolking groeit !

4

5 Europa, omslag van groei naar krimp !

6 Nederland groeit ! Nu:  Bevolkingsdaling realiteit in enkele regio’s. In 2025:  61%  minder inwoners.  20%  minder huishoudens  98%  minder beroepsbevolking

7 Limburg krimpt !

8 Krimp landelijk gebied  Natuurlijke aanwas  Migratie  Kwantitatieve verschuiving  Van Randland naar Randstad  Van kleine kernen naar regiocentra  Kwalitatieve verschuiving  Jongeren  Hoogopgeleiden

9 Demografische verschuivingen

10

11 Verschuivingen landelijk gebied  Demografische verschuiving  Ruimtegebruik landelijk gebied  Verdienstelijking van de plattelands-economie  Waardering van het landschap  Grenzen tussen gemeenten / kernen vervagen

12 Complicerende factoren (1)  Krimp is een integraal vraagstuk dat zich sectoraal aandient  Minder mensen, vergrijzing, ontgroening  Onderwijs  Zorg  Woningmarkt  Economie  Landschap  Milieu  Welzijn  Leefbaarheid  Vrijwilligersbeleid

13 Complicerende factoren (2)

14 Complicerende factoren (3)  Beeldvorming demografische krimp = Economische krimp  Beleid stimuleert groei, dus “bestrijden”

15 Complicerende factoren (4)  Krimp dwingt tot keuzes maken  Krimp vraagt om maatwerkoplossingen, dé blauwdruk bestaat niet  Er komt geen extra geld voor krimp !

16 Hoe gaan we daar in Limburg mee om? Provincie coalitieperiode 2007 - 2011 “De Limburgse samenleving wordt op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied zodanig (her)ingericht, dat de demografische ontwikkeling (vergrijzing, ontgroening en krimp) op een positieve wijze is beïnvloed en aangewend om verdere groei in ruimtelijke, economische en sociale kwaliteit te realiseren.” Dhr. Deetman 2011 “Met minder mensen het niveau van welzijn en welvaart behouden en zo mogelijk versterken!” Creëer ruimte voor waardevermeerdering

17 Wat te doen ?  Bewustwording  Duidelijk beeld van perspectief en veranderopgaven  Investeren in Leefbaarheid  Samenwerking

18 Nog één cijfertje dan …….. Bedankt voor de aandacht ! Monique Steijvers – van der Veer


Download ppt "Groeien dankzij krimp ? Leudal, 13 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google