De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Nieuw Dordts Peil’ Procesontwerp “Naar een Lange Termijn Perspectief voor Dordrecht” September 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Nieuw Dordts Peil’ Procesontwerp “Naar een Lange Termijn Perspectief voor Dordrecht” September 2016."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Nieuw Dordts Peil’ Procesontwerp “Naar een Lange Termijn Perspectief voor Dordrecht” September 2016

2 Inhoud 1.Kader Nieuw Dordts Peil 2.Uitgangspunten voor het proces 3.Gesprek met de stad 4.De doorlopende lijn 5.Planning en kosten

3 1. Kader NDP

4 “Wat verstaan we onder Nieuw Dordts Peil?” 1.Nieuw: op toekomst gericht duurzaam en innovatief; het heeft een lange houdbaarheidsdatum en is constant vernieuwend 2.Dordts: focus op de stad met oog voor alles eromheen 3.Peil: een standaard/kwaliteitsniveau waar een ieder zich aan wil meten

5 Denken en Doen

6 Hoofdvragen Inbreng gemeente in de discussie 1.Wat moeten we doen om de sociaal- economische positie van Dordrecht op de lange termijn te verbeteren? 2.Hoe kunnen we water als kompas gebruiken voor de ontwikkeling van de stad op lange termijn? “Wij zien water als ‘unique selling point’ en drager voor kwaliteit. We zien kansen in innovatie. Wij leggen prioriteit bij werk. Wij zien duurzaamheid/zelfvoorzienendheid als belangrijke voorwaarde.”

7 Heden, toekomst en tussentijd

8 2. Uitgangspunten proces

9 1.Deelnemers weten zich gehoord, voelen zich uitgedaagd om mee te doen en eigenaar van de opgaven 2.Zorgen, dromen en oplossingsrichtingen van ‘insiders’ en ‘outsiders’ krijgen een plek 3.Ieder individu en iedere organisatie heeft ‘right to challenge’: ze mogen eigen oplossingen aandragen die een volwaardige plek in het proces krijgen 4.We gebruiken zoveel mogelijk bestaande trajecten 5.Het levert nuttige bouwstenen op waarmee ‘betere sociaal-economische positie’ en ‘water als identiteit’ daadwerkelijk gerealiseerd kan worden Voorwaarden voor een geslaagd proces

10 Vertrouwen Alle deelnemers krijgen duidelijkheid over hun status in het proces en over de wijze waarop hun bijdragen worden meegenomen Na elke fase in het proces volgt een terugblik op de vorige fase en wordt de opzet van de volgende stap geactualiseerd en gespecificeerd Deelnemers kunnen in de faseverslagen hun eigen bijdrage terugvinden Het is niet ‘U vraagt, wij draaien’. Wel ‘U vraagt, wij geven antwoord’. Dat antwoord mag ook een goed onderbouwd nee zijn.

11 Relatie met andere dossiers In elk geval verbinden van informatie: deelnemers weten wat er in andere trajecten gebeurt. Maar Nieuw Dordts Peil focust op eigen kernvragen. Kick-off: Mobiliteitsplan Omgevingsvisie Woonvisie Visie Binnenstad Ateliers Drechtsteden "Maritieme Topregio" Placemaking Opgave duurzaamheid Zuidelijke Randstad/MRDH

12 3. Gesprek met de stad

13 4 fasen

14 Fase 1 Ophalen van dromen, zorgen en trots 1.25 – 30 Interviews In tweetallen (met verslaglegger) naar bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen, bewoners … 2.Op straat/op de markt met een shout box Centrum, Sterrenburg, Wielwijk 3. Argu 4. Bewonerspanel

15 Fase 1: Wat en hoe? We vragen deelnemers om ideeën, wensen en oplossingen. We brengen deelnemers ook op nieuwe ideeën door te spelen met oplossingsvarianten waarmee idealen dichterbij worden gebracht. Er is altijd ruimte voor avontuurlijke en verrassende ideeën (“Joker” of “Wild Card”). We maken gesprekskaarten met vragen en plek/gesprekspartner; raadsleden kiezen hun kaart We leggen Dordtse troefkaarten voor en laten mensen hun eigen troefkaart maken Beelden verzamelen (tekeningen, foto’s, symbolen) Scrapboeken van dromen, zorgen en trots

16 Fase 1: Vragen gaan over 1.Trotse burgers en ondernemers: Wat maakt ons trots ? 2.Sociaal-economische positie: Wat kunnen we doen om die te verbeteren ? 3.Water: Hoe gebruiken we water als kompas ?

17 Voorbeeld gesprekskaart 1 Naam: JongerenInterviewers: Willem Bronkhorst, Jasper Mos Datum: 14-10-2016Verslaglegging: Sebastiaan Goud Tijd: 16.00 uurLocatie: Leerpark Algemene vragen Waar bent u trots op in Dordrecht? Welke zorgen hebt u over Dordrecht? Wat zou u aan Dordrecht willen veranderen of willen toevoegen? Met welk cijfer (1 t/m 10) beoordeelt u uw leven in Dordrecht?

18 Voorbeeld gesprekskaart 1 (achterzijde) Naam: JongerenInterviewers: Willem Bronkhorst, Jasper Mos Datum: 14-10-2016Verslaglegging: Sebastiaan Goud Tijd: 16.00 uurLocatie: Leerpark Specifieke vragen Waar denk jij de komende jaren te willen wonen? Welke afwegingen maak je daarbij? Welke kansen biedt Dordrecht jou? Wat mis je in Dordrecht? Hoe wordt Dordrecht aantrekkelijker voor jongeren?

19 Voorbeeld gesprekskaart 2 Naam: Medewerkers ASZInterviewers: Inge Mous, Rik van der Linden Datum: 18-10-2016Verslaglegging: Kees Paalvast Tijd: 19.00 uurLocatie: ASZ Gezondheidsboulevard Algemene vragen Waar bent u trots op in Dordrecht? Welke zorgen hebt u over Dordrecht? Wat zou u aan Dordrecht willen veranderen of willen toevoegen? Met welk cijfer (1 t/m 10) beoordeelt u uw leven in Dordrecht?

20 Voorbeeld gesprekskaart 2 (achterzijde) Naam: Medewerkers ASZInterviewers: Inge Mous, Rik van der Linden Datum: 18-10-2016Verslaglegging: Kees Paalvast Tijd: 19.00 uurLocatie: ASZ Gezondheidsboulevard Specifieke vragen Hoe gezond is Dordrecht? Welke factoren spelen een voorname rol in deze mate van gezondheid? Welke ontwikkelingen ziet u op het terrein van volksgezondheid? Hoe kunnen we Dordrecht gezonder maken?

21 Fase 2: O ntwerpen van denkrichtingen Verdieping van inzicht in de opgaven die opgehaald zijn in fase 1 Verkennen oplossingsrichtingen Productie van beelden stof tot nadenken en voer voor discussie De groepen werken in de broedplaats in het voormalige Rabo-kantoor. Work-in-progress is zichtbaar voor alle geïnteresseerden.

22 Fase 2: Wat en hoe Broedgroepen rond 4 à 5 thema’s met raadsleden, inwoners, ondernemers, studenten/scholieren, medewerkers gemeente; ook dwarskijkers en ‘unusual bedpartners’ Per thema wordt een opdracht geformuleerd Elke groep werkt 2 innovatieve oplossingen uit voor eigen thema en een denkrichting voor één ander thema Uitwerking in maquettes, modellen of visuele presentaties met toelichting en reisverslag Right to challenge: elke ‘actiegroep’ mag extra denkrichtingen uitwerken, binnen de georganiseerde verbanden of als ‘guerilla’ Focusgroep en Social media inschakelen

23 Fase 3: Tentoonstelling en Manifestatie Tentoonstelling: per thema 3 uitgewerkte denkrichtingen, plus eventuele ‘guerilla’plannen Informatie over andere lopende processen Manifestatie over ‘de koers’: o Terughalen deelnemers eerste fase, ontvangst door zelfde raadsleden/wethouders o Bijeenkomsten met werkvormen waarmee voorkeuren duidelijk gemaakt kunnen worden

24 Fase 4: Product Tentoonstelling Manifest van de stad Inspiratieboek Adaptieve strategie + uitvoeringsagenda Dilemma: wel/geen raadsvoorstel? Hoe stel je een LTP vast?

25 4. De doorlopende lijn Interne en externe communicatie

26 Communicatie Intern Doelgroepen: ambtenaren en raadsleden Ambtenaren: We zorgen voor verbinden van informatie en ‘commitment’: ambtenaren weten van elkaar welke trajecten er spelen en focussen op kernvragen. Informeren en meepraten/werken via discussiebijeenkomsten (roadshows/vaklunches), nieuwsflitsen en alle andere beschikbare interne communicatiemiddelen en -kanalen. Raadsleden: we informeren raadsleden over het proces via nieuwsflitsen en eigen interne communicatiekanalen.

27 Communicatie Extern Uitgangspunten: Communicatieproces met stad en ‘broedgroepen’ draait om luisteren/dialoog (gesprek) en samenwerken (co- creatie) Communicatie ondersteunt het interactief proces Nieuw Dordts Peil Middelen: Hiervoor zetten we middelen in als: ansichtkaarten, advertenties via social media, Bewonerspanel, Argu, website Nieuw Dordts Peil, ‘belevingswandelingen’ en de reguliere, kosteloze gemeentelijke communicatiekanalen.

28 5. Planning en Kosten

29 Planning: gereed juli 2017

30 Kosten Algemeen€ 63.000 projectondersteuning, onderzoek en advies, interen en externe communicatie Fase 0€ 6.400 raadsbijeenkomst jan 2016, kickoff juli 2016, procesvoorstel Fase 1€ 15.600 verslaglegging, shoutbox, bewonerspanel, gesprekskaarten, belevingswandelingen Fase 2€ 55.000 broedplaats, werkgroepbegeleiding, consulting kids, verslaglegging, vormgeven producten Fase 3€ 30.000 broedplaats, sprekers manifestatie, vormgeven materiaal kraampjes/tent, catering Fase 4€ 15.000 vormgeven en productie eindproduct totaal€ 185.000


Download ppt "‘Nieuw Dordts Peil’ Procesontwerp “Naar een Lange Termijn Perspectief voor Dordrecht” September 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google