De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

2 Voorganger : ds. J.R. Geersing Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing Volgende week zondag zullen wij, zo De Here wil, in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. Vandaag is de collecte voor "HET SCHARLAKEN KOORD". Het Scharlaken Koord biedt allerlei soorten hulp aan vrouwen en meisjes in alle facetten waarin gedwongen- en betaalde sex voorkomt en er wordt voorlichting gegeven om deze praktijken te voorkomen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 28 augustus:Wilmer Treurniet Daan Wisselink 30 augustus:Jesper Gort 31 augustus:zr Francisca de Groot 1 september:Senn Wagenaar 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst

5 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

6 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

7 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

8 Psalm 138: 1, 3 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

9 Psalm 138: 1, 3 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

10 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

11 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

12 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

13 Gezang 14: 1, 2 1 De grote mensen durven niet heel Israël is bang voor Goliath de grote reus die sterk is en heel lang.

14 Gezang 14: 1, 2 2 Daar staat hij midden in het dal, hij lacht hen uit en spot: ‘Waar blijft de man die vechten zal, en waar is jullie God?’

15 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

16 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

17 Gezang 14: 3, 4 3 Maar David met zijn herdersstok gaat helemaal alleen de berg af naar die grote reus en doodt hem met een steen.

18 Gezang 14: 3, 4 4 Reus Goliath, reus Goliath, ’t is uit met jouw geweld, want David heeft op God vertrouwd en David is een held.

19 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

20

21

22

23

24 waar zie jij reus- achtig tegenop?

25 wie niet sterk is moet slim zijn?

26 geloof tegen ongeloof

27 de Schriften getuigen over mij Joh 5, 39

28 Israël en de Filistijnen

29 ben ik niet dé Filistijn 1 Samuël 17, 8

30 wie kan Gods volk vertegenwoordigen

31 David is de gezalfde (1 Samuël 16)

32 híj zal het volk vertegenwoordigen

33 hij vecht als herder

34 het volk volgt als de strijd gestreden is

35 van wie is die jongen een zoon? 1 Samuël 17, 55

36 hoe pas je deze geschiedenis nu toe

37 jij bent David niet

38 jij bent er één van het gewone volk

39 God redt ons door plaatsvervanging

40 onze Redder, onze Heer Jezus Christus

41 laat mij hem toebehoren!

42 soms lijk ik op Goliat

43 moeten we David niet toch ook navolgen?

44 wie is hij, van wie is hij een zoon?

45

46 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

47 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2

48 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2

49 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

50 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

51 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. Gezang 163, NG84: 3

52 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

53 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

54 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

55 Psalm 18: 1, 8 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

56 Psalm 18: 1, 8 8 Gij immers zult het arme volk verhogen, en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. Met U durf ik mij in de strijd te wagen, de legerbenden op de vlucht te jagen. Met U ga ik door water en door vuur, en met mijn God spring ik over een muur.

57 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

58 Gezang 182C

59 Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3 Psalm18:1, 8 Gezang182C:Amen

60 GEZOCHT: CONTACTPERSONEN/TAALMAATJES (MANNEN) Ik ben op zoek naar mannelijke contactpersonen/taalmaatjes. Er zijn momenteel 6 syrische mannen die iemand zoeken die hen kan helpen bij de taal, en die het leuk vindt om contact met hen op te bouwen. Voor 5 van deze 6 mensen geldt dat zij alleen arabisch spreken. Ik zou jullie vragen of u in uw gemeente of omgeving iemand weet die arabisch spreekt en hen zou willen helpen? Of wellicht u in combinatie met iemand die arabisch spreekt? Mocht u zelf zonder het spreken van de arabische taal toch contacpersoon/taalmaatje zou willen zijn, dan moedig ik dat zeker ook aan. Door dingen aan te wijzen, gebruik van internet e.d. is er veel communicatie mogelijk, en het contact is erg waardevol voor deze mensen! Ik hoor het graag! Groet, Eline Reede Vrijwilligerscoördinator Eindhoven06-45805322


Download ppt "Liturgie ds. J.R. Geersing Collecte: Het Scharlaken Koord Psalm138:1,3 1 Samuël17:1- 26 Gezang14:1, 2 1 Samuël 17:26- 54 Gezang14:3, 4 Gezang163:1, 2 Gezang163:3."

Verwante presentaties


Ads door Google