De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klas 4 cursusjaar 2016-2017 Mevrouw W. Janzen en de heer A. Luchtenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klas 4 cursusjaar 2016-2017 Mevrouw W. Janzen en de heer A. Luchtenberg."— Transcript van de presentatie:

1 Klas 4 cursusjaar 2016-2017 Mevrouw W. Janzen en de heer A. Luchtenberg

2 5 september 2016 Welkom Programma vandaag:  Programma  Informatie PTA  Zak/slaag reglement  sectorwerkstuk  Sport oriëntatie  Berlijn  Verdeling mentoraat (Mw Janzen en Mr Luchtenberg) + invulling  Actielijst

3 Informatie PTA klas 4  Het jaar is verdeeld in 2 periodes.  Per periode krijg je een overzicht met alle SE’s.  Alle SE’s tellen mee voor je eindcijfer.  2 herkansingsperiodes  SE’s 50% + CSE 50%= eindcijfer.  Alles is verplicht, alle SE’s moeten gemaakt worden.  Ben je ziek: officieel afmelden en zelf zsm een afspraak maken met de docent.  Examensecretaris is meneer Luchtenberg.  Als het PTA klaar is krijg je het overzicht en het officiële reglement.

4 2 periodes  Het jaar is verdeeld in 2 periodes: - 1 e periode: begin schooljaar tot kerstvakantie - 2 e periode: januari tot april  In Januari zal er een 15 minuten- gespreksouderavond plaats vinden ( anders dan in klas 1,2,3).  Aan het einde van de 1 e periode krijg je een tussenstand van de behaalde cijfers.  Aan het einde van de 2 e periode krijg je je definitieve eindlijst van je SE’s. ( 50% van je eindcijfer)  Aan het eind van elke periode krijg je 2 herkansingen.

5 Examens mei 2017 vmbo tl.  12 mei: Nederlands  16 mei: geschiedenis en Engels  17 mei: Duits en wiskunde  18 mei: economie  19 mei: aardrijkskunde en nask 1  22 mei: biologie  23 mei: tekenen en nask 2

6 uitslag  1 e tijdvak: woensdag 14 juni  2 e tijdvak: vrijdag 30 juni  Let op de vakantieplanning!

7 Zak/slaag regeling 2017  Het gemiddelde van de centraal examencijfers is 5,5 of hoger.  Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger.  Kunstvakken1 en lichamelijke opvoeding zijn “voldoende” of “goed”.  De eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:  - alle eindcijfers zijn 6 of hoger, óf  - één eindcijfer is 5 en alle andere zijn 6 of hoger, óf  - één eindcijfer is 4 en alle andere zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, óf  - twee eindcijfers zijn 5 en alle andere zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger ( maatschappijleer!)  Het sectorwerkstuk is “voldoende” of “goed”  De rekentoets V.O. is gedaan.

8 Gezakt / geslaagd Voorbeeld 1 (mits gemiddeld 5,5 op CSE) NeEn ecwiakbim’leer 55666675566667 Geslaagd!

9 Gezakt / geslaagd Voorbeeld 2 (mits gemiddeld 5,5 op CSE) NeEn ecwiakbim’leer 64676666467666 Geslaagd!

10 Gezakt / geslaagd Voorbeeld 3 (mits gemiddeld 5,5 op CSE) NeEn ecwiakbim’leer 84598878459887 Gezakt !

11 Sector - werkstuk Onderwerp: vervolgopleiding / beroep Moet voldoende zijn. 14 oktober: Hoofstuk 1 en 2 ingeleverd 22 december: sectorwerkstuk ingeleverd 8 maart: presentatie sectorwerkstuk

12 Sport - oriëntatie  Sport oriëntatie is een verplicht onderdeel dat hoort bij het programma in klas 4.  Op de datalijst staat een overzicht met alle data wanneer er sport- oriëntatie is en wat je gaat doen (niet elke week).  Als je iets niet kan/ hebt gemist dan overleg met de docent hoe dit opgelost moet worden.

13 Werkweek Berlijn  12 t/m 16 september  Vertrek: maandag 12 september om 9.00 uur  Terug: vrijdagochtend 16 september  Informatieboekje is klaar!  Eetwensen / medicijnen / zorgpas / paspoort  Zelfstandigheid

14 decanaat Decaan: Een schooldecaan is iemand die werkzaam is op het voortgezet onderwijs en die leerlingen adviezen geeft met betrekking tot de vervolgopleiding en uiteindelijke beroepskeuze. HalloMBO campagne:  start van het oriëntatie jaar voor de vmbo4 leerlingen  algemene presentatie over het mbo op school  brochure met alle informatie Sectorwerkstuk Place-to-be-mat Nuttige sites: -www.mbostad.nlwww.mbostad.nl -https://www.facebook.com/hallombo/https://www.facebook.com/hallombo/

15 Verdeling mentoraat klas 4 en invulling  Mentoren klas 4: Mr Luchtenberg en Mw Janzen.  Leerlingen van klas 4 worden onderverdeeld bij deze 2 mentoren.  Mentoraat klas 4 is anders dan voorgaande jaren.  Mentoraat is meer bedoeld individueel te ondersteunen.  Tijdens het mentoruur individuele gesprekken en een paar keer per jaar een klassikaal mentoruur.  De leerling houdt zelf een ‘dossier’ bij.  Bij elk gesprek neemt de leerling dit mee.  We werken met een prestatieplan en een actielijst.

16 actielijst  Nieuw dit jaar is dat er ook een actielijst gebruikt gaat worden.

17 verdeling

18 Vragen?  Zijn er nog vragen?


Download ppt "Klas 4 cursusjaar 2016-2017 Mevrouw W. Janzen en de heer A. Luchtenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google