De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkanteling van het OCMW in de gemeente: (on)mogelijkheid tot een sterker armoedebestrijdingsbeleid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkanteling van het OCMW in de gemeente: (on)mogelijkheid tot een sterker armoedebestrijdingsbeleid?"— Transcript van de presentatie:

1 Inkanteling van het OCMW in de gemeente: (on)mogelijkheid tot een sterker armoedebestrijdingsbeleid?

2 Het OCMW in de ideale wereld Is een echt sociaal huis Realiseert art. 1 RMI-wet Hanteert een participatief lokaal sociaal beleid Gaat uit van een rechtenbenadering Stelt deze opdrachten boven de lokale politieke situatie Garandeert een onafhankelijk sociaal werk

3 Een stukje geschiedenis Van privaat naar overheid Oprichting OCMW Recht op maatschappelijke integratie Het sociaal huis De inkanteling

4 Gevaren voor armoedebeleid Beperken tot individuele hulpverlening Specifieke participatie van kansengroepen inkantelen in adviesraden Volgzaam sociaal comité Inperken onafhankelijkheid m’pelijk werkers Verdwijnen eigen patrimonium/opbrengsten De drempel naar sociale hulp- en dienstverlening Privatisering Invulling van OCMW-werking vanuit een middenklasse- logica Waarheen met andere opdrachten?

5 Kansen voor armoedebeleid Drempelverlagende dienstverlening voor een grotere groep mensen Groter besef van de armoedeproblematiek in het gemeentebeleid Betere, efficiëntere en ruimere gemeentelijke dienstverlening Versterken van lokaal sociaal beleid

6 Voorwaarden voor beter beleid Menselijke waardigheid van alle inwoners garanderen. Individueel en groepsgericht werken Participatie van mensen in armoede aan het beleid garanderen Budgettaire garanties voor het sociaal beleid Charter voor de onafhankelijkheid sociaal werker Duidelijk kader voor aanvullende steun Onderzoek naar oude en nieuwe drempels i.s.m. gebruikers Samenwerking tussen OCMW’s niet uitsluiten Schepen voor armoedebestrijding

7 Welzijnszorg en de inkanteling Dossier over inkanteling Persmoment (eind mei-begin juni) Politieke druk omtrent onze bezorgdheden – Vlaams – Lokaal Welzijnsschakels (160 groepen) als kritische partner voor de lokale overheid: – Bevraging – Contactgroepen – Lokale participatie

8 Besluit Dringend tijd om het over de inhoud te hebben en de kerntaak van het OCMW: Hoe garanderen we in de ‘nieuwe’ gemeente dat er een sterk sociaal- en armoedebestrijdingsbeleid wordt gevoerd? Nood aan kaders op Vlaams niveau en participatieve trajecten in elke gemeente. Doelstelling: beter dan vandaag de menselijke waardigheid van iedereen garanderen.

9 Vragen & Uitwisseling

10 WWW.WELZIJNSZORG.BE bert.dhondt@welzijnszorg.be Facebook: Welzijnszorg, samen tegen armoede Twitter: @welzijnszorg - @bertdhondt Welzijnszorg vzw, Samen tegen armoede Huidevetterstraat 165 1000 Brussel 02/502 55 75


Download ppt "Inkanteling van het OCMW in de gemeente: (on)mogelijkheid tot een sterker armoedebestrijdingsbeleid?"

Verwante presentaties


Ads door Google