De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanzelfsprekend Handleiding voor zorgboeren. Vanzelfsprekend is ontwikkeld om deelnemers en zorgboeren te ondersteunen en om aan buitenstaanders zoals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanzelfsprekend Handleiding voor zorgboeren. Vanzelfsprekend is ontwikkeld om deelnemers en zorgboeren te ondersteunen en om aan buitenstaanders zoals."— Transcript van de presentatie:

1 Vanzelfsprekend Handleiding voor zorgboeren

2 Vanzelfsprekend is ontwikkeld om deelnemers en zorgboeren te ondersteunen en om aan buitenstaanders zoals gemeenten en zorgverzekeraars te laten zien wat er op de boerderijen gebeurt en wat er bereikt wordt zonder extra bureaucratie. Door regelmatig de deelnemers te vragen naar hun bevindingen kan er veel inzicht verkregen worden over de bereikte doelen en over de tevredenheid van de deelnemers.

3 Samenvatting – In deze handleiding wordt o.a. uitgelegd: De rol van de boerderij. Informatie over het systeem. Hoe deelnemers kunnen wordt aangemeld (via Pluznet). Hoe de voortgang kan worden gevolgd. Hoe de rapportages voor deelnemers kunnen worden voorzien van een leuke foto.

4 Vanzelf sprekend in schema

5 Elke zorgboer kan deze handleiding printen of raadplegen op de site www.resultaatmeetgroep.nlwww.resultaatmeetgroep.nl Op de zorgboerderij is een computer met internetverbinding. aanwezig waarop cliënten (ook zonder toezicht!) kunnen werken. Voor elke cliënt maakt de zorgboer vooraf een wachtwoord en een gebruikersnaam aan. De zorgboerderij voert cliënten in en kent de juiste vragenlijst toe. Centrale rol voor zorgboerderijen bij aanmelden:

6 Verschillende doelgroepen: 1.Kinderen; 2.Jongeren; 3.Volwassenen; 4.Ouderen; 5.Mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking en 1.Naastbetrokkene(n) bij een Kind of Jongere; 2.Naastbetrokkene(n) bij Ouderen.

7 3 soorten vragenlijsten: 1.Kennismaking Deze wordt ingevuld wanneer een cliënt start. Dit is ook de nulmeting, zodat later ontwikkelingen kunnen worden gemeten. 2.Evaluatie Deze vragenlijst wordt door cliënten die reeds gebruik maken van de dagbesteding ingevuld. De cliënt kan zich over veel onderwerpen uitspreken en geeft aan welke ontwikkelingen worden ervaren. Het is de bedoeling deze vragenlijst in te zetten voorafgaand aan evaluaties. 3. Afscheid /Vertrek Deze vragenlijst geeft de cliënt de mogelijkheid om aan te geven waarom gestopt wordt, welk rapportcijfer er wordt gegeven en of er nog belangrijke opmerkingen zijn die gemaakt moeten worden.

8 Deelnemers aanmelden bij Vanzelfsprekend U maakt voor elke cliënt een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam verandert niet en staat vast. Het wachtwoord kan aangepast worden. De gebruikersnaam bestaat uit de achternaam van de cliënt. Eenvoudig te onthouden. U heeft deze ook gebruikt en ingevoerd bij het aanmaken van een account Noteer dit in het cliëntdossier. De gebruikersnaam is blijvend! Het wachtwoord bestaat uit de naam van de zorgboerderij, een tussenstreepje en het cliëntnummer: deboer-212 Landzijde werkt met unieke cliëntnummers. Indien u geen unieke cliëntnummers gebruikt dan kiest u een willekeurig getal. Dit wachtwoord is eenmalig

9 Bij de eerste keer dat de cliënt in de vragenlijst werkt vraagt het systeem om het wachtwoord te wijzigen. (Zie ook de handleiding voor een deelnemer op deze site). De cliënt doet dit in principe zelf en noteert het wachtwoord en de gebruikersnaam zodat het bij een volgend bezoek aan het systeem beschikbaar is. Een onafhankelijke persoon (vrijwilliger, stagiair of medecliënt) kan de cliënt ondersteunen en kan dus ook het gekozen wachtwoord noteren om er zeker van te zijn dat de cliënt bij een volgend inlogmoment het wachtwoord nog weet of kan vinden. Nota Bene Aanmelden gaat via Pluznet. Pluznet functioneert als het voorportaal van Vanzelfsprekend. Als de cliënt eenmaal is aangemeld gaat wordt er rechtstreeks met Vanzelfsprekend gecommuniceerd.

10 Ga naar www.Pluznet.nl:www.Pluznet.nl Log in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. (ontvangen van Landmerc + per e mail). 1 2 Aanmelden gaat als volgt:

11 Klik boven in de menubalk op de module ‘Vanzelfsprekend’.

12 Klik links onder bij accounts op nieuw om een cliënt toe te voegen

13 Volg nu de stappen op het scherm op

14 …vul de gegevens van een nieuwe cliënt (deelnemer) hier in…

15 …en sla daarna de gegevens op

16 Klik nu op nieuw om de juiste vragenlijst aan de cliënt te koppelen:

17 Klik de juiste vragenlijst(en) aan (1)… 1 2 …en klik dan op opslaan (2 )

18 De cliënt is nu aangemeld en kan zelf de vragenlijsten gaan invullen. (Zie desgewenst bij handleiding deelnemers hoe dit gaat) De vragenlijst kan ook worden geprint en door de cliënt thuis worden ingevuld. Zo is de cliënt beter voorbereid wanneer deze dit op de boerderij wil gaan doen en dan kunnen eventueel ook naasten betrokken worden bij het (voor)invullen. Natuurlijk kan elke cliënt die goed in staat is om zijn/haar wachtwoord en inlogcode te bewaren, er ook voor kiezen om de vragenlijst thuis in te vullen.

19 Als u achteraf nog wijzigingen wilt aanbrengen kunt u op “lijst/wijzig” klikken.

20 Monitoren van de voortgang De boeren kunnen zelf rapportages uit het systeem halen. Dit kan grafisch en tekstueel. Zorgboerderijen kunnen gedurende het jaar monitoren hoeveel cliënten van hun boerderij de vragenlijst(en) hebben ingevuld. Dit is vooral bedoeld als de mogelijkheid tot stimulans. Zorgboeren kunnen tussentijds geen rapportages, zoals de effectmeting, de tevredenheidscore, score op hoofd- of subvragen, opvragen. Jaarlijks wordt per boerderij een kwaliteitsrapport gegenereerd. Jaarlijks wordt er in de regio uitleg bij uitkomsten aangeboden door de Resultaatmeetgroep. Op aanvraag kan de Resultaatmeetgroep een aanvullende rapportage maken

21 Voortgang controleren 1 Op boerderijniveau kan bekeken worden welke deelnemers zijn aangemeld en in hoeverre er vragenlijsten worden ingevuld

22 Voor het nagaan of er vragenlijsten worden ingevuld klikt u bij monitoring op “Vragenlijsten of op Aantallen”… Voortgang controleren 2

23 Als u op “Vragenlijsten” klikte ziet u een lijst van alle deelnemers incl. een notatie in hoeverre de lijsten zijn ingevuld( er zijn nog gen lijsten ingevuld). Voortgang controleren 3 Hieronder ziet u i.v.m. privacy alleen de naam van Fake Fakes staan.

24 Als u op aantallen klikte ziet u een grafiek met de aantallen ingevulde lijsten, in dit voorbeeld alleen de KM Volwassenen. Voortgang controleren 4

25 U kunt in de vragenlijsten en de rapportages voor de deelnemer een foto van uw bedrijf plaatsen. (Soms heeft Landmerc+ er al een foto standaard van de boerderij of een plaatje in geplaatst). (U kunt deze foto ook vervangen door een eigen foto naar keuze) Ga daarvoor naar www.pluznet en kik op “mijn profiel”….www.pluznet Foto van de zorgboerderij toevoegen of veranderen …en klik daarna op foto’s

26 In het voorbeeld hieronder heeft buurderij Engendaal ingelogd bij Pluznet. Onder Engendaal zien we de verschillende mogelijkheden Klik op foto’s… …en volg de instructies van Pluznet…

27 U hebt nu uw cliënt aangemeld bij Vanzelfsprekend. Vertel uw cliënt dat hij gebruik kan maken van Vanzelfsprekend. Wijs hem op de handleiding voor deelnemers op deze site of Vraag bij uw (regio)organisatie om de geprinte versie van de handleiding. ! Veel succes !


Download ppt "Vanzelfsprekend Handleiding voor zorgboeren. Vanzelfsprekend is ontwikkeld om deelnemers en zorgboeren te ondersteunen en om aan buitenstaanders zoals."

Verwante presentaties


Ads door Google