De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratieve last: terug naar de ondergrens ‘Roer gaat om’ Arbeidsmarktmonitor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratieve last: terug naar de ondergrens ‘Roer gaat om’ Arbeidsmarktmonitor."— Transcript van de presentatie:

1 Administratieve last: terug naar de ondergrens ‘Roer gaat om’ Arbeidsmarktmonitor

2 Arbeidsmarktmonitor Signalen logopedisten werkdruk Signalen logopedisten praktijkvoering Specialisaties logopedie Aansluiting hogescholen werkveld

3 Arbeidsmarktmonitor Enquête leden eind 2015 1 e Resultaten arbeidsmarktmonitor Ronde tafelbijeenkomst Definitief rapport

4 Belangrijkste werkveld logopedisten N% naar sector: eerstelijns praktijk58759% gezondheidszorg27428% onderwijs12613% overig20% Totaal989100%

5 Aantal uren werkzaam Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal ≤ 16 uur per week 10%8%12%10% 17 - 24 uur per week 21%37% 28% 25 - 32 uur per week 31%41%28%33% ≥ 32 uur per week 37%14%23%29% gemiddeld aantal uren per week 29,626,727,128,4 N (=100%) 586274124984

6 Type dienstverband logopedie Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal zelfstandige (met of zonder personeel), freelancer 63%4%10%40% in loondienst met vaste aanstelling 32%85%82%54% in loondienst met tijdelijke aanstelling 11%15%20%14% oproepkracht, uitzendkracht, contract voor gewerkte uren 2% 3%2% overig 2%0%2%1% N (=100%) 587274124987

7 Aantal logopedisten werkveld Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal 1 23%3%19%17% 2 - 4 43%34%23%38% 5 - 9 25%36%14%26% 10-19 8%19%14%12% 20 of meer 1%9%31%7% gemiddeld aantal logopedisten 4,48,712,16,5 N (=100%) 563250118931

8 Aantal fte logopedisten werkveld Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal minder dan 1 fte 16%5%25%14% 1 fte 16%2%5%11% > 1 tot 5 fte 53%57%29%53% 5 tot 10 fte 10%23%17%14% 10 tot 20 fte 2%9%20%6% meer dan 20 fte 1%3%5%2% gemiddeld fte aan logopedisten 2,65,35,93,8 N (=100%) 534237104875

9 Mate waarin beroepsrollen logopedisten als belangrijk worden ervaren Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg OnderwijsTotaal Zorgaanbieder / behandelaar – curatief4,84,44,34,6 Beroepsbeoefenaar4,4 4,34,4 Trainer / coach4,24,13,94,1 Ondernemer3,93,12,83,6 Begeleider / coach3,84,14,43,9 Zorgaanbieder / behandelaar - preventief3,7 3,23,7 Coördinator3,543,7 Manager3,52,8 3,2 Innovator3,33,7 3,5 Adviseur3,23,8 3,4 N max (=100%)557260111928

10 Ontwikkelingen logopedisten Eerstelijns- praktijk Gezond- heids- zorg Onder- wijs Totaal Toename van werkdruk 4,74,344,5 Bezuinigingen / druk op tarieven 4,64,23,44,3 Meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verantwoor- ding van zorg 4,54,33,94,4 Een sterkere profilering als logopedist 4,34,24,3 Meer marktwerking / concurrentie 4,13,633,8 Verschuivingen door passend onderwijs 42,443,6 Meer nadruk op specialisatie 3,943,73,9 Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg 3,73,93,13,7 Meer nadruk op multidisciplinair werken 3,743,93,8 Meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) diensten 3,73,83,73,8 Meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de cliënt 3,43,53,13,4 Meer nadruk op commerciële dienstverlening 3,33,22,83,2 Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt 3,23,52,83,3 De inzet van e-health of andere nieuwe technologieën 2,43 2,6 N max (=100%) 508245107860

11 Ontwikkelingen die kansrijk worden gezien voor werkgelegenheid Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal meer nadruk op specialisatie 46%53%42%48% een sterkere profilering als logopedist 45%36%52%43% meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) diensten 35%28%31%32% meer nadruk op multidisciplinair werken 29%41%28%32% meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit/ verantwoording van zorg 23%24% 23% verschuivingen door passend onderwijs 28%4%23%21% verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg 19%27%1%19% zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt 11%21%6%14% meer nadruk op commerciële dienstverlening 14%6%10%11% de inzet van e-health of andere nieuwe technologieën 9%15%14%11% meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de cliënt 4%7%13%6% toename van werkdruk 2%4%6%3% meer marktwerking / concurrentie 3%4% 3% bezuinigingen / druk op tarieven 2%3%4%2% N (=100%) 48023499813

12 Ontwikkelingen die bedreigend worden gezien voor werkgelegenheid Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal bezuinigingen / druk op tarieven82%88%81%83% toename van werkdruk57%33%35%48% meer marktwerking / concurrentie56%32%17%45% meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verantwoor- ding van zorg 20%13%16%18% meer nadruk op commerciële dienstverlening12%20%13%14% verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg9%25%23%15% verschuivingen door passend onderwijs7% 42%11% meer nadruk op specialisatie7%3%5% de inzet van e-health of andere nieuwe technologieën5%6%4%5% zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt2%10%6%5% meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de cliënt 2%4%1%2% een sterkere profilering als logopedist2% 1%2% meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) diensten 1%5%0%2% meer nadruk op multidisciplinair werken1% 0%1% N (=100%) 48223090811

13 Ontwikkeling aantal en fte logopedisten afgelopen 5 jaar aantal logopedistenfte aan logopedisten N%N% gelijk gebleven46350%30935% toegenomen29730%28732% afgenomen18820%29533% Totaal 934100%891100%

14 Verwachte ontwikkeling aantal fte logopedisten komende 5 jaren Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal blijft gelijk49%32%35%42% neemt af36%50%58%42% neemt toe16%18%7%15% N (=100%) 50919781687

15 Verwachte ontwikkeling aantal fte logopedisten Nederland in de komende 5 jaren Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal neemt af70%65%81%70% blijft gelijk22%25%15%22% neemt toe8%10%4%8% N (=100%) 461228101790

16 Reden voor verwachte toename aantal fte logopedisten N% demografische ontwikkelingen 3250% het ontstaan van nieuwe markten 3148% specialisaties binnen de logopedie 2945% meer ondernemerschap bij logopedisten 2438% andere reden 1320% Totaal 64100%

17 Reden verwachte afname aantal fte in Nederland komende 5 jaren N% bezuinigingen50992% lagere vergoedingen door zorgverzekeraars41675% demografische ontwikkelingen9317% komst van specialisaties binnen de logopedie509% andere reden468% Totaal 555100%

18 Mate waarin logopedisten overwegen om eerder met werk als logopedist te stoppen Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal wordt wel overwogen60%43%44%53% wordt niet overwogen40%57%56%47% N (=100%) 57926791937

19 Belangrijkste reden overwegen om vóór de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen Eerstelijns- praktijk Gezondheids- zorg Onder- wijs Totaal grote / toegenomen werkdruk33%17%33%30% te veel / toename indirect patiëntgebonden tijd31%11%10%24% andere reden16%32%28%21% te veel / toename niet-patiëntgebonden tijd12%10%3%11% keuze voor een ander vak / beroep3%18%23%8% te weinig werkuren als logopedist2%3%0%2% weinig / afname aantal patiënten2%0% 1% bezuinigingen in de instelling1%9%5%3% N (=100%) 34411440498

20 Uw eerste indruk?

21 Hoge werkdruk Druk op tarieven / Bezuinigingen gezondheidszorg Meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verantwoording van zorg Marktwerking 1e indruk

22 Oplossingen Kwaliteitsbeleid NVLF Uniformering kwaliteitsbeleid ZV’s Uniformering overeenkomsten ZV’s Meer speelruimte mededingingswetgeving

23 Uniformering kwaliteitsbeleid ZV’s Kwaliteitsbeleid gelijk Differentiatiebeleid gelijk

24 Uniformering overeenkomsten ZV’s Dezelfde indeling overeenkomsten: geldigheidsduur verwijzingen: onbeperkt eisen groepsbehandeling: format NVLF items kwaliteitsjaarverslag: format NVLF afspraken logopedie op school dependances: alleen Vektis

25 Uniformering overeenkomsten ZV’s Waarnemen: 12 jaar melden Declaratie-afspraken Tekentermijnen gelijktrekken één format voor spiegelinformatie Certificaten: www.AGBcode.nlwww.AGBcode.nl Meerjarige overeenkomsten

26 Uniformering overeenkomsten ZV’s Fraude Controles VOG Geschillen Registratie

27

28 Speelruimte mededingingswetgeving Uniformeren contracteerproces Uniformeren overeenkomsten Beroepsvereniging tariefafspraken maken Vestigingsbeleid

29 Reacties


Download ppt "Administratieve last: terug naar de ondergrens ‘Roer gaat om’ Arbeidsmarktmonitor."

Verwante presentaties


Ads door Google