De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. D. van Harten Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. A. Verschelling 16:30 voorganger: br. D. van Harten De collecte is bestemd voor de Diaconie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 1 augustus:Hadasse Braakman Luuk van Pijkeren 2 augustus:br Richard de Boer zr Ilse Herfst-Raes David Lenting 3 augustus:Jelle de Graaf 6 augustus:zr Marieke Wagenaar-ter Haar

5 Agenda 3 augustus10 00 Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend 12 augustus10 30 koffieochtend senioren

6 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

7 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

8 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

9 LvdK 95: 1, 2, 3 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

10 LvdK 95: 1, 2, 3 2 Dan zullen wij met alle heilgen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

11 LvdK 95: 1, 2, 3 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

12 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

13 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

14 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

15 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

16 Psalm 135: 1, 2, 8, 12 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

17 Psalm 135: 1, 2, 8, 12 2 Looft Gods goedheid in uw zang. Lieflijk klinkt zijn naam alom. Jakob immers is reeds lang zijn bijzonder eigendom. Hij verkoos Zich Israel naar zijn eigen hoog bestel.

18 Psalm 135: 1, 2, 8, 12 8 HEER, uw naam die heerlijk is zal in eeuwigheid bestaan. Nooit zal uw gedachtenis bij het nageslacht vergaan. Want Hij doet zijn volk naar recht, schenkt ontferming aan zijn knecht.

19 Psalm 135: 1, 2, 8, 12 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

20 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

21 Wij moeten de Naam van God met ontzag en eerbied gebruiken. Want: 1) Heerlijk is zijn Naam 2) Heilig is zijn Naam

22 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

23 Psalm 111: 5, 6 5 De HERE heeft zijn volk gered en het geheiligd door zijn wet, voor eeuwig zijn verbond gesloten. Zijn naam is groot in heiligheid en zeer geducht, vol heerlijkheid. Hij is nabij zijn gunstgenoten.

24 Psalm 111: 5, 6 6 ’t Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

25 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

26 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

27 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

28 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

29 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

30 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

31 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

32 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

33 Psalm 33: 1, 8 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied bij citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzingt, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer.

34 Psalm 33: 1, 8 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

35 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen

36 Gezang 182C

37 Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6 LvdK429:1, 2, 3 Psalm33:1, 8 Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgiebr. D. van Harten Collecte: Diaconie LvdK95:1, 2, 3 Exodus3:13 - 20 Leviticus24:10 - 16, 23 Psalm135:1, 2, 8, 12 HC Zondag36, 37: Psalm111:5, 6."

Verwante presentaties


Ads door Google