De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 september 2016 Voorlichting 4 vwo. begeleiding toetsing rapportage resultaten contact met ouders gelegenheid om vragen te stellen na afloop gelegenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 september 2016 Voorlichting 4 vwo. begeleiding toetsing rapportage resultaten contact met ouders gelegenheid om vragen te stellen na afloop gelegenheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 september 2016 Voorlichting 4 vwo

2 begeleiding toetsing rapportage resultaten contact met ouders gelegenheid om vragen te stellen na afloop gelegenheid om mentoren te spreken 46-3 voorlichting en uitreiking certificaten Onderwerpen voorlichtingsavond

3 Op site staan Deze dia’s Informatieboekje PTA Route op site: Leerlingen>Afdelingen>Atheneum> 4 Atheneum Informatie 4 atheneum

4 46-1: dhr. drs. M. Meyer 46-2: mw. A. Goelema 46-3: dhr. drs E. Oostra Teamleider: mw. L.J Engelen MEd Afdelingsleider: mw. drs. L. Bender Dhr. R. Wittenberg (coördinator tto) Sectordirecteur Dhr. B. Brouwer (bovenbouw havo/atheneum) Begeleiding 4 atheneum

5 Zicht op leerlingen in 4, 5 en 6 vwo Wekelijks overleg over leerjaar met mentoren en sectordirecteur Verantwoordelijk voor Toetsing Herkansingen Examen Absentie Straf Problemen die mentor signaleert Teamleider/Afdelingsleider

6 Wekelijks ingeroosterd uur met de mentor mededelingen werkzaamheden op schema planning problemen met de stof andere problemen Begeleiding door mentor

7 Afspraken tandarts, ortho etc indien mogelijk buiten schooltijd Absentie indien mogelijk tevoren aangeven via briefje Ziekmelden om 8:00 uur telefonisch Betermelden via e-mail beter-bovenbouw@deringvanputten.nl of via briefje bij conciërge Alleen betermelden via email! Afspraken: afwezigheid

8 Foto en filmen niet toegestaan Niet zichtbaar/hoorbaar in lokalen, gymzaal etc; Zichtbaar/hoorbaar bij toets = fraude! Dit geldt ook voor smartwatches! Inname van toestel = afhalen tweede pauze dag erna Inname op vrijdag: keuze afhaalmomenten Afspraken: mobiele telefoon

9 Bijbaantjes Eerste toetsweek pas in november Minder toetsen = grotere hoeveelheid stof Minder mogelijkheid om slecht cijfer op te halen Langere tijd tussen toetsen: ook tussentijds leren! Achter raken op schema Stof wordt moeilijker Valkuilen bij de studie in 4 vwo

10 OBIT Onthouden Begrijpen Integreren (verbanden leggen) Toepassen Toetsen bovenbouw: accent op Integreren en Toepassen Mentoren besteden aandacht aan ‘Leren leren’. Huiswerkattitude van leerlingen is van doorslaggevend belang! Leren leren

11 4 toetsweken voor ieder vak tussentoetsen 1 per periode, weging 1:2 PTA (Programma van Toetsing en afsluiting) vindt u op site Toetsing

12 toetsen Maatschappijleer zijn onderdeel examen LO en CKV (culturele en kunstzinnige vorming) bestaan uit handelingsdelen (moeten voldoende zijn) actualiteitentoets (moet 5,5 gemiddeld zijn) Toetsing

13 ernstige familieomstandigheden ziekte melding zo spoedig mogelijk bij toetsen in toetsweek moeten ouders telefonisch contact opnemen met team- /afdelingsleider om 8:00 uur zonder melding afwezig = ongeoorloofd verzuim met mogelijke consequenties voor cijfer Verhindering bij toetsing

14 tot 20% te laat met anderen meemaken op tijd inleveren niet te laat komen bij luistertoets) >20 % te laat volledige tijd startbonus niet toegekend herhaaldelijk te laat = onregelmatigheid Te laat bij toetsen

15 tussentoetsen in les afgenomen leerling maakt eerstvolgende les afspraak met docent docent regelt inhaal in toetsweken wordt inhalen door team- of afdelingsleider geregeld in toetsweken ziekmelding door ouders verplicht + contact met team- of afdelingsleider Inhalen van toetsen

16 uit iedere toetsweek één toets hoogste cijfer telt bij ziekte op dag van herkansing blijft oude cijfer staan herkansingen opgeven gaat via de mail: leerlingen moeten hun schoolmail in de gaten houden/doorlinken Herkansingen

17 Toegepast op afgeronde cijfers 5 is één minpunt, 4 is twee minpunten etc 7 is één pluspunt, 8 is twee pluspunten etc vakken bestaande uit handelingsdelen tellen niet mee als compensatie, dus LO, CKV en actualiteitentoets Bevordering

18 Bevorderen bij Bespreken bij Geen onvoldoendes 5, bij 2 pluspunten 4, bij 3 pluspunten 5 + 5, bij 4 +punten 4 + 5, bij 5 +punten 0 of 1 pluspunt 0, 1 of 2 pluspunten 1, 2 of 3 pluspunten 1, 2, 3 of 4 +pnten 4 + 4 bij 3 +pnten 5+5+5 bij 2 +pten 4+5+5 bij 3 +pten

19 Nederlands, Engels en Wiskunde zijn kernvakken Met 1x4, 2x5 of 1x4 en 1x5: ? Met 2x4, 3x5 of 1x4 en 2x5: - In 5 vwo komt ook rekenen hierbij. Kernvakken bij bevordering

20 De leerling te veel onvoldoendes/te weinig pluspunten heeft LO/CKV niet voldoende is Het gemiddelde van actualiteitentoets niet voldoende is Niet voldaan is aan handelingsdelen van vakken Een leerling doubleert en de tweede keer als ? eindigt Niet bevorderd indien

21 cijfers na toetsweken op internet ouderspreekavonden –21 december –4 april Rapportage resultaten

22 spreekavonden (vakdocenten) oudercontactavond op 26-1 mentor zoekt contact met ouders ouders zoeken contact met mentor klopt uw email? Berichtservice Contact met ouders

23 Werken toe naar Nederlandse CE Vakken zonder CE les in Engels –Maatschappijleer –CKV –Projectweken Excursie Cambridge Certificate TTO in 4 vwo

24 Uitwisseling in 5 vwo IB in 5 en 6 VWO - International Baccalaureate – IBO – Onderdeel: Engels – Europees Platform Internationale Stage TTO in 5 en 6 vwo


Download ppt "1 september 2016 Voorlichting 4 vwo. begeleiding toetsing rapportage resultaten contact met ouders gelegenheid om vragen te stellen na afloop gelegenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google