De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger : ds. G. Kwakkel (Kampen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. G. Kwakkel (Kampen) 16:30 voorganger: ds. G. Kwakkel (Kampen) De collecte is bestemd voor Mercy Ships Holland. Mercy Ships is een christelijke organisatie met een duidelijke missie, namelijk om in navolging van Jezus, hoop en genezing te brengen aan de armsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 7 augustus:Lessa Kramer Johanna Schaaij 8 augustus:zr Evie de Fouw Peter Kamps 9 augustus:br Chiel Bareman br F. Vonk 10 augustus:zr A. Voogt-Hoekstra 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter

5 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

6 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

8 Psalm 62: 1, 4 1 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots. Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen. Alleen bij Hem is hulp in nood. Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, ik zal niet vrezen.

9 Psalm 62: 1, 4 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t’ allen tijde.

10 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

11 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

12 Psalm 62: 5, 6 5 Voorwaar, de mensen, arm of rijk, zijn aan een ademtocht gelijk, als God hen in zijn schaal gaat wegen. Stel geen vertrouwen op geweld, op groot bezit aan goed of geld. Op roof en onrecht rust geen zegen.

13 Psalm 62: 5, 6 6 God sprak tot mij dit ene woord, ik heb het meer dan eens gehoord: van God is alle macht en sterkte. Bij U is goedertierenheid, want, Heer, in uw gerechtigheid vergeldt U elk naar wat hij werkte.

14 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

16 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

17 Gezang 119, Gz32: 1, 2 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

18 Gezang 119, Gz32: 1, 2 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

19 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

21 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

22 LvdK 473: 1, 2, 4, 5 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

23 LvdK 473: 1, 2, 4, 5 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

24 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

25 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

26 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

27 LvdK 281: 1, 3, 4 1 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt. 3 Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

28 LvdK 281: 1, 3, 4 4 Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

29 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

30 Gezang 182D

31 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18 - 29 LvdK473:1, 2, 4, 5 LvdK281:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

32 GEZOCHT: CONTACTPERSONEN/TAALMAATJES (MANNEN) Ik ben op zoek naar mannelijke contactpersonen/taalmaatjes. Er zijn momenteel 6 syrische mannen die iemand zoeken die hen kan helpen bij de taal, en die het leuk vindt om contact met hen op te bouwen. Voor 5 van deze 6 mensen geldt dat zij alleen arabisch spreken. Ik zou jullie vragen of u in uw gemeente of omgeving iemand weet die arabisch spreekt en hen zou willen helpen? Of wellicht u in combinatie met iemand die arabisch spreekt? Mocht u zelf zonder het spreken van de arabische taal toch contacpersoon/taalmaatje zou willen zijn, dan moedig ik dat zeker ook aan. Door dingen aan te wijzen, gebruik van internet e.d. is er veel communicatie mogelijk, en het contact is erg waardevol voor deze mensen! Ik hoor het graag! Groet, Eline Reede Vrijwilligerscoördinator Eindhoven06-45805322


Download ppt "Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm62:1, 4 Psalm62:5, 6 Deuteronomium13:2 - 6 1 Korintiërs10:14 - 22 Gezang119:1, 2 Openbaring2:18."

Verwante presentaties


Ads door Google