De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGK Assen Oase Opw.672:1,3 Ps.34:1,7,9 Opw.556 Ps.25:3 Gez. 358: 1 Ps. 25: 7 Num.21:1 t/m 9 ( NBG ’51) Gez.449:1,3,4,5 Joh.3:14,15 Gez. 189: 1,2,3,4 Elb.395:1,2,3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGK Assen Oase Opw.672:1,3 Ps.34:1,7,9 Opw.556 Ps.25:3 Gez. 358: 1 Ps. 25: 7 Num.21:1 t/m 9 ( NBG ’51) Gez.449:1,3,4,5 Joh.3:14,15 Gez. 189: 1,2,3,4 Elb.395:1,2,3."— Transcript van de presentatie:

1 vGK Assen Oase Opw.672:1,3 Ps.34:1,7,9 Opw.556 Ps.25:3 Gez. 358: 1 Ps. 25: 7 Num.21:1 t/m 9 ( NBG ’51) Gez.449:1,3,4,5 Joh.3:14,15 Gez. 189: 1,2,3,4 Elb.395:1,2,3 Gez.456:3

2 Heerser over alle dingen (Opw 672) t. & m. K. Kraayenoord; M. Buwalda

3

4

5

6

7 vGK Assen Oase Opw.672:1,3 Ps.34:1,7,9 Opw.556 Ps.25:3 Gez. 358: 1 Ps. 25: 7 Num.21:1 t/m 9 ( NBG ’51) Gez.449:1,3,4,5 Joh.3:14,15 Gez. 189: 1,2,3,4 Elb.395:1,2,3 Gez.456:3

8 Psalm 34 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551

9

10

11

12

13 vGK Assen Oase Opw.556

14 vGK Assen Oase Prijst God die ons het leven geeft. 0, prijs zijn almacht, al wat leeft. Prijst Hem die redt en die geneest. Prijst Vader, Zoon en Heil'ge Geest.

15 vGK Assen Oase

16 vGK Assen Oase Ps.25:3

17 Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551

18

19 vGK Assen Oase Gz.358:1

20 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358) t. P.D. Kuiper; m. W.H. Monk

21 vGK Assen Oase Ps.25:7

22 Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551

23

24 vGK Assen Oase

25 vGK Assen Oase Numeri 21:1-9 Gz.449:1,3,4,5

26 God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803

27

28

29

30 vGK Assen Oase Joh.3:14,15 Gz.189:1,2,3,4

31 Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt

32

33

34

35 vGK Assen Oase

36 vGK Assen Oase Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

37 vGK Assen Oase op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

38 vGK Assen Oase Z.G.239:1,4 Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

39 vGK Assen Oase Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn, Gij roept, Gij zult de gastheer zijn voor lammen, doven, blinden; Gij nodigt: Komt en drinkt en eet, komt, alle dingen zijn gereed - wie God zoekt zal Hem vinden!

40 vGK Assen Oase Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn, Gij roept ons, hoe verdwaald wij zijn, Gij noemt ons uw beminden; Gij brengt uw schapen weer naar huis, Gij schenkt uzelf - hier zijn wij thuis; wie God zoekt zal Hem vinden!

41 vGK Assen Oase Z.G.239:2,3

42 vGK Assen Oase Om ons gebroken in de dood - uw lichaam brak gelijk een brood, om ons en onze zonden; de wijn die hier gedronken wordt is als het bloed door U gestort, o Lam, dat wij verwondden!

43 vGK Assen Oase Wij heffen, Heer, ons hart omhoog, o hoofd, dat bloedend voor ons boog, ons leed hebt Gij gedragen. In U is God ons zeer nabij, Gij schenkt oneindig meer dan wij U zouden durven vragen!

44 vGK Assen Oase

45 vGK Assen Oase

46 vGK Assen Oase Elb.395:1,2,3

47 vGK Assen Oase Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar's kracht in het bloed! Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar's kracht in het bloed van het Lam.

48 vGK Assen Oase Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

49 vGK Assen Oase Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar's kracht in het bloed! Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar's kracht in het bloed van het Lam.

50 vGK Assen Oase Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

51 vGK Assen Oase Wilt gij de macht van de boze ontvliên? Daar's kracht in het bloed! Wilt gij de Heiland in glorie eens zien? Daar's kracht in het bloed van het Lam.

52 vGK Assen Oase Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

53 vGK Assen Oase Gz.456:3

54 Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor

55 vGK Assen Oase Ontmoeting!


Download ppt "VGK Assen Oase Opw.672:1,3 Ps.34:1,7,9 Opw.556 Ps.25:3 Gez. 358: 1 Ps. 25: 7 Num.21:1 t/m 9 ( NBG ’51) Gez.449:1,3,4,5 Joh.3:14,15 Gez. 189: 1,2,3,4 Elb.395:1,2,3."

Verwante presentaties


Ads door Google