De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 06-24921049.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 06-24921049."— Transcript van de presentatie:

1 Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on

2 Dure geneesmiddelen / Add-ons 2017 De nieuwe definitie van een add-on De nieuwe regels in het kort Landelijke coördinatie Impact op ziekenhuizen en verzekeraars Vraagstukken en discussiepunten

3 De nieuwe definitie Add-on geneesmiddelen Tot 2017: “regels voor gespecialiseerde, dure geneesmiddelen bij ziekenhuisbehandelingen, de 'add-ons’. ” Vanaf 2017: “regels voor add-on geneesmiddelen en overige zorgproducten (ozp) stollingsfactoren. “ Een geneesmiddel wordt mogelijk al een add-on bij € 1.000,- per patiënt per jaar.

4 Add-on 2017: de nieuwe registratieregels in het kort Van Zorgactiviteit naar ZI nummer = van miligrammen/liters naar verpakkingseenheden Verplicht indicaties op de factuur Indicaties conform Europese ‘Guideline on Summary of Product Characteristics (SmPC)’ i.p.v. NZa lijst

5 Add-on 2017: de nieuwe regels in het kort Van Zorgactiviteit naar ZI nummer = van miligrammen/liters naar verpakkingseenheden Verplicht indicaties op de factuur Indicaties conform Europese ‘Guideline on Summary of Product Characteristics (SmPC)’ i.p.v. NZa lijst

6 Add-on 2017: de nieuwe regels in het kort 63x + 184x 157x 361x + 235x 1000x ZI= x ZI= x 886x 1114x

7 Add-on 2017: de nieuwe regels in het kort Toelichting op de berekening van aantallen bij poolen, en een mogelijke spillageberekening Patiënt A1000/1000x140mg + 63/1000x80mg = 145,0 mg Patiënt B886/1000x140mg = 124,0 mg Patiënt C114/1000x140mg /1000x140mg + 361/1000x80mg = 185mg Er blijft =576 eenheden uit flacon 80mg over, wat naar rato verdeeld wordt. Spillage Patiënt A: 145/454x576 = 184x Spillage Patiënt B: 124/454x576 = 157x Spillage Patiënt C: 185/454x576 = 235x

8 Add-on 2017: landelijke coördinatie add-on Coördinatie & vraagbaak (opdrachtgever NVZ, ZN, NFU) Overall planning en sturing Rapportage voortgang aan NVZ, ZN, NFU Informatie uitwisseling (http://www.add-on-2017.nl) Contacten met NVZ, NFU, ZN, (ICT leveranciers van) ziekenhuizen en verzekeraars, CIBG, Z-Index, …. …. overzicht graag! ->->

9 Add-on 2017: landelijke coördinatie add-on Ketentest declaratieverkeer (opdrachtgever VWS) Declaratiestandaard DG301/302 Testen met ict leveranciers, ziekenhuizen, Vecozo en verzekeraars Najaar 2016

10 Add-on 2017: belangrijke mijlpalen Voorwaarden CIBG: indicatietabel (specificaties vastgesteld) Z-Index: tabellen met de G-standaard met ZI nummers Nza: beleidsregels, prestaties & tarieven ZN/ZiNL: aanspraak (basisverzekering of niet) Vektis: declaratiestandaard DG301 DHD: LBZ specificaties Implementatie in het proces Van inkoop t/m controle

11 Add-on 2017: impact Handreiking van de NVZ

12 Add-on 2017: Vraagstukken en discussiepunten Tijdsstempels in (G-standaard)tabellen Registratie aan de bron/integratie in het EVS Gebruik van de indicatie tijdens registratie en op de factuur Duiding van de aanspraak door ZN Tijdsdruk in het implementatie proces Inrichten van ketenprocessen

13 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Registratie Verwijsgegevens ZI nummer ipv Zorgactiviteit Aantal eenheden of fracties van eenheden verpakking dat nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen verstrekken bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) verpakking(en) Uitvoerdatum Declaratiebedrag Indicatie (on-label en off-label) Aanwezigheid privacyverklaring Koppeling aan DBC Zorgtraject Vergoedingenstatus (afh. van Zi-nummer, indicatie, aanspraak en contract) Welk gegeven in welke fase (voorschrijven, bereiden, toedienen, zorgadministratie) en in welke mate geïntegreerd?

14 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Tijdsstempels in (g-standaard) tabellen Huidige G-standaard bevat geen historische gegevens Ziekenhuizen, verzekeraars, Vecozo, Nza bouwen zelf historische gegevens op? Behoefte aan een centrale historie!

15 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Gebruik van indicatie in registratie en declaratie Indicatieomschrijving niet opgesteld vanuit registratie perspectief (omschrijvingen zijn lang, juridisch of soms weinig onderscheidend); Juiste exacte indicatie pas bekend bij bereiding (niet tijdens voorschrijven); Best practices: Erasmus MC, Catharina Zkh, OLVG en wellicht anderen stellen verkorte indicaties t.b.v. registratie op (maar lange indicatie moet op factuur); Omschrijving hoeft nog niet per se op factuur.

16 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Inzoomen op indicatietekstprobleem Wat is het verschil tussen: Eerstelijnschemotherapie van ovariumcarcinoom met resttumor en Eerstelijnschemotherapie van ovariumkanker met resttumor en Eerstelijnschemotherapie van ovariumcarcinoom met residuale tumor

17 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Inzoomen op indicatietekstenprobleem Wat is het verschil tussen: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (MS) bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met zich snel ontwikkelende ernstige relapsing remitting multiple sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium aankleurende laesies op de hersen-MRI of een significant toename van de lading van T2-laesies in vergelijking met een eerdere recente MRI. en Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (MS) bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met een hoge ziekteactiviteit ondanks behandeling met een bèta-interferon of glatirameeracetaat. Deze patiënten kunnen worden gedefinieerd als patiënten die niet hebben gereageerd op een volledige en adequate behandelingskuur met een bèta-interferon of glatirameeracetaat (gewoonlijk na minimaal één jaar behandeling). Patiënten moeten in het voorafgaande jaar tijdens behandeling minimaal 1 relapse hebben doorgemaakt en op een craniale MRI (Magnetic Resonance Image) moeten minimaal 9 T2-hyperintense laesies of minimaal 1 gadolinium aankleurende laesie aantoonbaar zijn. Een 'non-responder' kan ook worden gedefinieerd als een patiënt met een onveranderd of groter aantal relapses in vergelijking met het jaar daarvoor.

18 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Duiding aanspraak door ZN Indicatieregistratie was impliciet; beperkte historische gegevens; Dure geneesmiddelen zonder indicatie minder of niet geregistreerd? Vertrekpunt: elke add-on met een geregistreerde indicatie = aanspraak op verzekerde zorg?

19 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten

20 Inrichten ketenprocessen Versiebeheer CIBG indicaties Uitgifte tabellen CIBG->Z-Index Versiebeheer G-standaard Uitgifte tabellen Z-Index (maximum) tarieven Nza Nieuw geneesmiddel op de markt? Declaratieproces

21 Meer informatie op


Download ppt "Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 06-24921049."

Verwante presentaties


Ads door Google