De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe komen tot gemeenschappelijke waarden en belangen? Studiedag: ‘Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes ?!’ Seth Maenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe komen tot gemeenschappelijke waarden en belangen? Studiedag: ‘Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes ?!’ Seth Maenen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe komen tot gemeenschappelijke waarden en belangen? Studiedag: ‘Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes ?!’ Seth Maenen 31 augustus 2016

2 NETWERKSAMENWERKING WAARDENGEDREVEN WERKEN RESULTAATGERICHT WERKEN Steeds gelijktijdig op twee sporen werken!

3 Focus van deze workshop NETWERKSAMENWERKING WAARDENGEDREVEN WERKEN RESULTAATGERICHT WERKEN

4 Deze workshop: stappen Stap 1: Voor welk type relaties zijn gemeenschappelijke waarden belangrijk? Stap 2: Wanneer investeren in het formuleren van gemeenschappelijke waarden? Stap 3: Hoe gemeenschappelijke waarden en belangen formuleren in een netwerk? Stap 4: Is netwerkbasis sterk genoeg om een waardevol partnerschap uit te bouwen?

5 Initiatie Fundering Realisatie Her(r)ijking Opportuniteit, uitdaging of probleem waarrond een netwerk kan gemobiliseerd worden

6 Stap 1: strategisch partnerschap of niet? Voor welk type samenwerkingsrelaties zijn gemeenschappelijke waarden belangrijk?

7 Gemeenschappelijke waarden en belangen: wanneer belangrijk? Het eindresultaat is onvoorspelbaar Korte termijn transactieLange termijn relatie Leverancier met kwaliteitsgarantie Het eindresultaat is perfect voorspelbaar Strategisch partnerschap Toonbank-relatie Cash & Carry Operationeel partnerschap Rekenen is onvermijdelijk Sprong in het donker is onvermijdelijk

8 Gemeenschappelijke waarden en belangen: wanneer belangrijk? Het eindresultaat is onvoorspelbaar Korte termijn transactie Het eindresultaat is perfect voorspelbaar Lange termijn relatie

9 Stap 2: Aard van het strategisch partnerschap Wanneer investeren in het formuleren van gemeenschappelijke waarden?

10 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma

11 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Doen! (als het samenvalt met uw visie en doelstellingen => feitelijke bondgenoten)

12 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Leerrijk maar vrijblijvend (interessant om een netwerk uit te bouwen, relaties te ontwikkelen)

13 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Sensibiliserend, denktank (helpt om u te profileren, een reputatie en imago te ontwikkelen)

14 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Risicovolle partnerschappen (belangrijk = keuze van partner, en balans van geven en nemen)

15 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Alliantie van pioniers (risicovol partnerschap met groot potentieel hefboomeffect)

16 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Brede netwerkorganisatie, een ‘beweging’ (risicobeheersing op niveau van een breed platform, brede investeringsbasis)

17 Aard van het strategisch partnerschap? # Partijen Vele partijen Gelijkaardig/bekend Eén op één Aard partijen Divers/onbekend Geen risico Risico Hoge niet-recupereerbare investeringen Afgebakend project Ambitieniveau Breed maatschappelijk programma Nood aan gemeenschappelijke waarden! (uw netwerk heeft een stevig draagvlak en middelen nodig)

18 Stap 3: Hoe waarden en belangen in het partnerschap bepalen? De waardenpropositie-matrix

19 Initiatie Fundering Realisatie Her(r)ijking Stappenschema Hoe waardevol is het om te investeren in dit netwerk? Wat is de meerwaarde die dit netwerk kan leveren?

20 Niveaus van handelen Individu Bedrijf Netwerk van organisaties Samenleving

21 Niveaus van waarden PeopleProsperity Planet

22 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief? Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Welk soort vernieuwingen kunnen uit dit samenwerkingsplatform groeien? Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/voordelen/doelstellingen voor: Samenleving als geheel Maatschappelijke verandering: verbetering levenskwaliteit, welvaart, duurzaamheid planeet Welzijn, waardevol leven WelvaartLeefbaarheid van onze planeet Waarden/voordelen/doelstellingen voor: Netwerk van betrokken mensen en organisaties Betrouwbaar partnerschap: ecosystemen bouwen die tegemoet kunnen komen aan allerlei uitdagingen gedurende een lange periode, tvv alle stakeholders Gedeelde motieven, wederkerigheidStabiliteitDuurzaamheid Waarden/Voordelen/doelstellingen voor: Uw specifieke organisatie Goed presteren: kansen geven om duurzame toegevoegde waarde te leveren en daarmee de toekomst van onze organisatie verzekeren Kernwaarden, maatschappelijk verantwoord ondernemen WinstEco-effectiviteit Waarden/Voordelen/doelstellingen voor: De eindgebruikers/individuen (burgers of consumenten in Mechelen) Beleving: aangename ervaring voor eindgebruikers en werknemers, gedrag op zo’n manier beïnvloeden dat zij deze beleving blijven opzoeken via de producten en diensten van het netwerk Geluk, geborgenheid in een gemeenschap Value for moneyEcologische voetafdruk

23 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief voor duurzame stadsdistributie? (Voorbeeldvragen) Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Welk soort vernieuwingen kunnen uit dit samenwerkingsplatform groeien? Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/Voordelen/doel stellingen voor Samenleving als geheel Kan dit initiatief leiden tot verbeterde manieren om als samenleving met duurzaamheidsproblemen of logistieke vraagstukken om te gaan? Kan dit project op socio- politiek of sociaal vlak iets betekenen? Kunnen we bredere lessen trekken over de wijze waarop iets over de besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken moet verlopen? Kan dit project op vlak van economische ontwikkeling iets betekenen voor de samenleving? Wat is de bredere relevantie van het soort ondernemerschap dat binnen dit netwerk plaats vindt? Is dit overdraagbaar of breder toepasbaar? Kan dit project op vlak van duurzaamheid van onze planeet iets betekenen?

24 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief voor duurzame stadsdistributie? (Voorbeeldvragen) Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Welk soort vernieuwingen kunnen uit dit samenwerkingsplatform groeien? Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/Voordelen/doe lstellingen voor: Netwerk van betrokken mensen en organisaties Welke zaken kunnen we realiseren dankzij het bestaan van dit netwerk? Wat verwachten we van dit project vanuit het perspectief van de feitelijke vereniging van mensen en organisaties die we zijn tijdens onze bijeenkomsten? Zijn er opportuniteiten die zich nu aandienen, en die zonder dit netwerk ondenkbaar zouden zijn? Is er een waarde of een doel die door elke deelnemer aan dit netwerk gedeeld moet worden? Hoe zou u willen dat deelnemers aan dit netwerk zich gedragen ten opzichte van elkaar? Wat zijn de voorwaarden die nodig zijn om met de deelnemers tot constructieve dialoog te komen? Hoe groot is de economische impact van het netwerk? Wat kan dit netwerk van meerwaarde leveren die geen enkele andere partij zou kunnen leveren? Welke concrete waarden of doelen ziet u de vooruitgang op vlak van duurzaamheid en stadsdistributie te meten?

25 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief voor duurzame stadsdistributie? (Voorbeeldvragen) Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Welk soort vernieuwingen kunnen uit dit samenwerkingsplatform groeien? Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/Voordelen/doe lstellingen voor: Uw specifieke organisatie Wat is de potentiële relevantie voor uw organisatie om deel te nemen aan dit netwerk? Helpt dit netwerk uw organisatie om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Strookt dit netwerk met de wens van uw organisatie om op één of andere manier een bijdrage te leveren aan een betere samenleving? Is er enige economische of financiële logica die de deelname van uw organisatie aan dit netwerk zou kunnen verantwoorden? Heeft uw organisatie de wil of objectieven op vlak van ecologische duurzaamheid? Zo ja, kan dit netwerk hefbomen bieden om deze doelstellingen te verwezenlijken? Waarden/Voordelen/doe lstellingen voor: De eindgebruikers/individue n (burgers of consumenten in Mechelen) Welk verband zou er kunnen zijn tussen de activiteiten en toekomstige projecten van dit netwerk en de beleving, of het welzijn of de welvaart van individuele burgers of consumenten of werknemers of ondernemers (of…) in Mechelen? Welke meerwaarde biedt dit netwerk op vlak van individuele beleving? Als klant/consument? Als individuele ondernemer? Als individuele werknemer? Wat is de economische meerwaarde als individu? Waarin zit de value-for- money die dit netwerk mij kan leveren? Biedt dit netwerk mij als individu de kans om een bijdrage te leveren aan het verminderen van mijn persoonlijke eco-footprint?

26 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief voor duurzame stadsdistributie? Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/Voordelen/doelstellingen voor Samenleving als geheel Locale tewerkstellingskansen – gezondere omgeving – mobiliteit&bereikbaarheid – aangename en stimulerende omgeving - City-restrictions =/= customer needs Uitrol van dit model als best practice CO2-neutrale regio als einddoel Reduce traffic Eco-Delivery project Hernieuwbare energie Waarden/Voordelen/doelstellingen voor: Netwerk van betrokken mensen en organisaties Verkeersveiligheid = aantrekkelijker voor toerisme, shoppen,… - meer ruimte voor andere events – Local for local (nabijheid & mentaliteit) Hogere tevredenheid van medewerkers Samen sterk voor werk – werkcreatie – werkgelegenheid – concurrentie aangaan met Uplace – kansen voor talenten uit de regio – breed partnership met kansen voor meer & andere projecten & sectoren – voorbeeldfunctie – Buitenlandse of buiten-regionale investeerders aantrekken Meer & nieuwe verbruikers aantrekken Minder gemotoriseerd verkeer in de stad – optimaliseren & reduceren van afvalstromen – Netwerkoptimalisatie Slimme ophaalroutes

27 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief voor duurzame stadsdistributie? Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/Voordelen/doelstellingen voor: Uw specifieke organisatie Inzetten van mensen met beperkingen Sociale en groene jobs One-stop-shop convenience voor de klant BBXD Platform voor de store VDAB: Zoeken/vinden van juiste kandidaten – maatregelen, subsidies, maatwerk – kennis ontwikkelen en doorgeven – RESOC: Talentontwikkeling & duurzaamheid – netwerkorganisatie – facilitator voor overleg HANDELAAR minder stock in de winkel – Optimaal gebruik van middelen, know-how en infrastructuur CO-CORK: Recyclage stimuleren, hervalorisatie van kurk als grondstof

28 Welke streefwaarden of drijfveren maken u zo zot om tijd te steken in de verdere ontwikkeling van dit initiatief voor duurzame stadsdistributie? Niveau’s van streefwaarden/drijfveren Waarde vanuit welk perspectief? PeopleProsperityPlanet Waarden/Voordelen/doelstellingen voor: De eindgebruikers/individuen (burgers of consumenten in Mechelen) Gezondheid – veiligheid – toegankelijkheid – gebruiksvriendelijkheid – stiptere leveringen – extra vrije tijd Lagere kostprijs Efficienter gebruik van middelen Goedkopere producten Milieu – gezondere samenleving – Minder verplaatsingen

29 Stap 4: De geboekte vooruitgang inschatten? Hoe sterk is de basis waarvan u kan vertrekken?

30 Waarden en belangen

31 Seth.Maenen Seth.Maenen@flanderssynergy.be torgo@telenet.be 0485/160.594

32


Download ppt "Hoe komen tot gemeenschappelijke waarden en belangen? Studiedag: ‘Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes ?!’ Seth Maenen."

Verwante presentaties


Ads door Google