De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS

2 Voorlichting Examenklassen 2 Tegemoetkoming Scholier -Recht ontstaat na beëindiging kinderbijslag -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 20122013 11 dectoelage scholier 18 jaarvanaf 1 januari kinderbijslag

3 Voorlichting Examenklassen 3 Tegemoetkoming Scholier De toelage wordt maandelijks uitgekeerd en bestaat uit: thuiswonenduitwonend Gift basistoelage106,20247,59 Gift aanvullende toelage 80,11* 80,11* * Afhankelijk inkomen verzorgende ouder(s) De toelage is gratis en wordt ook uitbetaald over de maanden juli en augustus 2013 als in september 2013 studiefinanciering wordt toegekend. Deze overbrugging moet je zelf aanvragen.

4 Voorlichting Examenklassen 4 Wanneer recht en wanneer aanvragen? 1-7-2013 1-9-2013 Vòòr of op 1 juli 18 jaar: eerst Tegemoetkoming Scholieren per 1 september 2013 Studiefinanciering overbrugging van juli tot september tegemoetkoming studiefinanciering kinderbijslag

5 Voorlichting Examenklassen 5 Wanneer recht en wanneer aanvragen? 1 OKT 2013 na 1 juli 18 jaar oud: per 1 oktober 2013 Studiefinanciering Kinderbijslag eindigt van rechtswege òf vervroegd studiefinanciering kinderbijslag

6 Voorlichting Examenklassen 6 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Hoe lang recht op studiefinanciering: cursusduur plus 3 jaar lening bv.- Hbo is de cursusduur meestal 4 jaar Je hebt dan recht 4 + 3 = 7 jaar financiering - Master Wo is cursusduur meestal 4 á 5 jaar Je hebt dan recht 4 (5) + 3 = 7 (8) jaar financiering

7 Voorlichting Examenklassen 7 Studentenreisproduct De student ontvangt na het aanvragen van Studiefinanciering een formulier Aanvraag koppeling Studentenreisproduct aan OV-chipkaart en inloggegevens voor de site Studentenreisproduct.nl. De student geeft vervolgens online (of met het formulier) aan de Klantenservice OV-chipkaart het kaartnummer door van zijn OV-chipkaart. Dit wordt 'koppelen' genoemd De Klantenservice OV-chipkaart bevestigt aan de student de ontvangst van het kaartnummer en verstrekt aanvullende informatie over het klaarzetten van het reisproduct. Het reisrecht is vanaf september 2012 ingekort naar studieduur plus één.

8 Voorlichting Examenklassen 8 HBO BACHELOR 4 JR. EN WO MASTER 4 JR. STUDENTENREISRECHT 5 jaar WO MASTER 5 JR. STUDENTENREISRECHT 6 jaar PB lening PB lening PB lening

9 Voorlichting Examenklassen 9 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Maandbedragen 2013 Hoger onderwijs vanaf september thuiswonend uitwonend basis prestatiebeurs * 97,85272,46 aanvullende prestatiebeurs231,78252,17 rentedragende lening288,66 +288,66 + totaal618,29813,29 * Plus een studentenreisproduct (OV).

10 Voorlichting Examenklassen 10 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Maandbedragen 2013 Hoger Onderwijs vanaf september thuiswonend uitwonend basis prestatiebeurs97,85 272,46 Als je niet bij één van je ouders woont, heb je recht op de uitwonende beurs.

11 Voorlichting Examenklassen 11 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Maandbedragen 2013 Hoger Onderwijs vanaf september thuiswonend uitwonend aanvullende prestatiebeurs231,78252,17 - belastbaar inkomen beide natuurlijke ouders - peiljaar: 2 jaar terug - inkomensdaling 15%: verlegging peiljaar - ouderlijke bijdrage wordt verdeeld over aantal kinderen met aanvullende prestatiebeurs

12 Voorlichting Examenklassen 12 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Rentedragende lening: Als onderdeel van je maandbudget of maximaal nog 3 jaar in aansluiting op de studieduur (van 0 tot 873,12 euro in 2013) Terugbetalen studieschuld: Aflossen in 15 jaar Beginnen: 2 kalenderjaren na stoppen studie Vanaf 2012 aflossing maximaal 5 jaar onderbreken.

13 Voorlichting Examenklassen 13 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Collegegeldkrediet: Collegegeld (1835 euro) wordt vastgesteld door en betaald aan de onderwijsinstelling. Je kunt bovenop je maandbudget lenen: -Wettelijk collegegeld -Instellingscollegegeld (maximaal 5x wettelijk) -Verhoogd collegegeld (langstudeerdersmaatregel) Lenen Kost Geld !

14 Voorlichting Examenklassen 14 Wet Studiefinanciering Hoger Onderwijs Studie verkeerd gekozen in het eerste jaar? - Stoppen vóór 1 februari van het studiejaar waarin voor het eerst studiefinanciering voor hoger onderwijs is ontvangen. - De prestatiebeurs en studentenreisproduct hoeven niet terugbetaald te worden en worden kwijtgescholden. - De verbruikte maanden ben je kwijt bij een volgende studie.

15 Voorlichting Examenklassen 15 Procedure Aanmelding en Plaatsing - Bij een aantal studies zijn er aanvullende eisen of wordt er geloot. Op onze site www.duo.nl kun je uitgebreid nalezen wat je daarvoor zoal moet regelen.www.duo.nl Aanvullende eisen - Een aantal Hbo-opleidingen hebben aanvullende eisen waaraan je moet voldoen om te worden toegelaten. - Je aanmelding voor deze opleidingen dient in de meeste gevallen afgerond te zijn uiterlijk 15 januari 2013.

16 Voorlichting Examenklassen 16 Procedure Aanmelding en Plaatsing Loten - Aan een lotingstudie kun je meedoen als je aanmelding is voltooid voor 15 mei 2013. - Je kunt aan één lotingstudie tegelijk meedoen en niet vaker dan drie keer meeloten. Decentraal - Instellingen mogen een aantal 1 e jaars studenten zelf uitkiezen via de decentrale selectie. Ook hier geldt dat bij de meeste opleidingen 15 januari 2013 de aanmelding moet zijn afgerond.

17 Voorlichting Examenklassen 17 Handige Internetsites www.duo.nlwww.duo.nl tegemoetkoming scholier; studiefinanciering www.digid.nlwww.digid.nl account voor Mijn Duo en Studielink www.studielink.nlwww.studielink.nl voor de aanmelding van de studie www.studentenreisproduct.nlwww.studentenreisproduct.nl ov-chipkaart aanvragen www.financieelstudieplan.nlwww.financieelstudieplan.nl voor je eigen studieplan www.studiebegroting.nlwww.studiebegroting.nl waar je de inkomsten en uitgaven op een rijtje kunt zetten www.ikgastuderen.comwww.ikgastuderen.com aardig vertrekpunt als je gaat studeren www.ikwildokterworden.nlwww.ikwildokterworden.nl alles over geneeskunde

18 Voorlichting Examenklassen 18 Contact met de Dienst Uitvoering Onderwijs Telefonisch op werkdagen: van 09.00 uur tot 17.00 uur : 050-5997755 Servicekantoor Zwolle, geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Hanzelaan 280 te Zwolle (zuidzijde station) Internet: www.duo.nl via een email aan vragen@duo.nlvragen@duo.nl


Download ppt "Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google