De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijskwaliteit: een zaak voor peers onder elkaar, of voor politiek en democratie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijskwaliteit: een zaak voor peers onder elkaar, of voor politiek en democratie?"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijskwaliteit: een zaak voor peers onder elkaar, of voor politiek en democratie?

2 Autonomie ~ Verantwoordingsplicht 2

3 Perspectief Het Rekenhof ondersteunt het parlementaire toezicht Zorg voor democratische legitimering 3

4 Bedenking vooraf Een centraliserende en distantiërende visie op de overheid? Tegenover wie verantwoording afleggen? 4

5 Rekenhofrapport over de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (Stuk 37-J (2012-2013) – Nr. 1) een spanningsveld? 5

6 Daarnaast acht de Algemene Rekenkamer het van belang dat de instellingen en opleidingen zelf meer inzicht bieden in geleverde onderwijskwaliteit en zich hierover openbaar verantwoorden. Het is immers de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf om zich te verantwoorden over datgene wat zij hebben bereikt en bijgedragen aan de leeropbrengsten van hun studenten. 6

7 Context: Incidenten bij Nederlandse, geaccrediteerde opleidingen Aanpassing van accreditatiestelsel voor tweede ronde van accreditaties Nederlands wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs 7

8 Twee pijlers van de externe kwaliteitsbewaking Oordeel van peers (visitaties) Oordeel van onafhankelijk orgaan (accreditatie door NVAO) 8

9 Beoordeling door peers Beoordelingskader: drie generieke kwaliteitswaarborgen of standaarden, onderverdeeld in criteria: grote vrijheidvervlakking ? Derde ronde: zonder visitaties Instellingsreviews: oordeel mogelijk zonder sturing van het beleid van de instelling? 9

10 Beoordeling door NVAO NVAO mag niet te afhankelijk zijn van het oordeel van de visitatiecommissies Sterke rol van NVAO in Nederland (samenstelling commissies, tussentijds onderzoek, …) Groot vertrouwen in VLUHR 10

11 Overheid voldoende aanwezig in kwaliteitsbewaking? Nederland: NVAO en onderwijsinspectie Vlaanderen: voldoende instrumenten? 11

12 Conclusie Moeilijk evenwicht tussen verantwoordelijkheid instellingen en sturing kwaliteitsbewaking door de overheid Nood aan voldoende maatschappelijk debat over de kwaliteit van het onderwijs 12


Download ppt "Onderwijskwaliteit: een zaak voor peers onder elkaar, of voor politiek en democratie?"

Verwante presentaties


Ads door Google