De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De spelhervatting. Algemene principes De wedstrijd dient op het voorziene uur aan te vangen. Na elke spelonderbreking, moet het spel zo snel mogelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De spelhervatting. Algemene principes De wedstrijd dient op het voorziene uur aan te vangen. Na elke spelonderbreking, moet het spel zo snel mogelijk."— Transcript van de presentatie:

1 De spelhervatting

2 Algemene principes De wedstrijd dient op het voorziene uur aan te vangen. Na elke spelonderbreking, moet het spel zo snel mogelijk hervat worden. De spelhervatting

3 Wachttijden Bij afwezigheid van een ploeg op het voorziene uur van aftrap, maar dit alleen met de goedkeuring van de aanwezige ploeg. Bij onvoorziene omstandigheden. Bij het uitvallen van de verlichting. Délai d’attente max.Circonstances Afwezigheid van een ploeg 10 minuten Onvoorziene omstandigheden 30 minuten Uitvallen van de verlichting 30 minuten Omstandigheden Maximale wachttijd

4 De vrije schoppen Soorten: De directe vrijschop (DVS) waardoor rechtstreeks een doelpunt kan gescoord worden. De indirecte vrijschop (IVS) waaruit niet rechtstreeks een doelpunt kan aangetekend worden. Indien de bal door een andere speler aangeraakt wordt, is het doelpunt geldig.

5 De vrije schoppen Bij een IVS houdt de scheidsrechter de arm verticaal omhoog tot de bal door een medespeler of tegenstrever geraakt is of het speelveld verlaten heeft.

6 Basisvoorwaarden om een vrije schop toe te kennen Een overtreding moet aan volgende voorwaarde voldoen om als een fout beschouwd te worden: – ze moet gebeuren terwijl de bal in het spel is

7 Correcte uitvoering van een vrije schop De bal moet op de plaats van de overtreding gelegd worden. De bal moet bij de hervatting stilliggen. De tegenstrevers staan op minstens 9,15 m. Het signaal van de scheidsrechter moet afgewacht worden. De bal wordt met de voet geraakt en beweegt duidelijk.

8 De vrije schop in het strafschopgebied IVS voor de aanvallers: Bij vrije schop op minder dan 9,15m van het doel moeten de verdedigers, maar ook de doelverdediger, zich op de doellijn en tussen de doelpalen plaatsen. DVS of IVS voor de verdedigers: De bal moet het strafschopgebied rechtstreeks verlaten.

9 De scheidsrechtersbal Na elke spelonderbreking en op voorwaarde dat de bal in het spel is en dat er niets voorzien is in een andere spelregel, moet de scheidsrechter het spel hervatten met scheidsrechtersbal. Zonder voorafgaand fluitsignaal laat de scheidsrechter de bal op de grond vallen.

10 De scheidsrechtersbal De bal is in het spel zodra hij de grond raakt. Als een speler de bal speelt alvorens deze de grond raakt, wordt de scheidsrechtersbal hernomen. Men kan geen spelstraf geven vooraleer de bal de grond raakt.

11 Wanneer toegekend? Bij: scheidsrechterlijke vergissing indien het spel wordt stilgelegd voor een gekwetste speler onregelmatig worden van de bal tijdens het spel ongelegen fluitsignaal vreemde persoon/voorwerp op het speelveld dat het spel of de spelers hindert gelijktijdige en even zware fout van twee tegenstrevers

12 Hoe hervatten? Op de plaats waar de bal zich bevond op het ogenblik dat het spel werd onderbroken. In het doelgebied: op de lijn van het doelgebied evenwijdig met de doellijn, zo dicht mogelijk op de plaats van gebeuren.

13 Wanneer hernemen? Als een speler de bal speelt alvorens deze de grond raakt. Als de bal, nadat deze de grond geraakt heeft, buiten het speelveld terechtkomt, zonder door een speler te zijn aangeraakt. Als de bal in doel gaat alvorens deze geraakt is door minstens twee spelers, wordt de wedstrijd hervat met: – doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij komt – hoekschop als de bal in eigen doel komt

14 De inworp

15 Wanneer de bal volledig over de zijlijn is gegaan, moet een speler van de tegenpartij deze in een willekeurige richting in het speelveld werpen. De inworp zal gebeuren vanop de plaats waar de bal over de zijlijn ging.

16 Hoe hervatten? Bij het inwerpen moet de speler: - met zijn gezicht naar het speelveld staan. - met een deel van elke voet op of achter de zijlijn staan. - de bal met beide handen van achter het hoofd inwerpen en niet met één hand waarbij de tweede “begeleidt”.

17 Hoe hervatten? De speler, die inwerpt: - mag de bal niet voor de tweede maal spelen vooraleer hij aangeraakt of gespeeld is door een andere speler. Alle tegenstrevers moeten op minstens 2 m afstand staan.

18 Onderrichtingen/richtlijnen Bij inworp kan men niet rechtstreeks scoren. Wanneer de bal in het doel belandt: - door een verdediger = hoekschop - door een aanvaller = doelschop Bij inworp komt de bal op het speelveld en gaat daarna zonder een speler te raken buiten: - over de zijlijn = inworp tegenpartij - over de doellijn: - door een verdediger = hoekschop - door een aanvaller = doelschop

19 Onderrichtingen/richtlijnen Als de bal niet binnen het speelveld komt, dan zal de inworp door dezelfde partij hernomen worden. Een doelverdediger mag een inworp nemen. Er is geen buitenspel bij inworp.

20 Sancties Bij onreglementaire inworp: inworp voor de tegenpartij. Indien de speler, die inwerpt de bal met de hand(en) aanraakt binnen het speelveld voordat hij aangeraakt is door een andere speler wordt een DVS aan de tegenpartij toegekend.

21 De doelschop

22 Wanneer de bal volledig de doellijn overschreden heeft en het laatst door een aanvaller werd aangeraakt (behalve bij doelpunt), zal er een doelschop aan de tegenpartij toegekend worden.

23 De doelschop De bal wordt van op een willekeurige plaats in het doelgebied in het spel gebracht. De bal is in het spel van zodra hij met de voet getrapt werd en rechtstreeks het strafschopgebied verlaten heeft.

24 Onderrichtingen/richtlijnen Bij doelschop moeten de tegenstrevers zich buiten het strafschopgebied bevinden en dit tot wanneer de bal het strafschopgebied verlaten heeft. Uit doelschop kan men rechtstreeks scoren. Bij doelschop kan men niet buitenspel staan.

25 Onderrichtingen/richtlijnen De doelschop zal hernomen worden: - als de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt. - als de bal door de trap onregelmatig werd in het strafschopgebied.

26 Onderrichtingen/richtlijnen Indien de speler die de doelschop trapt de bal binnen het strafschopgebied opnieuw speelt voordat hij door een andere speler gespeeld of aangeraakt werd: -zal de scheidsrechter de doelschop laten hernemen Indien de speler die de doelschop trapt de bal buiten het strafschopgebied opnieuw speelt voordat hij door een andere speler gespeeld of aangeraakt werd: - zal de scheidsrechter een IVS aan de tegenstrever toekennen op de plaats waar de speler de bal raakte; tenzij hij de bal met de hand raakte waarna een DVS zal toegekend worden

27 De hoekschop

28 Wanneer de bal volledig de doellijn overschreden heeft en het laatst door een verdediger werd aangeraakt (behalve bij doelpunt), zal er een hoekschop aan de tegenpartij toegekend worden.

29 Doellijn Zijlijn OK X X Plaats van de bal bij hoekschop 29

30 Onderrichtingen/richtlijnen De spelers moeten zich op het speelveld bevinden. De tegenstrevers blijven op minstens 9,15 m van de bal totdat de bal in het spel is. Het is verboden de hoekschopvlag te verplaatsen. Een doelverdediger mag een hoekschop trappen. Uit hoekschop kan men rechtstreeks scoren. Op hoekschop is er geen buitenspel mogelijk.

31 Sancties Indien de speler, die de hoekschop trapt de bal opnieuw speelt voordat hij door een andere speler aangeraakt of gespeeld werd: - zal de scheidsrechter een IVS aan de tegenstander toekennen en dit op de plaats waar de speler de bal raakte. - zal de scheidsrechter een DVS aan de tegenstrever toekennen op de plaats waar de speler de bal met de hand raakte.

32 Bijzonder geval Wanneer de bal, na de doelpaal geraakt te hebben, terugkomt bij de speler die de hoekschop nam, wordt een IVS toegekend.

33 De strafschop

34 Een strafschop wordt toegekend als: - één van de elf fouten begaan worden, die met een DVS moeten bestraft worden. - de overtreding door een effectieve speler van de verdedigende partij gemaakt werd. - de fout in eigen strafschopgebied wordt gemaakt. - de bal in het spel is.

35 De strafschop De wedstrijdduur na de eerste en/of de tweede speelhelft moet verlengd worden voor het nemen van een strafschop.

36 Afspraken De strafschopnemer moet zich kenbaar maken. Als de verkeerde speler de strafschop neemt, zal deze speler de gele kaart krijgen en zal er een IVS volgen. De scheidsrechter moet op het volgende letten: - de speler moet met het aangezicht naar doel gekeerd staan. - mag zijn aanloop onderbreken; de trapbeweging niet. - mag de bal slechts opnieuw spelen nadat een andere speler hem geraakt heeft.

37 Afspraken De doelverdediger mag bewegen, maar de voeten niet voor de doellijn plaatsen vooraleer de bal getrapt is. Indien de doelverdediger te vroeg beweegt en ervoor zorgt dat de strafschop opnieuw moet genomen worden, zal hij de gele kaart krijgen.

38 Afspraken De bal: - moet stilliggen op het strafschoppunt. - is reglementair in het spel van zodra hij getrapt is en duidelijk beweegt.

39 Afspraken De overige spelers staan: - op het speelveld - buiten het strafschopgebied en op minimum 9,15 m van de bal - achter het strafschoppunt

40 Afspraken De scheidsrechter: - moet een fluitsignaal geven om de strafschop te laten nemen. - na het fluitsignaal komt de scheidsrechter niet meer tussen en wacht hij het resultaat van de strafschop af vooraleer (mogelijks) een beslissing te nemen.

41 OvertredingDoelpuntGeen doelpunt AanvallerStrafschop hernemenIVS VerdedigerDoelpuntStrafschop hernemen DoelverdedigerDoelpuntStrafschop hernemen en GK Bal achterwaarts getraptIVS Onderbreking van het trappen IVS en GK Strafschopnemer niet geïdentificeerd IVS en GK Aanvaller + verdediger Strafschop hernemen behalve bij een zwaardere overtreding: onderbreking Resultaat van de trap

42


Download ppt "De spelhervatting. Algemene principes De wedstrijd dient op het voorziene uur aan te vangen. Na elke spelonderbreking, moet het spel zo snel mogelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google