De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bewonersavond PFOA Onderwerp Lucht 5 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bewonersavond PFOA Onderwerp Lucht 5 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bewonersavond PFOA Onderwerp Lucht 5 april 2016

2 Classificatie PFOA - Vanaf 1992: NeR. Voorheen: Duitse TH-Luft. - Afhankelijk van de classificatie van de stof wordt norm voor geschreven > PFOA = klasse gO.1. - Categorie daarboven > Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) - Sinds 2013: PFOA = ZZS 2 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

3 Afwijken NeR? De provincie (Bevoegd Gezag) vergunde op basis NeR Uitgangspunt PFOA: beoordeling of emissies verder verlaagd kunnen worden. Jurisprudentie Raad van State > rechter beschouwt NeR als belangrijke richtlijn voor de vergunningverlener 3 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

4 Vergunde emissies 1992: 14.000 kg/jaar 1994: 12.000 kg/jaar 1998: 3.500 kg/jaar 2013: 0 kg/jaar. 4 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

5 Emissies tot 1998 - Gegevens voor 1998: geen 100% zekerheid (tot 2000 voor toezicht informatie een bewaarplicht van 1 jaar, vanaf 2005: 10 jaar). - Op basis van aangeleverde gegevens, worst-case scenario RIVM periode 1970-1998: 5.000 kg/jaar > binnen vergunde norm - Advies RIVM > nader onderzoek emissie gegevens. 5 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

6 Emissies sinds 1998 (1) 1998-2014: TEFLON en FEP binnen vergunde 3500 kg/jaar. Resultaat verificatie emissiedata > mogelijk sprake emissie van 500 kg/jaar binnen VITON (tot 2001). RIVM heeft dit meegenomen in onderzoek. OZHZ namens Provincie aangifte van onvergund emitteren PFOA > OM doet onderzoek. 6 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

7 Emissies sinds 1998 (2) 7 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

8 Toezicht Chemours Dordrecht: richtlijn industriële emissies (IED/RIE) en Besluit risico zware ongevallen (Brzo). Jaarlijks ten minste één integrale Wabo controle van de omgevingsvergunning en één uitgebreide controle Brzo. Registratie- en later continu meetsysteem Chemours: bij eventuele overschrijdingen > melding. Inspectiebezoeken n.a.v. meldingen en klachten. Beoordeling Milieujaarverslagen/PRTR + meet- en registratie systeem. 8 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

9 9 E-nose network ZHZ  Wat is een e-nose?  Eenvoudig meetapparaat, gevoelig voor veel stoffen.  Geen zekerheid over gemeten stoffen of concentraties.  Geschikt als early warning system bij incidenten.  Doel:  Hinderbronnen vinden.  Klachten voorblijven.  Bij incidenten: emissiebronnen vinden en opsporen.  Centraal uitgelezen door meldkamer DCMR. Alarmeringen worden doorgegeven.

10 10 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

11 GenX Minder toxisch en niet bio-accumulerend. Vergunde jaarlijkse emissie gehalveerd. Gebruik GenX door European Food Safety Authority (EFSA) en RIVM positief beoordeeld voor toepassing. Binnen context Europese Reach regelgeving > evaluatie gezondheidseffecten perfluoralkylzuren > GenX is onderdeel. Resultaten worden meegenomen bij actualisatie van de vergunning van Chemours. 11 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid


Download ppt "Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bewonersavond PFOA Onderwerp Lucht 5 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google