De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering 25 november 2009. Stand van zaken Beleidsvoornemens overheid: 2010 overgangsjaar / stand still Spoorboekje minister NZa-advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering 25 november 2009. Stand van zaken Beleidsvoornemens overheid: 2010 overgangsjaar / stand still Spoorboekje minister NZa-advies."— Transcript van de presentatie:

1 algemene ledenvergadering 25 november 2009

2 Stand van zaken Beleidsvoornemens overheid: 2010 overgangsjaar / stand still Spoorboekje minister NZa-advies over prestatiebekostiging en liberalisering (vrije prijzen)

3 Productstructuur 2010 Release 2010 Ondersteunende activiteiten Start bezwaarprocedure NZa Klankbordgroep DBC-Onderhoud (KDOG) Interne klankbordgroep

4 Prestatievoorschot (PV) PV zonder verblijf, 3 schalen –Tijdgrens 250 -799 min. PV: € 834 –Tijdgrens 800-5999 min. PV: € 1835 –Tijdgrens 6000 of meer min. PV: € 10.955 PV is een recht voor zorgaanbieders Niet voor instellingen Voor gecontracteerden én niet- gecontracteerden Keuze tussen twee beleidsregels Invoeringsdatum 1 juli 2010?

5 Stand van zaken DIS

6 Prestatie-indicatoren Moeizaam en traag traject Koersdocument Pilot NVVP zet in op randvoorwaarden ten behoeve van pilot

7 Contracten 2010 Aandachtspunten NVVP: Lidmaatschap als kwaliteitsgarantie ROM / landelijke benchmark / tariefsdifferentiatie Achmea/KZN Groepscontracten

8 Versterking positie en identiteit vrijgevestigden Workshop starters Opleidingsplaatsen binnen praktijken Toegevoegde waarde vrijgevestigd zijn Plaats in de keten

9 Commissie Kwaliteit (1) Speerpunten 2009: Begeleiding visitatietraject Deelname aan Werkgroep Prestatie- indicatoren (Zichtbare Zorg) Contact met Inspectie Gezondheidszorg over onderzoek vrijgevestigde praktijken

10 Commissie Kwaliteit (2) Speerpunten 2010: Verfijning visitatietraject Verantwoorde implementatie van ROM en prestatie-indicatoren in de praktijk Uitvoering en uitwerking onderzoek IGz Verbetering van goede en verantwoorde praktijkvoering

11 De vereniging is in verandering Psychotherapie in een nieuwe context voor leden en bestuur. Het besturen van de beginjaren was toe aan vernieuwing. De uitgangspunten Waar staan we nu Realisering in stappen Afronding ALV juni 2010

12 In samenspraak met de RvA werden uitgangspunten geformuleerd Een besturingsmodel van deze tijd Een bestuur gericht op hoofdlijnen Een directeur en voorzitter het gezicht van de NVVP naar buiten Versterken van de centrale sturing Versterken van het democratische gehalte Het NVVP-bureau zal de eenheid binnen de vereniging bevorderen

13 Wat is daarna gebeurd De ALV gaat eind 2008 akkoord met een bestuur op afstand en een directeur De ALV accordeert op 19 augustus 2009 de nieuwe statuten Reglement voor beleidsraad en bestuur Gesprekken met RVVP’en

14 Realisering werkende weg afronding in ALV juni 2010 Info-bijeenkomst afdelingen in januari Afronding van statuten en reglement afdelingen Formalisering & voordracht leden beleidsraad aan ALV Samenstelling bestuur voordracht twee nieuwe leden aan ALV


Download ppt "Algemene ledenvergadering 25 november 2009. Stand van zaken Beleidsvoornemens overheid: 2010 overgangsjaar / stand still Spoorboekje minister NZa-advies."

Verwante presentaties


Ads door Google