De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatie Adviseur ABN AMRO Bank N.V.. Visie en belang van diversiteit voor ABN AMRO VISIE ABN AMRO streeft met haar Diversity & Inclusion (D&I) beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatie Adviseur ABN AMRO Bank N.V.. Visie en belang van diversiteit voor ABN AMRO VISIE ABN AMRO streeft met haar Diversity & Inclusion (D&I) beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Participatie Adviseur ABN AMRO Bank N.V.

2 Visie en belang van diversiteit voor ABN AMRO VISIE ABN AMRO streeft met haar Diversity & Inclusion (D&I) beleid naar een organisatie waarin divers talent zich welkom en veilig voelt. Waar medewerkers zichzelf mogen zijn en alle ruimte en waardering krijgen om met hun talent en op hun manier de bank verder te brengen en de klant succesvol te laten zijn. BELANG ABN AMRO ‘The right thing to do’. Onze maatschappij is diverser dan ooit. ABN AMRO kan alleen succesvol zijn als we midden in die diverse maatschappij staan en zelf die diversiteit omarmen. ‘The smart thing to do’. Diversiteit draagt bij aan de waarde die ABN AMRO voor haar medewerkers en klanten wil realiseren. Daarmee ook aan de financiële waarde van ABN AMRO en de strategie.

3 3 Ervaringen en initiatieven binnen ABN AMRO Ervaring opgedaan met 6 meest voorkomende beperkingen: 1) Lichamelijke beperking 2) Chronische ziekte 3) Zintuigelijke beperking 4) Niet Aangeboren Hersenletsel 5) Stoornis in autistisch spectrum 6) Mensen die terugkeren na psychische stoornis Initiatieven: 1) Deelname “Ambitie van Zuid”, nu uitgebreid naar “99 van Amsterdam” 2) Deelname aan platform ‘Onbeperkt aan de slag’ 3) Seminar ‘Aan de slag met arbeidsbeperkten’ WWTT 4) Werkbezoek Jetta Klijnsma 2015 5) Winnaar Okura – Emma at Work Award 2016 3

4 Milestones ABN AMRO Be-Able netwerk: Netwerk opgezet voor arbeidsgehandicapten en hun collega’s binnen ABN AMRO. Recruitment binnen D&I: Recruiter die zich specifiek richt op het naar binnen halen en houden van de doelgroep binnen ABN AMRO. Autisme Ambassadeur: Dit jaar is er een collega aangesteld als Autisme Ambassadeur. Hij begeleidt en informeert de leidinggevenden die een werknemer met autisme hebben of krijgen tbv de communicatie en interactie. Participatie Adviseur: Per 1-9-2014 is de participatie adviseur gestart. Deze informeert en adviseert klanten van ABN AMRO mbt Participatiewet / Quotumwet en hoe men invulling kan geven aan het Sociaal Akkoord.

5 De Participatiewet Per 1-1-2015 ingegaan Iedereen met arbeidspotentieel moet meedoen Sociaal akkoord: 125.000 banen per 11-1-2026, 100.000 door het bedrijfsleven ingevuld. Quotumregeling: -Voor bedrijven> 25 werknemers; +/- 3-5% personeelsbestand = arbeidsgehandicapten -Sanctie; geldboete twv 5000 Euro Elk bedrijf kan meedoen!! Doelgroepenregister


Download ppt "Participatie Adviseur ABN AMRO Bank N.V.. Visie en belang van diversiteit voor ABN AMRO VISIE ABN AMRO streeft met haar Diversity & Inclusion (D&I) beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google