De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corsodienst 21 augustus corso bouw je samen. Ds. : Mw Marijn Rohaan. Ouderling : Joke Nijhuis Organist : Johan Bredewout Schriftlezingen : Exodus 17: 9-13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corsodienst 21 augustus corso bouw je samen. Ds. : Mw Marijn Rohaan. Ouderling : Joke Nijhuis Organist : Johan Bredewout Schriftlezingen : Exodus 17: 9-13."— Transcript van de presentatie:

1 Corsodienst 21 augustus corso bouw je samen. Ds. : Mw Marijn Rohaan. Ouderling : Joke Nijhuis Organist : Johan Bredewout Schriftlezingen : Exodus 17: 9-13 Johannes 5: 2 t/m 9 Marcus 2: 1-5

2

3

4

5

6 Welkom

7 Dit is de dag, opw 32 Dit is de dag [2x] die de Heer ons geeft. [2x] Wees daarom blij [2x] en vier het feest. [2x]

8 Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en vier het feest Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

9 Dit is de dag [2x] die de Heer ons geeft [2x] Wees daarom blij [2x] en vier het feest [2x]

10 Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en vier het feest. Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

11 Stilte bemoediging en groet

12 Inleidende woorden ‘Corso bouw je samen’

13

14 Gebed om ontferming

15 Glorialied: Kings of Kings, opw 137

16 © Scripture in Song/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Opwekking 137 King of kings and Lord of lords

17 Opstap : Tafelgesprek

18 Gebed om de Geest

19 Tafelgesprek

20 EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer

21

22

23 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

24 Bijbellezingen [BGT] Exodus 17:9-13 Kirsten 9. Mozes zei tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit. Met hen moet je morgen tegen de Amalekieten gaan vechten. Ik zal dan zelf boven op de heuvel gaan staan, met in mijn hand de stok die God mij gegeven heeft. 10. Jozua deed wat Mozes gezegd had en vocht tegen de Amalekieten. Mozes ging de heuvel op, samen met Aäron en Chur. 11. Mozes hield zijn stok omhoog. Zolang hij dat deed, waren de Israëlieten het sterkst.

25 Als hij zijn arm liet zakken, waren de Amalekieten het sterkst. 12. Maar Mozes’ armen werden moe. Daarom pakten Aäron en Chur een grote steen waar Mozes op kon zitten. En ze gingen naast hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor kon Mozes zijn armen omhoog houden totdat de zon onderging. 13 Zo kon Jozua het leger van de Amalekieten verslaan.

26 Evangelische Liedbundel 398: 1

27 Evangelische Liedbundel 398: refrein

28 Evangelische Liedbundel 398: 2

29 Evangelische Liedbundel 398: refrein

30 Johannes 5: 2 t/m 7 2. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 5. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’7. De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’

31 Evangelische Liedbundel 398: 3

32 Evangelische Liedbundel 398: refrein

33 Evangelische Liedbundel 398: 4

34 Evangelische Liedbundel 398: refrein

35 Marcus 2:1-5, 10b-12 2. 1-2. Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. Toen de mensen hoorden dat hij er weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. Jezus vertelde de mensen over God. 3. Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die niet kon lopen. 4. Maar door de drukte konden ze hem niet bij Jezus brengen. Daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven Jezus. Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden zakken. 5. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden.

36 Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ík vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’ Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: 11. Sta op, pak je draagbed op. En loop naar huis.’Meteen stond de man op. Hij pakte zijn bed op en liep weg. Iedereen had gezien wat er gebeurd was. De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God en zeiden: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt!’

37 Evangelische Liedbundel 398: 5

38 Evangelische Liedbundel 398: refrein

39 Overdenking

40 video

41 Uitleg bij het wegbrengen van de bloemen

42 Dankgebed en voorbeden

43 Collecte : kerk

44 Opwekking 733

45

46

47

48

49

50

51 Wegzending en zegen


Download ppt "Corsodienst 21 augustus corso bouw je samen. Ds. : Mw Marijn Rohaan. Ouderling : Joke Nijhuis Organist : Johan Bredewout Schriftlezingen : Exodus 17: 9-13."

Verwante presentaties


Ads door Google