De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 9 voor 27 augustus 2016. Veel van Jezus’ wonderen begonnen met onverwachte onderbrekingen (Jaïrus, de vrouw die bloed vloeide, de verlamde die door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 9 voor 27 augustus 2016. Veel van Jezus’ wonderen begonnen met onverwachte onderbrekingen (Jaïrus, de vrouw die bloed vloeide, de verlamde die door."— Transcript van de presentatie:

1 Les 9 voor 27 augustus 2016

2

3 Veel van Jezus’ wonderen begonnen met onverwachte onderbrekingen (Jaïrus, de vrouw die bloed vloeide, de verlamde die door het dak naar beneden werd gebracht, de bezeten man in de synagoge…). Het maakte Hem niet uit om te onderbreken wat Hij deed als Hij iemands nood kon lenigen. Wij zien onderbrekingen gewoonlijk als hinder. Bijvoorbeeld: wij willen onze reistijd niet langer maken door te stoppen om iemand met een lekke band te helpen. In de behoeften van anderen voorzien, behelst soms het wijzigen van onze plannen. Ons comfort juist nalaten (of egoïsme) opzij zetten om anderen in nood te helpen.

4 “En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden.’” (Markus 10:51) “Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?’” (Johannes 5:6)

5 “En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen.’” (Markus 2:5) Jezus was in staat mensen diepgrondig te kennen (Johannes 2:25; 4:17-18). Daarom wist Hij, dat de verlamde eerder geestelijke genezing nodig had dan slechts fysieke genezing. Soms kunnen wij verborgen noden hebben die dieper liggen dan andere noden. Hoewel wij niet over Jezus’ gave beschikken, om anderen zo grondig te kennen, kan de kracht van de Heilige Geest ons helpen om de verborgen behoeften van anderen te zien. De diepste nood is die van goddelijke vergeving en genade. Aan die tegemoet komen, zal minder diepe noden dekken.

6 Het voornaamste doel in de bediening van Dorcas was het maken van kleren te maken voor de behoeftigen. Handelingen 9:41 legt uit dat haar bediening twee groepen mensen hielp: de heiligen (Kerkleden) en de weduwen (al dan niet kerkleden). Het verhaal van Dorcas laat heel duidelijk de liefde zien die haar bewoog. Haar leven was een getrouw voorbeeld van Jezus’ leer: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:35) Dorcas is ook een goed voorbeeld van gespecialiseerde bediening die gericht is op het helpen van een specifieke groep mensen.

7 Kolonisten Stijl. De omgeving rond de Kerk bereiken. Planters Stijl. Een andere omgeving bereiken, veraf van de locatie van de Kerk (een locatie om te beplanten). Pastorale Stijl. Een specifieke groep bereiken (bijvoorbeeld: verslaafden) in plaats van een specifieke plaats. De principes in de Bijbel en de Geest der Profetie De noden in de gemeenschap Suggesties die door Kerkleden worden aangedragen. “Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.” (Spreuken 16:3) Lukas 14:25-35 laat de stappen zien die wij moeten nemen om onze zending te volbrengen: 1. Wees een discipel. Toewijding: Getrouw en met godsvrucht toegewijd zijn aan onze Heer en onze bediening. Bereid zijn om uzelf op te offeren (uw kruis dragen). Het maken van een strategisch plan van aanpak. Het moet op ideeën gebaseerd zijn vanuit: 2. Plan de actie. Specificeer het veld en de manier van uw missie. Bijvoorbeeld:

8 “Wij zullen succes hebben indien wij in geloof voorwaarts gaan, vastberaden om het werk van God verstandelijk te doen. Wij moeten onszelf niet toestaan om te worden gehinderd door mensen die al graag aan de negatieve kant staan, zeer weinig geloof tonende. Gods zendingswerk dient vooruit te worden gebracht door mannen met veel geloof, en moet gestaag groeien in kracht en efficiency.” E.G. White “Mind, Character and Personality”, deel 1, sectie 1 “The Study of the Mind”, hoofdstuk 5 “The Fanatical Mind”, “Faith Overcomes Negativism”, bladzijde 44


Download ppt "Les 9 voor 27 augustus 2016. Veel van Jezus’ wonderen begonnen met onverwachte onderbrekingen (Jaïrus, de vrouw die bloed vloeide, de verlamde die door."

Verwante presentaties


Ads door Google