De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethodologie van praktijkgericht en toegepast onderzoek Jac Christis, 2 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethodologie van praktijkgericht en toegepast onderzoek Jac Christis, 2 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethodologie van praktijkgericht en toegepast onderzoek Jac Christis, 2 december 2014

2 Onderzoeksopzet 1.Formuleer je onderzoeksvraag 2.Bepaal welke gegevens je nodig hebt 3.Bepaal hoe je die gegevens verzamelt 4.Verzamel en analyseer de gegevens 5.Beantwoord je onderzoeksvraag 2

3 Uitwerking 1.Je onderzoeksvraag: ga je nieuwe wetenschappelijke kennis genereren of bestaande kennis toepassen? Fundamenteel onderzoek: kennisprobleem Toegepast onderzoek: handelingsprobleem 2.Je doet empirisch onderzoek, dus altijd: Waarover: je onderzoeksmodel Waarom daarover: je theoretische verantwoording Op welke wijze: je methode van data constructie 3

4 Design diagnostisch onderzoek 1.Aanleiding en probleemstelling: handelingsprobleem 2.Onderzoeksopzet: diagnostisch onderzoek, dus: 3.Theoretische verantwoording: selectie van gekozen theoretische benadering 4.Onderzoeksmodel: waarover informatie verzamelen 5.Methode van data constructie en analyse: hoe informatie verzamelen en analyseren 6.Onderzoek en resultaten 7.Conclusies en aanbevelingen 4

5 Standaard werkwijze Empirisch onderzoek KwantitatiefKwalitatief (Survey)(Gevalsstudie) veel cases/weinig variabelen* weinig cases/veel variabelen gestandaardiseerde vragenlijst* open interview *generaliseringsmogelijkheden* generaliseringsproblemen 5

6 Wat doen studenten? Onderzoek bij bedrijf X: 1.Wat zijn de problemen? 2.Wat zijn daar de oorzaken van? 3.Hoe kunnen de problemen opgelost worden? Onderzoek bij een bedrijf (n = 1) dus kwalitatieve gevalsstudie: Voordeel: in de diepte onderzoeken Nadeel: generaliseringsproblemen Klopt dit (vergelijk het met een bezoek aan de huisarts)? 6

7 Diagnostisch onderzoek Werkdrukonderzoek bij MER met gestandaardiseerde vragenlijst Alhoewel een case (MER als probleemgeval), geen kwalitatieve gevalsstudie, want Survey: veel waarnemingseenheden en weinig variabelen Geen generaliseringsproblemen: je toetst geen nieuwe theorie Gerring (2007): diagnostisch onderzoek is geen gevalsstudie Het verschil tussen: –Fundamenteel onderzoek: nieuwe theorie bewijzen –Toegepast onderzoek: bewezen theorie toepassen op probleem geval 7

8 Het verschil 1.Fundamenteel: is X 1 een oorzaak van Y? 2.Toegepast: Welke van alle bekende oorzaken X 1…n zijn in dit geval aanwezig? Is in dit geval oorzaak X 1 aanwezig (risico onderzoek) Bij fundamenteel onderzoek is de gevalsstudie een onderzoeksstrategie Bij toegepast onderzoek, onderzoek je probleemgevallen (je caseload), maar voer je geen gevalsstudies uit 8

9 Praktijkgericht en toegepast onderzoek Praktijkgericht onderzoek: kan fundamenteel en toegepast zijn. Vergelijk fundamenteel AIDS onderzoek: Beschrijvend: hoeveel mensen hebben aids, welke mensen, waar komt het voor, enzovoort? Verklarend: wordt het veroorzaakt door een bacterie, leefstijl of virus (concurrerende onderzoeksprogramma’s) Toegepast onderzoek: nooit fundamenteel, want toepassen bestaande kennis in bv diagnostisch onderzoek ‘symptom-based’: set van symptomen ‘cause-based’: symptomen plus oorzaak/virus Dus: alleen toegepast onderzoek heeft eigen methodologie 9

10 Onderscheidingen De praktijkgerichte wetenschappen (kundes) beoefen je als OnderzoekerProfessional Kennisprobleem wetenschap* Handelingsprobleem praktijk Genereert nieuwe kennis* Past bestaande kennis toe Fundamenteel onderzoek* Toegepast onderzoek Productdefinitie wetenschap* Procesdefinitie Empirische cyclus* Interventiecyclus (Herintrede binnen de kundes van het onderscheid tussen wetenschap en praktijk) 10

11 11 De empirische cyclus Theorie abductiedeductie Patronen Hypothesen inductietoetsing Empirie De empirische cyclus (dialoog tussen idee en bewijs):

12 Ontwerp en data constructie 12

13 Interventiecyclus (DOVE) Diagnose EvaluatieOntwerp Verandering/ Implementatie Interveniëren vereist zowel ontwerpkundige (wat) als veranderingskundige (hoe) kennis en vaardigheden 13

14 Vormen van onderzoek Conceptueel Theoretisch Empirisch Genereren nieuwe kennisToepassen bestaande kennis (empirische cyclus)(interventiecyclus) BeschrijvendDiagnostisch Ontwerpgericht VerklarendImplementatie Evaluatie 14

15 Voorbeelden van vragen Overgenomen uit Swanborn. Diens vuistregel: Beschrijvend: wat is het geval? Verklarend: waarom is dat zo? Praktijkgericht: wat moeten we doen? Maar let op ‘Wat zijn de kenmerken van X (Aids, innovatieve organisatie, enz.)?’ is geen beschrijvende vraag Verklaren: nieuwe of bekende oorzaken Waaromvragen: ‘evidence seeking and explanation seeking why questions’ Wat moeten we doen: de interventiecyclus 15

16 Oefenopdracht Na de koeien en de kippen sterven nu schapen in grote getale. Ze vertonen een set van symptomen die in deze combinatie nieuw is. We noemen deze set van symptomen ‘de gekke schapenziekte’ (definitie) Formuleer rond dit verschijnsel een beschrijvende, verklarende, diagnostische, ontwerpgerichte, implementatiegerichte en evaluatieve onderzoeksvraag. 16

17 Diagnostisch onderzoek 1.Beschrijvend gedeelte: probleeminventarisatie –Probleem: ongewenste toestand –Doel: gewenste toestand Waarde ToestandOngewenst: probleem Gewenst: doel 2.Verklarend gedeelte: de oorzaken (de ‘echte’ problemen) Welke – combinatie van – bekende oorzaken produceren de problemen? 1.Beschrijvend gedeelte: probleeminventarisatie –Probleem: ongewenste toestand –Doel: gewenste toestand Waarde ToestandOngewenst: probleem Gewenst: doel 2.Verklarend gedeelte: de oorzaken (de ‘echte’ problemen) Welke – combinatie van – bekende oorzaken produceren de problemen? 17

18 Achterliggende logica 1.Waarde schema: waarderen toestand als gewenst (doel) of ongewenste (probleem) 2.Causaal schema: toestand is gevolg van oorzaak, dus oorzaak als middel om doel te bereiken (probleem op te lossen) FeitenWaarden OorzaakGevolg/ToestandGewenst/ongewenst Middel 18

19 Complexiteit Waardecomplexiteit: meerdere doelen 1.Strategische doelconflicten: stakeholders (PPP) 2.Operationele doelconflicten (MT vergadering) Causale complexiteit: 1.Gevolgen hebben meerdere oorzaken (functioneel equivalente middelen): genereren middelen 2. Oorzaken hebben meerdere gevolgen (multifunctionele middelen): selecteren middelen 19

20 Complexiteit Waardencomplexiteit: meerdere doelen (stakeholders) Causale complexiteit: 1. gevolgen hebben meerdere oorzaken (functioneel equivalente middelen) 2. oorzaken hebben meerdere gevolgen (multifunctionele middelen) werkdruk verminderen Slim organiseren efficiency verhogen

21 Empirisch onderzoek Informatie (gegevens/data) verzamelen om een vraag te beantwoorden, dus: waarover moet ik waarom hoe informatie verzamelen? Waarom: Theoretische verantwoording Waarover: Onderzoeksmodel en meetinstrument Hoe: Methoden van data constructie 21

22 Design diagnostisch onderzoek 1.Aanleiding en probleemstelling: handelingsprobleem 2.Onderzoeksopzet: diagnostisch onderzoek 3.Theoretische verantwoording: selectie van gekozen theoretische benadering 4.Onderzoeksmodel: waarover informatie verzamelen 5.Methode van data constructie en analyse: hoe informatie verzamelen en analyseren 6.Onderzoek en resultaten 7.Conclusies en aanbevelingen 22

23 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Onderzoeksmethodologie van praktijkgericht en toegepast onderzoek Jac Christis, 2 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google