De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Landerd 2020 Levendig en natuurlijk ondernemend Voorbereidende raadsvergadering 18-05-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Landerd 2020 Levendig en natuurlijk ondernemend Voorbereidende raadsvergadering 18-05-2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Landerd 2020 Levendig en natuurlijk ondernemend Voorbereidende raadsvergadering 18-05-2011

2 2 Proces De gemeenteraad van Landerd heeft in juni 2010 het college gevraagd een discussie voor te bereiden over de visie op de toekomst van de gemeente; Gestart met interviews met medewerkers van de gemeente; Discussies met inwoners, maatschappelijke organisaties, bestuurders en politici op 11 januari 2011 in Reek; Interviews met ambtenaren en bestuurders over de “opbrengsten” van 11 januari en de vertaling van de nu voor handen zijnde inzichten, naar een gedragen visie op 2020; Bespreking concept in de voorbereidende vergadering van 18 mei 2011; Forumdiscussie op 30 mei 2011; Vaststelling najaar 2011 door de gemeenteraad; Hierna opstellen uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

3 3 Onderwerpen Hoofdstuk 1Samenvattende visie Hoofdstuk 2Wonen Hoofdstuk 3Werken Hoofdstuk 4Zorg en voorzieningen Hoofdstuk 5Buitengebied: agrarische sector Hoofdstuk 6 Buitengebied: natuur en recreatie Hoofdstuk 7Regionale samenwerking Hoofdstuk 8Organisatieontwikkeling

4 4 Uitgangspunt Landerd hanteert het uitgangspunt: behoud van zelfstandigheid als gemeente. Kleinere gemeenten hebben onmiskenbare voordelen. Kortere lijnen tussen bestuur en burger en lagere kosten van de organisatie. De gemeente staat echter niet alleen in deze regio en maakt onderdeel uit van grotere samenwerkingsverbanden. Door middel van samenwerking kunnen de voordelen van de kleine gemeente, gekoppeld worden aan de grotere opgaven die Landerd als onderdeel van de regio heeft.

5 5 Visie In Landerd zetten in 2020, bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente, zich gezamenlijk in voor een positief woon-, werk- en leefklimaat. De omringende natuur is uitgangspunt voor profilering als recreatiegemeente. Landerd is in 2020 een zelfstandige gemeente, die samenwerkt met andere gemeenten in de regio. Bewoners zetten zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid in voor de samenleving, waarbij de gemeente de faciliteiten schept. Ondernemers ervaren in Landerd een positief ondernemersklimaat.

6 6 Wonen en werken Landerd is in 2020 een gemeente waar het prettig leven is, waar de burger handelt vanuit eigen kracht en medeverantwoordelijkheid, waar een sterke gemeenschapszin heerst en voldoende voorzieningen aanwezig zijn. De gemeente houdt scherp zicht op haar verantwoordelijkheden en treedt regisserend en faciliterend op. Lokale bedrijvigheid vindt in een voor ondernemers positief klimaat plaats.

7 7 Ontgroening, vergrijzing en krimp Landerd ondervindt in 2020 de gevolgen van ontgroening, vergrijzing en krimp. Dit gegeven zet aan tot aangepaste woningbouw, maatregelen ten behoeve van een positief woon- en leefklimaat voor zowel ouderen als jongeren, kwalitatief goed onderwijs en een sterk verenigingsleven.

8 8 Natuur en recreatie Landerd profileert zich in 2020 vanuit zijn omringende hoogwaardige natuur en landschap. In 2020 is de recreatiesector, een belangrijke hoeksteen van de lokale economie.

9 9 Zelfstandigheid Landerd is in 2020 een zelfstandige gemeente, die samenwerkt met andere gemeenten. De aansluiting bij het samenwerkingsverband ‘As-50’, ligt het meest voor de hand.

10 10 Ambtelijke organisatie Het realiseren van de visie wordt ambtelijk mogelijk gemaakt door een gemeentelijke organisatie, die naar buiten gericht is, zich vraaggestuurd organiseert en die zijn bedrijfsvoering efficiënt en effectief heeft ingericht.

11 11 Discussie De visie wordt door uw gemeenteraad vastgesteld. Het concept dat nu voorligt is daartoe de eerste aanzet vanuit het college. Uw raad is nu aan zet


Download ppt "1 Landerd 2020 Levendig en natuurlijk ondernemend Voorbereidende raadsvergadering 18-05-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google