De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen & discussie Aan de keukentafel, De rol van de ouderenadviseur bij het aanmelden en/of aanvragen van hulp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen & discussie Aan de keukentafel, De rol van de ouderenadviseur bij het aanmelden en/of aanvragen van hulp."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen & discussie Aan de keukentafel, De rol van de ouderenadviseur bij het aanmelden en/of aanvragen van hulp

2 Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering, voor, tijdens en na het gesprek

3 keukentafelgesprek Uitgangspunten: De kanteling De Levensloop theorie zoals beschreven door prof. Paul Houben Deze levensloopbenadering is voor zowel de training vrijwillige ouderenadvisering als gemeente de basis voor gesprekken/oplossingen.

4 Keukentafelgesprek Een (dialoog) gesprek tussen burger en gemeente voor het melden of aanvragen van ondersteuning; Met een burger die behoefte heeft aan ondersteuning om te kunnen participeren Is mede een onderzoek naar de vraag achter de vraag Er wordt nagegaan welke oplossingsmogelijkheden er zijn

5 Keukentafelgesprek? Een Keukentafelgesprek kan onder verschillende noemers gevoerd worden: Inventariserend gesprek Intake gesprek Oriënterend gesprek Indicerend gesprek

6 Keukentafelgesprek Als het probleem helder is, dan wordt gezocht naar een oplossing, daarbij staat voorop: Eigen kracht en mogelijkheden Zijn er kansen in het sociaal netwerk Kunnen algemene voorzieningen het probleem oplossen Als alles is bekeken, maar geen oplossing gevonden dan wordt een aanvraag ingediend voor een individuele voorziening

7 Levensloopbenadering van Houben heeft 3 kernwaarden die voor ouderen van belang zijn 1.Stuurkracht, regie over eigen leven 2.Balans tussen 5 levensgebieden 3.Een inspirerende omgeving om in te leven

8 Vragen & discussie 1. Stuurkracht De hulpverlener, de ouderenadviseur, maar ook de consulent van de gemeente kijkt naar de stuurkracht van de oudere. Zolang iemand de regie over zijn eigen leven heeft dan wordt de interventie tot het minimum beperkt.

9 2. Balans Om meer helderheid over de situatie te krijgen is het belangrijk de levensgebieden op elkaar af te stemmen. Dat kan met gebruik van staafdiagrammen, waar men per levensgebied een waarde aangeeft. thuis blijven

10 3. Inspirerende omgeving om in te wonen De Wmo 2015 is erop gericht om thuis te blijven wonen. Thuis is ook een woning, maar het dient ook een omgeving te zijn, die geschikt is om met een beperking te wonen.

11 Levensgebieden Houben Uitwerking gemeenten -lichaam en geest- Gezondheid -Sociale relaties- Sociale relaties -Materiële zekerheid- Inkomen -Arbeid/presteren- Arbeid en dagbesteding -Waarden/ inspiratie- Behoefte ondersteuning

12 1. Lichaam en Geest _________ 2. Sociale Relaties _________ 3. Materiële Zekerheid _________ 4. Arbeid en Prestatie __________ 5. Waarden en inspiratie ___________

13 Rol ouderenadviseur Ondersteunt de oudere bij het gesprek Adviseert de cliënt tijdens het gehele traject Is de verlengde arm van de oudere door het begeleiden naar de juiste professional Is op de hoogte van regelgeving, met name de veranderingen per 1 januari 2015 Is bekend met de sociale kaart

14 Voorbereiding ouderenadviseur Bereid het gesprek goed voor, samen met degene die ondersteuning zoekt Maak duidelijk welke vragen de betrokkene kan verwachten Weet wat er in de gemeentelijk verordening individuele voorzieningen staat Gebruik controle lijsten (zie…..

15 Voorbereiding ouderenadviseur Benadruk het belang van een rechtstreeks persoonlijk contact bij het gesprek en ga niet per telefoon het gesprek aan Benadruk dat het gesprek thuis of in een vertrouwde omgeving plaats kan vinden Bespreek wie er bij het gesprek zit, de cliënt met de mantelzorger en/of de vertrouweling als een ouderenadviseur.

16 Voorbereiding ouderenadviseur Laat het verhaal vertellen, bewaak de verhaallijn en vat regelmatig samen Breng de problemen in kaart, zet ze op een rijtje Beschrijf hoe lang deze situatie al duurt en of verbetering te verwachten is Benoem wat door de klachten niet meer mogelijk is Benoem een mogelijke oplossing

17 Voorbereiding ouderenadviseur Wissel ook van gedachte over wat hij/zij nog leuk vindt en of er mogelijkheden zijn om ook een ander te helpen Breng in kaart het sociaal netwerk: zie werkboek, bedenk samen of er een beroep kan worden gedaan op familie, buren en vrienden om het probleem op te lossen Weet dat wat u begeleidt en adviseert ook een eerlijke weergave moet zijn

18 Ouderenadviseur tijdens gesprek Zorg ervoor dat de betrokkene zelf het gesprek voert Het gaat erom gezamenlijk oplossingen te vinden waar zowel de cliënt als de gemeente zich in kunnen vinden Bij onvoldoende tijd vraag om meer tijd

19 Tijdens het gesprek Zorg ervoor dat aan de consulent wordt gevraagd wat de vervolgstappen zijn, welke acties en door wie Zorg ervoor dat er een verslag wordt gemaakt met een duidelijke weergave van het probleem en mogelijke oplossingen Let erop dat er keuze is tussen hulp in natura of een PGB

20 Na afloop van het gesprek Bespreek met de cliënt, de oudere die u ondersteunt, de gekozen oplossingen Bespreek de zaken die mogelijk niet aan de orde zijn gekomen Wacht op het verslag

21 Het verslag na het gesprek Lees het verslag samen met de oudere door en bespreek of het voor akkoord getekend kan worden of dat er een notitie aan toegevoegd moet worden. Als er een individuele voorziening nodig is, dan kunt u de cliënt bij het vervolg traject ondersteunen

22 Bezwaar en beroep Een bezwaarschrift aan de gemeenten dient binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing ingediend worden. Daarna bestaat ook nog de mogelijkheid om in beroep te gaan

23 Vrijwillige ouderenadviseur U bent beschikbaar U hebt contacten met het sociaal wijk team U neemt niet de regie over!


Download ppt "Vragen & discussie Aan de keukentafel, De rol van de ouderenadviseur bij het aanmelden en/of aanvragen van hulp."

Verwante presentaties


Ads door Google