De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ouderavond 2GT 14 09 ‘16 A. Onze kernwaarden  Uitdagend  Overzichtelijk  Sociaal  Veilig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ouderavond 2GT 14 09 ‘16 A. Onze kernwaarden  Uitdagend  Overzichtelijk  Sociaal  Veilig."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ouderavond 2GT 14 09 ‘16 A

2 Onze kernwaarden  Uitdagend  Overzichtelijk  Sociaal  Veilig

3 Programma van vanavond Eerst even voorstellen.. De plaats van 2GT in het voortgezet onderwijs Ondersteuning De keuzes voor komend schooljaar Betrokkenheid van ouders Kennismaken met de mentor

4 Mag ik u even voorstellen …. Klassenmentoren 2GT1 mevr. Jansen 2GT2mevr. Roelofs mevr. Nijland 2GT3 dhr. de Jong dhr. Lange

5 Mag ik u even voorstellen …. dhr. Braakhuis schooldecaan

6 Team TH Tubbergen 206 leerlingen uit 1TH, 2GT, 2H en 3H 20 medewerkers Waaronder 2 leshuisassistenten mevr. M. Loeters mevr. J. Paus

7 Team onderbouw vmbo-BK 1B, 2B, 3B, 4B, 3GT en 4GT dhr. F. Asbreuk Team onderbouw TH 1TH, 2GT, 2H en 3H dhr. K. Heemskerk Team onderbouw HV 1HV, 1V, 1TTO, 2V, 2TTO, 3V en 3TTO dhr. E. van der Laan Team bovenbouw VMBO 1KG, 2K, 3K, 4K, mevr. M. Lageschaar 4 leshuizen, 4 teams

8 Onderwijs in Nederland basisonderwijs voortgezet onderwijs vmbo havo vwo mbo hbo wo basis kader gemengdtheoretisch BKG T

9 Doorstroomschema onder- bouw VO 1B1KGT1HV1TTO1TH1V 2B2K2V2TTO2GT2H boven- bouw vmbo 4B 3B3K 4K4GT 3GT 3H3V3TTO 4H 5H 4V + FLE 5V + FLE 6V + FLE boven- bouw havo vwo MBO HBO WO 4T 3T niveau 3 4

10 Wel of geen Frans Leerlingen in 2GT volgen geen Frans Leerlingen die wel kozen voor Frans vervolgen hun loopbaan op de locatie in Almelo

11 Begeleidingslessen in 2GT Begeleiding voor rekenen en taal Externe test op rekenen en Nederlands Leerlingen met te grote achterstanden volgen RT Begrijpend lezen via Muiswerk en Nieuwsbegrip; Digitale oefeningen voor Nederlands, Engels en rekenen Oefeningen op maat; Scores worden bijgehouden; Ontwikkelingen worden gevolgd;

12 Taal en rekenen Referentieniveaus –Taal en rekenen –Taalbeleid en het vak Nederlands –Rekenen als vak –Rekenen als eindtoets ICE/TOA-toetsen –0, 1, 2, 3 meting Bij blijvende achterstanden voor Nederlands en rekenen –Bij achterstand: Ondersteuningsprogramma –Heel grote achterstand of blijvende achterstand  Remedial Teaching door een RT-docent voor Nederlands

13 CANISIUS CLASSES

14 Voor alle leerlingen 1 e klas 4 classes In de drie activiteitenweken, 2 uur per class Totaal 24 uur 2 e klas 2 classes (leerling kiest welke) Half jaar per class, 2 uur per week Totaal 64 uur 3 e klas, alleen HV 1 class (leerling kiest welke) 2 uur in de week Totaal 64 uur LINK

15 BijlesNetwerk Huiswerkbegeleiding op school Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag het 7 e en 8 e uur. Ook het 6 e en 9 e uur, bij voldoende belangstelling Zelf te kiezen uren € 99, per maand Komende twee weken gratis uit te proberen Bijles voor afzonderlijke vakken Aanvullend vakadvies van de eigen docent Digitale ondersteuning voor kernvakken Soms iets mogelijk met ouderejaars leerlingen Prijs variërend

16 Weg met de zesjescultuur “Nee, dat vak hoef ik niets voor te doen, daar sta ik toch wel voldoende voor” Complete normen bij het 1 e rapport

17 HET KEUZETRAJECT Dhr. Braakhuis, decaan VMBO locatie Tubbergen

18 Drie keuzes Profiel Schoolvakkenpakket Locatiekeuze

19 DOORSTROMING VO-MBO 3K 3GT 4K 4GT VO leerjaar MBO Entree-niveau 34 2GT 3H 4H 5H

20 Tien profielen meer info: www.vernieuwingvmbo.nlwww.vernieuwingvmbo.nl SectorBeroepsgerichte programma’s EconomieEconomie en ondernemen (E&O)Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) Techniek Bouwen, wonen en interieur (BWI) Produceren, installeren en energie (PIE) Mobiliteit en transport (M&T) Media, vormgeving en ICT (MVI) Maritiem en techniek (MaT) Zorg en welzijnZorg en welzijn (Z&W) LandbouwGroen Sector overstijgendDienstverlening en producten (D&P)

21 PROFIEL EN KEUZEVAKKEN Leerjaar 3 en 4 2 verplichte beroepsgerichte modules –Centraal geëxamineerd 2 keuzevakken (modulen) –School geëxamineerd De vakken die horen bij de profielen in het VMBO Zorg en Welzijn profiel bi + wi / ak /gs Technisch profielwi + ns Economisch profielec + wi / 2 e mvt Groenprofielwi + ns / bi Sectoroverstijgend D&Ptwee uit vier: wi – ns – bi - ec

22 Verschillende keuzemogelijkheden De 2(G)T-leerling : Kenmerken locatie Tubbergen / Almelo

23 Kenmerken 3GT Tubbergen examen mogelijk in 6 x theorie  T – diploma en 1 x praktijk (doorstroom Havo) examen mogelijk in 5 x theorie  G - diploma en 1 x praktijk (hogere slaagkans) goede oriëntering op vervolgopleiding biedt meer ruimte voor de wat meer praktisch ingestelde leerlingen

24 Kenmerken 3T Almelo examen in 7 theorievakken mogelijk (doorstroom naar Havo) keuze uit meer theorievakken (ook Sk, Ak, Fr) door bredere keuze meer vakkencombinaties mogelijk technologie zorgt voor verdere oriëntering op de profielen

25 Hulp bij het kiezen Keuzebegeleidingslessen vanaf 9 januari Pakketkeuzeavond 9 februari Ambassadeurs techniek en zorg/welzijn, techniektrailer, januari/februari Excursie naar bedrijven en instellingen Voorlopige pakketkeuze 6 maart Definitieve pakketkeuze 29 maart Bevorderingsrapport 21 juli Qompas methode keuzebegeleidng LOB Week van het vak week 4 Beroeps-Interesse Test Open-dagen vanaf januari Kennismaken 3T Almelo Folders/internet etc. Persoonlijk gesprek Bouwtechniekdag ItsLearning

26 Betrokkenheid van ouders ieder team heeft een ouderklankbordgroep en is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke ouderraad

27 Doel van ouderklankbordgroepen Vergroten wederzijdse betrokkenheid Open naar de schoolomgeving Meer invloed op dagelijkse gang van zaken Verbeterpunten inventariseren Voedingsbodem voor de OR en MR

28 Aanmelding ouderklankbordgroep OKBG team TH Ouders van leerlingen uit: 1TH, 2GT, 2H, 3H Vergaderingen OKBG 19.30-21.30 u locatie Tubbergen Steeds op maandag 21 november 6 februari 22 mei Het liefst zien we uit iedere klas tenminste één ouder! Aanmelding kan straks bij de mentor of later via de e-mail.

29 Contacten Website van de school Ouderportaal/SOMtoday ItsLearning via uw zoon/dochter Digitale schoolagenda via SOMtoday Nieuwsbrieven via de e-mail Ouderavond met mentor Ouderavond met vakdocenten Ouderklankbordgroep E-mail naar vakdocent of van/naar mentor Telefonisch contact met de mentor E-mail of telefonisch contact met de teamleider

30 Overige contacten Rapporten 1 e : 29 november 2 e : 7 april 3 e : 21 juli Ouderavonden Pakketkeuze-avond: 9 februari Vakdocenten: 13 / 14 december 19 / 20 april Mentoravond: 1 / 2 / 3 maart Tussentijds contact Mentor Decaan Teamleider Vakdocenten Email-adressen: v.achternaam@canisius.nl (uw zoon/dochter kent de naamcode van het rooster)

31 Om te onthouden OUDERAVONDEN Vakdocentenavond 13 en 14 december ‘16 19 en 20 april ‘17 Pakketkeuzeavond 9 februari ‘17 Mentoravond 1, 2, 3 maart ‘17

32 Deze presentatie nog eens nazien? Dat kan! Vanaf morgen kunt u deze presentatie bereiken via een link in op de website

33 Nog vragen?

34 Kennismaken met de mentor Mevr. Jansen (2GT1) lokaal D114 Mevr. Roelofs (2GT2) lokaal D115 Mevr. Nijland Dhr. De Jong (2GT3) OD14 Dhr. Lange

35 Bedankt voor uw komst


Download ppt "Algemene ouderavond 2GT 14 09 ‘16 A. Onze kernwaarden  Uitdagend  Overzichtelijk  Sociaal  Veilig."

Verwante presentaties


Ads door Google