De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwikkelopgave in Zoeterwoude Veranderen om in je kracht te blijven!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwikkelopgave in Zoeterwoude Veranderen om in je kracht te blijven!"— Transcript van de presentatie:

1 De ontwikkelopgave in Zoeterwoude Veranderen om in je kracht te blijven!

2 Ontwikkelingen werken op elkaar in en versterken elkaar Veranderende rol van de overheid door energieke samenleving Dienstverlening en digitalisering Omgevingswet Samen doen wat samen kan Verantwoording afleggen eigen prestaties en prestaties van anderen = GEZAMENLIJKE OPGAVE

3 Puzzel De puzzelstukjes zijn al aanwezig; de kunst is om samen de puzzel succesvol neer te leggen.

4 Programma Eenduidige sturing op projecten en activiteiten Samenhang tussen de verschillende onderdelen Richting geven aan het doorvoeren en verankeren van veranderingen

5

6 De vraag centraal Activiteiten 2 e helft 2016: Actualiseren visie op dienstverlening (2011) Inventarisatie producten en diensten Inventarisatie procesbeschrijvingen E-formulieren ontwikkelen en implementeren Analyse KCC van ist naar soll (met o.a. gebruikmaking van nog op te leveren rapport auditpool)

7

8 Beleid met de Z factor Activiteiten 2 e helft 2016: Actualiseren missie en visie gemeente (2009) Inventarisatie beleidsdocumenten Beleidsproces factor Z ontwikkelen

9

10 De slimme organisatie Activiteiten 2 e helft 2016: Actualiseren visie bestuurlijke en ambtelijke organisatie (2011) (rollen, taken, werkwijzen, spelregels en gedrag)

11

12 Zoeterwoude werkt samen Activiteiten 2 e helft 2016: Actualiseren visie op samenwerking en afwegingskader (2014) Inventarisatie samenwerkingen

13

14 Zoeterwoude in control Activiteiten 2 e helft 2016: Visie op control ontwikkelen Analyse huidige control (in- en extern)

15 Reeds geïnitieerde activiteiten: In het kader van De vraag centraal Doelmatigheidsonderzoek KCC Inventarisatie huidige procesbeschrijvingen Activiteiten i.r.t. Generieke Digitale infrastructuur In het kader van Beleid met de Z factor Beleidsinventarisatie tbv fysieke leefomgeving Interactieve beleidsvorming In het kader van De slimme organisatie Invoer HR21 Eén manager/kwartiermaker voor twee afdelingen

16 Reeds geïnitieerde activiteiten: In het kader van Zoeterwoude werkt samen Afwegingskader (zgn. leidende principes) Inventarisatie samenwerkingen In het kader van Zoeterwoude in control Positionering controller Uitbesteden Verbijzonderde interne controle Ombouwen begrotingsprogramma’s naar nieuwe stijl Verder aanscherpen kengetallen en prestatie-indicatoren Jaarplan P&C uitbreiden met integrale bijeenkomsten

17 Van Wat betekent de veranderende rol van de overheid voor onze organisatie? Naar Hoe verhoudt dit zich tot de huidige missie en visies? Naar Hoe komen wij van de IST naar de SOLL situatie waarbij wij als gemeente participeren in het leven van de burger en ondernemer?

18 Vervolg 10 juniPresentatie, programmaplan en Plannen van aanpak op Intranet 16 juni Overleg OR 23 juniVoorronde 7 juli Raad Werving externe programmamanager, externe projectleider en inhuurkrachten ter vervanging van interne projectleiders en programmasecretaris Activiteiten oppakken i.s.m. collega’s en bestuurders


Download ppt "De ontwikkelopgave in Zoeterwoude Veranderen om in je kracht te blijven!"

Verwante presentaties


Ads door Google