De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/01/00 Wkk_Romesq 1 V ERBETERDE B EDRIJFSVOERING W ARMTE- K RACHT S YSTEMEN Afronding haalbaarheidsonderzoek bijeenkomst 25/01/2000 ECN Toelichting rapport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/01/00 Wkk_Romesq 1 V ERBETERDE B EDRIJFSVOERING W ARMTE- K RACHT S YSTEMEN Afronding haalbaarheidsonderzoek bijeenkomst 25/01/2000 ECN Toelichting rapport."— Transcript van de presentatie:

1 25/01/00 Wkk_Romesq 1 V ERBETERDE B EDRIJFSVOERING W ARMTE- K RACHT S YSTEMEN Afronding haalbaarheidsonderzoek bijeenkomst 25/01/2000 ECN Toelichting rapport VBWKS aan de hand van: - Wat was de bedoeling? - Wat is er gedaan? - Wat is bereikt? - Wat moet/kan er nu gedaan worden?

2 25/01/00 Wkk_Romesq 2 WAT WAS DE BEDOELING?  Achterliggende DOELSTELLING: in hoeverre is door wijziging van de standaard instelwaarden van de ECOgen-bufferregeling een verbeterde bedrijfsvoering van warmte- krachtsystemen mogelijk  RESULTAATVERWACHTING huidig vooronderzoek: te verwachten effect van de verbetering plus een plan voor een vervolg waarin de verbeterering kan worden gerealiseerd

3 25/01/00 Wkk_Romesq 3 WAT IS GEDAAN? Over de aanpak...  Verwerken gegevens: verzamelen, voorbewerken (behandeling ontbrekende/onvolledige data), conversie richting Matlab/Clview  Analyseren: - procesgerichte aanpak (beknopte analyse bufferregeling) Op welke wijze kunnen de instelwaarden bepaald worden opdat regeling beter presteert HOE bereik je de gewenste verbetering? - datagerichte aanpak (m.b.v. Matlab/Clview) Met welke overzichten, indicatoren kan de prestatie van het systeem worden weergegeven: wat is de OPTIMALISERINGSRUIMTE WAT kun je maximaal bereiken?

4 25/01/00 Wkk_Romesq 4 WAT IS BEREIKT? Over de resultaten… Globaal  Procesgerichte analyse: ideeën te gebruiken simulatiemodel in Matlab/Simulink t.b.v. een volgende fase  Datagerichte analyse: schatting van de voor verdere optimalisatie beschikbare ruimte aan de hand van operationele gegevens van een drietal glastuindersbedrijven

5 25/01/00 Wkk_Romesq 5 WAT IS BEREIKT? Over de resultaten… Schatting potentieel Aantal te verschuiven daluren

6 25/01/00 Wkk_Romesq 6 WAT IS BEREIKT? Over de resultaten… voorbehoud  Best case scenario: daluren kúnnen verschoven worden  CO2-dosering buiten beschouwing gelaten  Geen aparte weekend-behandeling  Definitie plateau-uren 1998  Resolutie gegevens is 1 uur  ogal wat gegevens weggefilterd Onder deze restricties: enkele honderden extra plateau-uren

7 25/01/00 Wkk_Romesq 7 WAT KAN NU GEDAAN WORDEN? Over een vervolg...  Evalueren regeling voor recentere data en andere definitie plateau- tijden  Ontwikkelen model voor simuleren gehele systeem, bij gegeven warmte/temperatuurvraag (Matlab/Simulink)  Koppelen model met optimalisatiemethode (Matlab+)  Ontwikkelen warmtevraag-voorspeller (Neuraal Netwerk)  Valideren model

8 25/01/00 Wkk_Romesq 8

9 25/01/00 Wkk_Romesq 9

10 25/01/00 Wkk_Romesq 10

11 25/01/00 Wkk_Romesq 11 PROJECT: ACHTERGROND, DOELSTELLING en AANPAK  Achtergrond: vaststellen van verbetermogelijkheden bedrijfsvoering door aanpassing standaardwaarden in de bufferregeling  Projectdoelstelling: vaststellen verbeterpotentieel door analyseren van de prestaties van de standaardregeling aan de hand van operationele gegevens van een aantal glastuindersbedrijven  anpak - verkenningsfase: procesgericht en datagericht  Dilemma procesaanpak: vooruitlopen op modelvoorspellingen zonder model - data-analyse met als doel opsporen faalgedrag standaardgedrag - definiëren faalgedrag


Download ppt "25/01/00 Wkk_Romesq 1 V ERBETERDE B EDRIJFSVOERING W ARMTE- K RACHT S YSTEMEN Afronding haalbaarheidsonderzoek bijeenkomst 25/01/2000 ECN Toelichting rapport."

Verwante presentaties


Ads door Google