De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE Schooljaar 2016 – 2017

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE Schooljaar 2016 – 2017"— Transcript van de presentatie:

1 Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE Schooljaar 2016 – 2017 www.kobrugge.be

2 2 Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West- Vlaanderen bestaat uit: 1.Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen 2.De diensten (planificatie, BOS, vorming voor besturen…) 3.De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst 4.ServiKO 1.INLEIDING

3 3 2.PEDAGOGISCHE BEGELEIDING REGIO WEST-VLAANDEREN: WIE ZIJN WIJ? De Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen is een onderdeel van

4 4 De opdracht is wettelijk bepaald Decreet op inspectie en begeleiding (1991) Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

5 5 Decreet op kwaliteitszorg (2009) Controleren van onderwijskwaliteit - alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen A. INSPECTIE

6 6 1ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b.leidinggevenden ondersteunen c.beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d.het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e.de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) Decreet op kwaliteitszorg (2009)

7 7 4onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering Decreet op kwaliteitszorg (2009)

8 8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch 2 Hoe realiseren wij die opdracht?

9 9 1. ondersteuning in jouw klas 2. ondersteuning in de eigen school 3. schooloverstijgende ondersteuning 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen?

10 10 ondersteunen leraar klassenbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep … 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? 1.klasgericht 2.schoolgericht 3.schooloverstijgend

11 11 aanvangsbegeleiding ondersteunen schoolorganisatie pastoraal, zorg, ICT … pedagogische studiedag eigen schoolprojecten thematische werkgroepen schoolprioriteiten opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties … 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? 1.klasgericht 2.schoolgericht 3.schooloverstijgend

12 12 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding ICT, zorg … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van regio West-Vlaanderen onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … mentoren … … schoolpastoraal 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? 1.klasgericht 2.schoolgericht 3.schooloverstijgend

13 13 Beleidsverantwoordelijken schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen 4 Voor wie werken wij

14 14 Beleid regio West-Vlaanderen Directeur ServiKO Marc Dejonckere Coördinator RK Godsdienst Jos De Muynck Vicaris Pierre Breyne Regio- directeur Pedagogische begeleiding Stefaan Misschaert directeur D’Abdij Anker Besturen Ward Goudenhooft

15 15 niveaucoördinatoren Geert Buffel Alain Seynhaeve Rik Logghe basis- onderwijs secundair onderwijs buitengewoon onderwijs Beleid regio West-Vlaanderen

16 16 Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Hoger onderwijs so buo bao 5 Bij wie kun je terecht ?

17 17 Begeleidingsteam basisonderwijs inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders

18 18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust Houtland Dominiek Olivier Kathleen Veys St.-Maarten Molenland Veerle Noppe Marleen Desmet St.-Paulus Luc Decoene Groeninge St.-Jan J.DePelichy Pascal Vanden Broucke OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Philip Catteeuw St.-Michiel Iris Bruneel St.-Niklaas Hoppeland Marie- Anne Vercruysse Petrus & Paulus St.-Donaas

19 19 Marleen Desmet Wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde coördinator Profs Dominiek Olivier Frans DOMEINBEGELEIDERS Begeleiders voor een specifiek domein Iris Bruneel Muzische vorming Marie-Anne Vercruysse Bewegingsopvoeding Basis (kleuter ) Pascale Muylaert Bewegingsopvoeding Basis (lager)

20 20 DOMEINBEGELEIDERS Begeleiders voor een specifiek domein Rik Depré pastoraal en identiteit BaO / SO Frederik Vanackere Nederlands Alain Seynhaeve Media Ludo Boey zorg Karl Vanhuyse kwaliteitsontwikkeling Luc Decoene loopbaanbegeleiding

21 21 Project TAAL Veerle Noppe Pascal Vanden Broucke Dominiek Olivier Frederik Vanackere Coördinator Kaat De Strooper Barbara Axters Peter Van Dycke Peter van Dycke

22 22 Project COMPETENTIEBEGELEIDING Guido Decombel Coördinator Filip Dehaene Jan Bonne Ludo Boey Ria Depoorter Floor Tempelaere Bart Hamelton Joost Hillewaere

23 23 Jos De Muynck coördinato r Sabien Lagrain Francis De Westelinck Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst Mieke Desmet

24 24 Begeleidingsteam SECUNDAIR onderwijs Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst Schoolbegeleiders Domein- en/of vakbegeleiders

25 25 Domein- en/of vakbegeleiders Katrien Pil Economie-handel Johan Vankeersbilck Humane wetenschappen Cultuur Astrid Meganck Humane wetenschappen Gedrag Johan Vankeersbilck geschiedenis Jan Bonne PAV Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

26 26 Domein- en/of vakbegeleiders Karine Willocx Verpleegkunde Astrid Meganck Personenzorg Cathérine Vandommele Huishoudkunde Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

27 27 Domein- en/of vakbegeleiders Barbara Axters Nederlands NOORD Kaat De Strooper Nederlands ZUID Jan De Waele Frans Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Wim Pectoor Duits Mario Lecluyze Engels Mieke Lietaert Latijn en Grieks

28 28 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Els Bilcke Plastische opvoeding Beeldende vorming Ann Casier Muzikale opvoeding Johan Vankeersbilck Esthetica Pascale Muylaert Sport Lichamelijke opvoeding

29 29 Domein- en/of vakbegeleiders Jo Desutter Elektriciteit Elektronica Mechanica STEM Stef Grimonprez Techniek Hout Bouw Duaal Leren Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

30 30 Domein- en/of vakbegeleiders Lies Van De Wege Wiskunde OOST Geert Delaleeuw Wiskunde WEST Informatica / ICT Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Luc Zwartjes Aardrijkskunde / Mavo Toerisme

31 31 Domein- en/of vakbegeleiders Dominique Hoorelbeke Biologie Dirk Vansteenkiste Fysica Wetenschappelijk Werk Peter Willems Chemie Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

32 32 Domein- en/of vakbegeleiders Patrick Ameye Voeding Hotel Sabine Bosteels Land- en tuinbouw Isabelle Tack Kleding, textiel, mode Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Lichaamsverzorging

33 33 Schoolbegeleiders secundair onderwijs inhoud Ichthus St.-Paulus klankbord voor de directie/het directieteam St.-Michiel Scholen aan de Leie St-Maartensscholen Luc Beelprez Oostkust Houtland Molenland Luk Van Canneyt Prizma Groeninge Bertinus Collectief Veurne-Westkust St.-Donaas St.Maarten Wim Simoens Annemie Laethem Hilde Bouckaert

34 34 Domeinbegeleiders Peter Van de Moortel Directeur Eekhout Academy Jan Bonne Centra Leren en Werken Luk Van Canneyt Begeleider OP

35 35 Begeleiders Pastoraal en identiteit ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Rik Depré Leen Dillen Inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst Francis Jacobs Marijke Vanhoutte combineren en inspectie- en begeleidingstaak

36 36 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 3 niveaus: kleuter, basis, secundair in functie van zorgvraag 4 opleidingsvormen in functie van finaliteit Geïntegreerd onderwijs (GON)

37 37 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs Geert Buffel Niveaucoördinator BuO Hans Buyle Schoolbegeleider Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO)

38 38 Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen advies begeleiding ondersteuning Wij duimen voor een prima samenwerking!


Download ppt "Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE Schooljaar 2016 – 2017"

Verwante presentaties


Ads door Google