De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medische Hulpmiddelen Geldende regelingen en vergoedingen Presentatie Seniorenraad Son en Breugel 23 maart 2016 Titia Braam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medische Hulpmiddelen Geldende regelingen en vergoedingen Presentatie Seniorenraad Son en Breugel 23 maart 2016 Titia Braam."— Transcript van de presentatie:

1 Medische Hulpmiddelen Geldende regelingen en vergoedingen Presentatie Seniorenraad Son en Breugel 23 maart 2016 Titia Braam

2 Coöperatie VGZ | Even voorstellen…… Titia Braam Afdeling Medisch Advies Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ 2

3

4 Coöperatie VGZ | Coöperatie VGZ Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Met 9 merken organiseren we de financiële stroom onder de zorg van 4,2 miljoen Nederlanders. Coöperatie VGZ zet zich in om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Wij garanderen onze leden goede zorg tegen acceptabele kosten. 4

5 Coöperatie VGZ | Kerncijfers 5 4,2 10,8 2,3 miljoen miljard euro miljard euro verzekerden omzet vermogen 223 2741 5 miljoen euro aantal (FTE) locaties winst medewerkers in Nederland Bron: jaarverslag 2014

6 Coöperatie VGZ | Merken 6

7 Coöperatie VGZ | Aanvraagtraject hulpmiddelen o Verzekerde heeft een hulpvraag / probleem o Verzekerde neemt contact op met huisarts / specialist o Behandelend arts verwijst verzekerde bijvoorbeeld door naar ergotherapeute o Of de behandelend arts dient een aanvraag in voor het betreffende hulpmiddel o Aanvraag naar de juiste instantie 7

8 Coöperatie VGZ | Instanties betrokken bij hulpmiddelen 8 o Zorgverzekeraar: hulpmiddelen vanuit zorgverzekeringswet: hoofdverzekering hulpmiddelen vanuit aanvullende polisvoorwaarden o Gemeente: WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) Son en Breugel : CMD o UWV: hulpmiddelen in relatie tot arbeid of scholing

9 Coöperatie VGZ | Hulpmiddelen Zorgverzekeraar 9 Zorgverzekeringswet Paragraaf Hulpmiddelenzorg o Globaal 53 soorten hulpmiddelen Bruikleen hulpmiddelen Horen / Zien Verbruiksartikelen Orthopedie / orthesen

10 Coöperatie VGZ | Hulpmiddelen via de Gemeente (WMO ) 10 o Woningaanpassingen o Mobiliteitshulpmiddelen met name rolstoelen voor langdurig gebruik o Kleding

11 Coöperatie VGZ | UWV ( Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) 11 o Werkgerelateerde hulpmiddelen: bijv. aangepaste bureaustoel, aangepaste computer en andere hulpmiddelen zoals aangepast schoeisel o Opleiding en school gerelateerde hulpmiddelen: aangepast bureau voor de thuissituatie, aangepaste computer of software

12 Coöperatie VGZ | Vergoedingen Hulpmiddelen Zorgverzekeraar 12 o Vanuit hoofdverzekering vanuit Zorgverzekeringswet paragraaf hulpmiddelenzorg; voor alle zorgverzekeraars gelijke vergoeding en wet- en regelgeving o Vanuit aanvullende verzekeringen; afhankelijk van voorwaarden zorgverzekeraar

13 Coöperatie VGZ | Bruikleen hulpmiddelen 13 o Aangepaste bedden o Anti-decubitus systemen o Complexe loophulpmiddelen / loopfietsen o Kinderrevalidatie hulpmiddelen o Aangepaste stoelen/ trippelstoelen o CPAP apparatuur o Personenalarmering o Zuurstof o Vernevelapparatuur o Tensapparatuur o Uitzuigapparatuur

14 Coöperatie VGZ | Vervolg bruikleen hulpmiddelen 14 o Voedingspompen o Infuuspompen o Thuisdialyse apparatuur o Pep / flutter o Hulphonden en geleidehonden

15 Coöperatie VGZ | Hulpmiddelen voor horen en zien 15 o Gehoorhulpmiddelen o BAHA o Solo apparatuur o Gezichtshulpmiddelen o Communicatie hulpmiddelen o Blindentaststokken o Daisyspelers o Low Vision hulpmiddelen o Wek- en waarschuwing hulpmiddelen o Loupes

16 Coöperatie VGZ | Verbruiksartikelen 16 o Incontinentiemateriaal o Coagucheck o Diabetestestmateriaal o Insulinepompen o Stomamateriaal o Tracheostoma o Urine- afvoerend materiaal ( bv catheterzakken) o Verbandmiddelen voor langdurig gebruik

17 Coöperatie VGZ | Orthopedie en orthesen 17 o Pro- en orthesen o Pruiken ( haatprothese ) o Gelaatsprothesen o Mammaprohesen o Compressiezorg ( bijvoorbeeld therapeutisch elastische kousen) o Ligorthesen o Oogprothesen o Eetapparaten

18 Coöperatie VGZ | Uitgangspunten hulpmiddelen Zorgverzekeringswet 18 o Doelmatige voorziening o Voor langdurig, levenslang gebruik o Meest adequate en goedkoopste oplossing

19 Coöperatie VGZ | Doelmatige zorg …….. 19

20 Coöperatie VGZ | Vervolgtraject aanvraag hulpmiddel o Aanvraag komt binnen bij zorgverzekeraar o Wordt meestal direct doorgestuurd naar gecontracteerde leverancier o Leverancier draagt veelal zorg voor verdere afhandeling o Leverancier beoordeelt aanvraag, gaat over tot levering, instructie en nazorg. 20

21 Coöperatie VGZ | Betrokken partijen 21 o Voorschrijver: behandelend arts o Ergotherapeuten o Regionale adviescentra voor blinden en slechtzienden o Audiologische centra o Expertise centra o Leveranciers o Inhoudelijk adviseurs en inkoopteam hulpmiddelen zorgverzekeraar

22 Coöperatie VGZ | Vergoedingen en eigen bijdragen 22 Zorgverzekeraar: o Eigen risico (behalve bruikleen) o Eigen bijdrage ( bijvoorbeeld 25% hoortoestellen) o Vergoedingen uit aanvullende polissen WMO / Gemeente: o Inkomensafhankelijke bijdrage UWV: o Geen eigen bijdrage of eigen risico

23 Coöperatie VGZ | Vragen? 23


Download ppt "Medische Hulpmiddelen Geldende regelingen en vergoedingen Presentatie Seniorenraad Son en Breugel 23 maart 2016 Titia Braam."

Verwante presentaties


Ads door Google