De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Wet meldcode van kracht! 15 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Wet meldcode van kracht! 15 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Wet meldcode van kracht! 15 oktober 2013

2 De vijf stappen van de meldcode (nieuwe accenten in rood) Stap 1: het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het steunpunt huiselijk geweld, het advies- en meldpunt kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding Stap 3: een gesprek met de cliënt Stap 4: het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij twijfel altijd (opnieuw) raadplegen van het SHG of het AMK Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden 2

3 Minimumeisen (nieuwe minimumeis in rood) Expliciet benoemen wie de stappen moet doorlopen en wie er eindverantwoordelijk is voor de melding. Extra aandacht voor specifieke vormen van geweld en bepalen welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn. Specifieke aandacht voor de mogelijkheid van een melding aan de verwijsindex risicojongeren (voor zover van toepassing). Instructies voor het uitvoeren van een kindcheck bij volwassen cliënten. Specifieke aandacht voor de wijze waarop professionals moeten omgaan met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. 3

4 Ondersteuning bij invoering nieuwe accenten? Geactualiseerde basismodel meldcode (zie meldcode.nl) Geactualiseerde meldcode app (vanaf december beschikbaar als update van bestaande app) 4

5 Maak meldcode app voor eigen organisatie Volgorde stappen is aan te passen Mogelijkheid om eigen stappen toe te voegen Mogelijkheid om per stap notities te maken, zoals: Wie in uw organisatie de stap zet. Wat de contactgegevens van bijv. aandachtsfunctionaris zijn. Welke aandachtspunten er (in uw situatie) zijn bij de stappen. Bijzonderheden voor uw organisatie relevante specifieke vormen van geweld Uw aanpassingen kunt u delen met anderen! U kunt dus in één keer de app op maat maken voor uw hele organisatie. 5

6 Meldcode en beroepsgeheim Amersfoort, 15 oktober 2013 Mr. Lydia Janssen

7 Inhoud:  Toestemming cliënt voor spreken met anderen Doel:  Micro: vertrouwen  Macro: lage drempel Inhoud en doel beroepsgeheim

8  Alle professionals die individuele zorg, behandeling, activering, begeleiding, therapie, enzovoort bieden Wie hebben beroepsgeheim?

9  Soms botsende plichten zwijgen / spreken (Conflict van plichten) Beroepsgeheim niet absoluut

10  Ondanks geheimhouding;  zonder toestemming;  melden vermoedens van hg en km. Meldrechten kindermishandeling en huiselijk geweld

11  zonder toestemming;  op verzoek AMK / SHG  Informatie geven over een gezin. NB: Meldrechten ook:

12  Meldrechten maken inbreuk op beroepsgeheim mogelijk bij vermoedens van km en hg Conclusie 1

13  Onzekerheid bij beroepskrachten Mogelijke oplossingen: Meldplicht Verplichte meldcode Aanleiding meldcode

14  Stappenplan als gids voor professionals  Openheid  Zorgvuldige afweging  Effectief handelen Doel meldcode

15  Signaleren: feitelijk, aansluiten bij wat je ziet en hoort  ook ‘contra signalen’ NB: Kindcheck en oudersignalen Stap 1 van de meldcode

16  Collegiale consultatie; en of,  Raadplegen AM, SHG of deskundige op het terrein van letselduiding NB: op basis van anonieme cliëntgegevens Stap 2 van de meldcode

17  Beschrijf de signalen;  Vraag om een reactie;  Ga in gesprek;  Bespreek eventuele vervolgstappen.  NB: Afzien van gesprek met cliënt i.v.m. veiligheid of vertrouwensband Stap 3: Gesprek met de cliënt

18  Wegen van alle info;  Verplicht nieuw: advies bij AMK/ SHG in alle gevallen van twijfel Stap 4 Taxeren

19  Zelf hulp bieden /organiseren  Of (ook)  Een melding doen bij AMK of SHG  NB: openheid over de melding richting cliënt / ouders, tenzij Stap 5 Beslissen

20  Stappen meldcode;  borgen zorgvuldigheid;  Als professionals met een beroepsgeheim; gebruik maken van hun wettelijk meldrecht. Conclusie 2

21  Stap 1: Kindcheck en oudersignalen;  Stap 2: deskundige letselduiding (optioneel);  Stap 4 bij twijfel altijd (opnieuw) raadplegen AMK of SHG (verplicht) Nieuw: Basismodel meldcode versie 2013


Download ppt "Symposium Wet meldcode van kracht! 15 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google