De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMD - CONVENTIE Kennisdomein ICT Domus Medica. Dashboard mei Informed consent3.400.000 Sumehrs685.000 eGMD artsen gebruikers2.272 eFac facturen767.000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMD - CONVENTIE Kennisdomein ICT Domus Medica. Dashboard mei Informed consent3.400.000 Sumehrs685.000 eGMD artsen gebruikers2.272 eFac facturen767.000."— Transcript van de presentatie:

1 EMD - CONVENTIE Kennisdomein ICT Domus Medica

2 Dashboard mei Informed consent Sumehrs eGMD artsen gebruikers2.272 eFac facturen Recipe gebruikers5.690 (Arts), (ap) Hoofdstuk IV12,9 % Hoofdstuk IV aanvragen5.850

3 Conventie EMD

4 Conventie Premie voor praktijkondersteuning 2.Voortraject diabetes 3.Invulling GMD jaar

5 Praktijkpremie 2016

6 Premie praktijkondersteuning Principe Praktijktoelage, de telematicapremie en de Sumehr-premie worden 1 premie = de premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-Health diensten

7 Voorwaarden PP  Voldoen huidige voorwaarden praktijktoelage  Effectief gebruik van de eHealthdiensten  Gehomologeerd softwarepakket  Dezelfde minimum activiteit drempel voorzien (25.000€ zo > 5 jaar actief - wachtdienst…) voor het sociaal statuut  Berekeningsregels voor groepspraktijken: zie verder

8 Gebruik van EMD en eHealthdiensten Zes parameters 1. Recip-e 2. Aanvragen hoofdstuk IV 3. Elektronische facturatie 4. Informed consent 5. 0pladen sumehr 6. Elektronisch beheer GMD

9 Premie Basispremie zonder gebruik eHealtdiensten: €  3 parameters: €  5 parameters: €  Extrapremie 500 EUR wanneer > 200 patiënten sumehr 2017  4 parameters: €  6 parameters: €  Extrapremie 500 EUR wanneer > 400 patiënten sumehr

10 Premie HAIO HAIO’s die gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket, behouden het recht op een telematica premie van € 800

11 Periode van meten 2016 Vanaf 1 juli tot 31 december 2016 Elke HA ontvangt rapport van stand van zaken op 1/7/16

12 Aanvraag premie Elektronische aanvraagprocedure analoog met de huidige aanvraagprocedure voor de telematicapremie Gebruiksgegevens 2016 beschikbaar tegen eind 2 e kwartaal 2017 Aanvraag vanaf het 3 e kwartaal. Uiterlijke indiendatum tegen 31/10/2017 Niet-geïnformatiseerde artsen: in de overgangsperiode is een niet-geïnformatiseerde aanvraagprocedure mogelijk Mogelijkheid administratieve betwisting bij negatieve beslissing

13 Tarificatiediensten Tarificatiediensten voor eFact-criterium zijn geldig als deze gebruik maken van eFact voor het doorsturen naar de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) van de prestaties van patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

14 Afspraken 2016 Sumehrs = totaal aantal sumehrs Oude (2015), nieuwe en vernieuwde Informed Consent: alle IC Hoofdstuk IV: niet kennisgeving pijnstillers Recipe: telling van voorschriften met terugbetaalde geneesmiddelen GMD: aantal in 2015

15 Afspraken 2016 Centrale telling: Mycarenet, Recipe, Vitalink …. Criteria worden uitgedrukt in percentages: teller/noemer Uitzondering eGMD = On/Off

16 Recipe Teller Aantal verschillende Recipe-voorschriften van terugbetaalbare medicaties Noemer Totaal aantal verschillende voorschriften van terugbetaalbare medicaties

17 Hoofdstuk IV Teller Aantal aanvragen Hoofdstuk IV via Mycarenet Noemer Totaal aantal hoofdstuk IV aanvragen

18 eFact Teller Aantal raadplegingen die elektronisch afgerekend werden via eFact voor patiënten met recht op een verhoogde terugbetaling Noemer Totaal aantal raadplegingen voor patiënten met recht op een verhoogde terugbetaling

19 Informed Consent Teller Aantal patiënten met een GMD bij een arts die een IC hebben gegeven Noemer Totaal aantal GMD- patiënten per arts in 2015

20 Sumehr Teller Aantal patiënten met een GMD bij een arts waarvan een sumehr opgeladen werd op een van de kluizen Noemer Totaal aantal GMD- patiënten per arts in 2015

21 eGMD Inschrijving in MyCareNet voor eGMD in ON

22 Recipe25 % Hoofdstuk IV50 % eFac20 % Informed Consent 25 % Sumehr20 % eGMDInschrijving ON

23 Voorbeeld SoloPraktijk  patiënten  500 GMD  prestaties  1 voorschrift per contact:  52 aanvragen hoofdstuk IV  200 prestaties xx1/xx1

24 Voorbeeld aantalnormMinimum Recipe %937 Hoofdstuk IV5250 %26 eFact20020 %40 Informed consent500 GMD25 %125 Sumehr500 GMD20 %100 eGMDON

25 Groepspraktijken  Geregistreerde groepspraktijk  Enkel Huisartsen volledig premiejaar actief in GP en niet in een andere GP REGEL HA die niet voldoet aan de drempel voor een bepaalde parameter krijgt een “punt” voor deze parameter indien het gemiddelde in GP de vastgelegde drempel bereikt.

26 RecipeMinimaal 25% voor de hele praktijk Hoofdstuk IVMinimaal 50% voor de hele praktijk eFactMinimaal 20% voor de hele praktijk ICMinimaal 25% voor de hele praktijk SumehrMinimaal 20% voor de hele praktijk eGMDNiet van toepassing per arts

27 Medisch Huis eHealthdienstNorm Recipe25% Hoofdstuk IV50% eFactAutomatisch 1 punt IC25% Sumehr20% eGMDAutomatisch 1 punt

28 Starters 2016 Niet geïnformatiseerd: € Minder dan 3 punten: € Punten: € (+ 500 € indien 200 Sumehrs) 5 punten: Niet mogelijk. Drempels gebruiksindicatoren IC en Sumehr kunnen niet gehaald worden. Geen GMD-honoraria in 2015

29 Sumehr Bonus  € 500  200 sumehrs voor verschillende burgers  Totaal aantal: oude (2015), nieuwe, vernieuwde

30 Informed Consent 25 % Informed Consent

31 Vele mogelijkheden  Burger: Pincode eID nodig  Ziekenhuizen  Artsen  EMD  Apotheek  Zorgverleners  Mutualiteiten  eID zonder pincode  Of kaartnummer +INSZ

32 Recipe 25 %

33 OP KORTE TERMIJN ARTS LEVERT GEEN VOORSCHRIFT MEER AF ENKEL ATTEST MET RID (Recipe identifer) VORM ATTEST: Mogelijk: informagtie blad patiënt

34 Sumehr 20%

35 Sumehr: Onmogelijk ?

36 Administratieve overlast ? Voorafgaande goede registratie geeft snelle export in drie klikken Als het dossier niet in orde is  éénmalige inspanning Grote winnaar is de arts zelf: Eén keer moeite en 1.000x plezier Hernieuwing sumehr: automatisch - Automatische update van de gegevens - Let op voor confidentiële gegevens: hoe worden deze confidentieel gemaakt in uw pakket?

37 Coderen  Coderen is momenteel niet vereist  Vrije tekst wordt meegenomen  Codering is vooral nuttig voor de arts zelf: - dossierbewaking - consultatieondersteuning (EBMPracticent)

38 Foutmeldingen bij opladen sumehr Errors = belangrijk Warnings = veel minder belangrijk

39 Verantwoordelijkheid  Steeds gedeelde verantwoordelijkheid - Verzender - Ontvanger - Patiënt  Papieren verwijsbrieven genereren identieke verantwoordelijkheid

40 Sumehr = tijdsgebonden Elke sumehr heeft een duidelijk zichtbare timestamping

41 Hoe starten ? 1.Begin met eenvoudige dossiers:  1 relevant gegeven is voldoende voor relevante sumehr 2.Eerste dossiers buiten de consultatie 3.Bij een pre-operatief gebeuren, bij een opname, bij het integreren van verslagen

42 Hoofdstuk IV 50%

43 Voordelen artsen Patiënt moet geen aanvraag meer indienen Sneller antwoord: behandeling sneller starten. Op papier doorlooptijd 1 tot 4 weken. Arts ontvangt antwoord Geen probleem meer bij wijziging formulieren MyCareNet en Papier kunnen tezamen gebruikt worden (tenzij bij expliciete noodzaak MCN) Bij uitval Internet: later aanvragen

44 MyCareNet werkt traag De performantie van de MyCareNet is functie van: De PC De internetverbinding De software eHealth platform Het MyCareNet platform De beschikbaarheid bij de ziekenfondsen De 1 e keer van de dag steeds traag: reden initialisatieprocedure (komt oplossing) Verzekerbaarheid werkt sneller: minder beveiliging+complexer

45 eFACT 20%

46 eGMD ON

47 Beheer eGMD: mogelijkheden  Het al dan niet bestaan en de beheerder van het GMD  Kennisgeving van een nieuw GMD  Automatische verlenging en betaling  Oplijsting van GMD-patiënten/betalingen

48 eGMD Registratie bij MyCarenet = Alles of niets

49 eGMD en groepspraktijk  eGMD primeert op papier  Groepspraktijken: al dan niet poolen van betalingen: beide zijn mogelijk  Opgelet bij partiële inschrijving in een groepspraktijk potentiële bron van discussies

50 Voortraject diabetes

51 Op 1 februari 2016 verdween de diabetespas. Continuüm van diabeteszorg Voortraject  Zorgtraject  Diabetesconventie

52 Zorgprotocol DIAGNOSERubriek actieve ziekten: CodeAanbevolen termijn LEVENSTIJLRookstop Voeding Lichaamsbeweging KLINIEKBMI Bloeddruk Voetcontrole 6 maanden 15 maanden ANALYSEHbA1c Lipiden CHOL- LDL-HDL-TG Creatinine Microalbuminurie 6 maanden 15 maanden SPECIALISTOogonderzoek15 Maanden

53 Hoe registreren? ADMINISTRATIEF Registratie van Pretraject DM2 Begindatum van het pretraject DM2 Verwittiging door EMD omtrent de jaarlijkse hernieuwing

54 Levensstijl Rookstatus  Roker  Niet-roker  Ex-roker Voeding Werd het voedingspatroon besproken met de patiënt(e)?  Ja  Neen Werd de patiënt(e) doorverwezen naar een diëtist(e)?  Ja  Neen Lichaamsbeweging Lichaamsbeweging  Ja  Neen

55 Klinisch  GEWICHT  LENGTE  SYSTOLISCHE BLOEDDRUK  DIASTOLISCHE BLOEDDRUK

56 Status voeten Werd een monofilament test uitgevoerd?  Ja  Neen Indien ja, was het resultaat afwijkend?  Ja  Neen Perifere polyneuropathie ?  Ja  Neen Werd de patiënt(e) doorverwezen naar een podolo(o)g(e)  Ja  Neen

57 Analyses HbA1c LDL HDL TriGlyceriden eGFR Microalbuminurie

58 Oogonderzoek Werd de patiënt(e) doorverwezen naar een oftalmoloog?  Ja  Neen

59 GMD 55€ Chronisch zieke patiënten van 45 tot en met 74 jaar

60 GMD  Verhoging voor de GMD’s Q worden uitbetaald door de VI in 2 e semester  Vanaf 1 juli 2016 zal het verhoogd bedrag van € 55 onmiddellijk kunnen worden uitbetaald  Het GMD+ wordt niet verder verlengd maar geïntegreerd in het GMD  GMD zal inhoudelijk ingevuld worden met parameters (preventie – gedeelde zorg)


Download ppt "EMD - CONVENTIE Kennisdomein ICT Domus Medica. Dashboard mei Informed consent3.400.000 Sumehrs685.000 eGMD artsen gebruikers2.272 eFac facturen767.000."

Verwante presentaties


Ads door Google