De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualisering Structuurvisie Thema’s huidige structuurvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualisering Structuurvisie Thema’s huidige structuurvisie."— Transcript van de presentatie:

1 Actualisering Structuurvisie Thema’s huidige structuurvisie

2 Structuurvisies door de jaren heen Wat blijft Focus op stad aan het water Focus op historische binnenstad Wat verandert Van Calimero naar eigen kracht Van uitbreiding naar stabilisering en krimp Toenemende aandacht voor milieu Toenemende belangstelling voor oevers en verbinding met de Biesbosch Van industrie als noodzakelijk kwaad naar (maritieme) industrie als economische pijler

3 Onderwerpen Structuurvisie 2020 Deel 1 Structuur en doelen Structuurbeeld: essentie van de stad Doelstellingen voor Dordrecht 2020 Deel 2 Agenda voor de stad Stad aan Europese corridors Hollandse waterstad Stad aan de Biesbosch Brandpunten van stad en regio Mozaïek van de stad Plan MER Uitvoeringsstrategie

4 Plankaart

5 Deel 1: Structuurbeeld toevoegen Samen stad Stad aan Europese corridors Hollandse waterstad Stad aan de Biesbosch Brandpunten Raster (mozaïek van de stad)

6 Deel 1: structuurbeeld

7 Hst 2: Ambitie toevoegen duurzaamheid Aantrekkelijk Bruisend, respect voor historisch erfgoed Sociaal Solidariteit, maatschappelijke participatie en gedeelde verantwoordelijkheid Leefbaar Schoon en veilig Drechtsteden in Europees verband Positie in Europa versterken door gebruik maken van gunstige ligging

8 Hst 3: Doelstellingen kleine actualisering Sterke regio Aantrekkelijke binnenstad (topprioriteit) Aangenaam leefklimaat in de wijken Gedifferentieerde en aantrekkelijke woonmilieus Versterking van de economie en het creëren van voldoende werkgelegenheid Goed bereikbare sociaal-culturele en recreatieve voorzieningen Prettige openbare ruimte Verbeteren van groene en waterzones Verbeteren bereikbaarheid Veiligheid vergroten en minderen milieubelasting

9 Agenda voor de stad hst 4: stad aan Europese corridors Versterken stadspoorten Maasterras Zuidpoort Oostpoort Nieuwe stations Stedenbaan Aanpak milieuknelpunten Externe veiligheid Luchtkwaliteit Actualiseren op alle punten

10 Agenda voor de stad hst 5: Hollandse waterstad Dordrecht waterbestendig maken Aangepast stedelijk watersysteem Floodproof bouwen dijkversterking Water benutten als economische kracht Gebiedsvisie Merwedehavens WDO Water benutten als kwaliteit woon- en leefmilieu Wonen aan het water (Stadswerven, Maasterras) Uitbreiding watersport Actualiseren: MARE, Deltaprogramma, schaalsprongprogramma, businesscase WDO

11 Agenda voor de stad hst 6: Stad aan de Biesbosch Nieuwe groen-blauwe stadslinten Amstelwijck-Oostkilzone Aloijsenzone Wantijzone waterboulevard (Wieldrechtse) Zeedijk en Bildersteeg Nieuwe Dordtse Biesbosch Overgang stad naar buitengebied Kleinschalig wonen in het groen Ontsluiting oostelijke stadsdelen Actualiseren: stadsrand, plaatje NDB, Zuidpolder, studie Provinciale Weg

12 Agenda voor de stad hst 7: Brandpunten Stad en Regio Binnenstad Meer culturele voorzieningen Goede buitenruimte en bereikbaar Uitbreiding horeca Bereikbaarheid Uitbreiding parkeren aan de oostkant Stadswerven Maasterras Knooppunten N3 Grootschalige voorzieningen, geclusterd Herstructurering Dordt West Actualiseren: Maasterras, parkeren,knooppunten N3

13 Agenda voor de stad hst 8: Mozaïek van de Stad Netwerken Mobiliteitsnetwerk Hoofdnet: kwaliteit verkeersafwikkeling Wijken: leefbaarheid HOV Watersysteem groensysteem Ruimtelijke kaders Cultuurhistorische hoofdstructuur Hoogbouw: regels Openbare ruimte: KOR 12 Leefmilieus Actualiseren: EV, leefmilieus

14 Agenda voor de stad hst 8: Leefmilieus

15 Centrum Levendig stedelijk Rustig stedelijk Stadswijk Suburbaan Rustig groen Kantoorlocatie Bedrijventerrein Industrieterrein Groen en recreatie Agrarisch Natuur

16 Agenda voor de stad hst 8: Leefmilieus Beschrijving en beleidsregels: - wonen - werken - voorzieningen - verkeer en vervoer - milieu - hoogbouw - groen en openbare ruimte Actualiseren, meer (sociale kaders) toevoegen?

17 Uitvoeringsstrategie hst 10 Samenwerking Regie door kaderstelling Ontwikkelstrategie per project Sturingsinstrumenten Grex Locatie-eisen kostenverhaal Projecttypen Sleutelprojecten Dynamisch kader Monitor Meerjarenplanning Actualiseren

18 Grotere aanpassingen op een rij positiebepaling van de stad poorten en knopen heroriëntatie oevers stadsrand sociale structuur en agenda waterveiligheid duurzaamheid benoemen vliegwielen (uitvoeringsstrategie) rolneming gemeente (uitvoeringsstrategie)


Download ppt "Actualisering Structuurvisie Thema’s huidige structuurvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google