De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuidvlietstraat De straatnaam is jonger dan de straat zelf; pas bij raadsbesluit d.d. 28 april 1937 werd de naam vastgesteld met de volgende begrenzing:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuidvlietstraat De straatnaam is jonger dan de straat zelf; pas bij raadsbesluit d.d. 28 april 1937 werd de naam vastgesteld met de volgende begrenzing:"— Transcript van de presentatie:

1 Zuidvlietstraat De straatnaam is jonger dan de straat zelf; pas bij raadsbesluit d.d. 28 april 1937 werd de naam vastgesteld met de volgende begrenzing: van Westsingel in westelijke richting tot de spoorbaan. Daarvoor ging de straat door het leven als Poelweg V, slechts het stukje tussen spoorbaan en gemeentegrens met ‘s-Heer Arendskerke bleef de naam Poelweg V behouden, maar dit stukje is later vervallen na wegverlegging. Overigens stond de weg rond 1845 ook bekend als Hoge Heulweg. We maken een korte wandeling door deze straat aan de hand van afbeeldingen uit de Topografische Atlas van het Gemeentearchief Goes.

2 Het westelijk gedeelte van Poelweg V, gezien richting Westsingel. Links op de hoek aldaar boerderij de Struikelblok. Verder is er nog geen sprake van bebouwing op deze prent van ca. 1890. De bestrating lijkt te bestaan uit een mengsel van keistenen en veel modder en het zal niet bepaald een pretje zij geweest om hier over heen te lopen of te rijden! Op de plek van het Struikelblok is later een appartementencomplex voor senioren gebouwd. Rechts werd in 1960 het Landbouwcentrum gebouwd, een kantoorpand waarin allerlei aan landbouw gelieerde organisaties gevestigd waren. De landbouworganisaties vindt men er nu niet meer, want ook hier wonen tegenwoordig senioren Bemerk ook hoe open het gebied op de achtergrond nog is. Tussen woning en schuur zijn vaag de contouren van de toren van de Grote Kerk te ontdekken. We weten helaas niet welke jongemannen bereid waren om te poseren voor de fotograaf! Foto: Gemeentearchief

3 Een nog landelijke Poelweg V ook nu weer gezien richting stad. Er is nu meer bebouwing aanwezig, precies tot aan de katholieke begraafplaats waarvan de ingang net links voor de knik in de straat was gesitueerd. Links en rechts van de boerenwagen is de heg van deze begraafplaats te zien. De begraafplaats is er nog altijd maar wordt niet meer gebruikt. Rond 1990 werd een voor katholieken gereserveerd gedeelte op de Algemene Begraafplaats in gebruik genomen. In de jaren twintig en dertig rukte de bebouwing in de inmiddels in Zuidvlietstraat herdoopt straat verder in westelijke richting op. Meer naar rechts werden na de oorlog Naereboutstraat en Pasteurstraat aangelegd waar arbeiderswoningen werden gebouwd, maar dat kon men in 1923 natuurlijk nog niet weten! Het is blijkbaar oogsttijd want de hooiwagen is volgeladen. In het weiland rechts heeft men het hooi al samengevoegd in afwachting om ook afgevoerd te worden, bijv. naar een grasdrogerij. Foto: Gemeentearchief

4 We maken een flinke sprong vooruit in de tijd en belanden in 1951 op de bouwplaats van het nieuwe rioolgemaal. Waterhuishouding is belangrijk, óók voor het westelijk deel van Goes, dat in die tijd aan de westzijde fors uitbreidde. Uiteraard kwamen er daardoor ook mee rioolaansluitingen en moest de verwerkingscapaciteit van het gemaal worden vergroot. Op de foto wordt gewerkt aan de bewapening van de bodem van de slijkgistingstank gegoten. We schrijven 26 september 1951. Foto: Gemeentearchief.

5 Rond 1970 werden enkele woningblokken aan Zuidvlietstraat en Scheldestraat (links) gesloopt. Een gedeelte van het terrein werd later bestemd voor de Laboratoriumschol, die links op de achtergrond zichtbaar is. Op een strook grond die voorlopig braak zou blijven liggen werden in 1978 noodwoningen geplaatst voor bewoners uit Schengestraat e.o. die te maken kregen met een ingrijpende woningrenovatie. De noodwoningen werden medio jaren 80 pas opgeruimd en na weer enkele jaren waarin het terrein braak lag werd hier begin jaren negentig enkele eengezinswoningen gebouwd. De foto werd ca. 1980 gemaakt. Foto: collectie Bitter-Van Opstal.

6 Van het uiterste westen van de Zuidvlietstraat zijn we teruggelopen naar het uiterste oosten van de straat, waar we, op de hoek met de Westsingel (rechts), de al eerder vermelde boerderij Struikelblok, aantreffen. Landbouw was er niet meer in de directe contreien toen deze foto werd gemaakt en het is niet bekend of de schuur ten tijde dat deze foto werd gemaakt nog voor andere doeleinden in gebruik was. In 1987 gingen de opstallen tegen de vlakte om plaats te maken voor een wooncomplex voor senioren dat medio 1988 in gebruik werd genomen. De foto is gemaakt in 1984. Foto: B. v.d. Plasse.

7 Halverwege de Zuidvlietstraat gekomen zijnde werpen we een blik op de achterzijde woningen aan de Cornelis Houtmanstraat, gebouwd in de jaren vijftig. Uiterst rechts de hoek met de Scheldestraat. De afgebeelde woningen zullen in het kader van het Masterplan Goes-West gesloopt worden. De foto werd omstreeks 1990 gemaakt.

8 In 1990 werd het oude bedrijfspand op de hoek met de Abel Tasmanstraat gesloopt en werd de vrijgekomen grond direct aangewend voor de bouw van eengezinswoningen. De woningen op de achtergrond links staan aan de Jacob Roggeveenstraat en horen feitelijk bij plan Nieuw-West waaraan omstreeks dezelfde tijd aan werd begonnen. De foto is gemaakt in 1994. Foto: U.J. Huber, Gemeentearchief.

9 Misschien willen we nog wat spullen kwijt of zoeken we zomaar iets? Nu we toch in de Zuidvlietstraat lopen moeten we maar even naar binnen gaan bij Michel’s In- en Verkoop. Datum foto: december 2003. Foto: T. de Jonge, Kloetinge.

10 Vanaf de zaak van Michel lopen we in westelijke richting en na enkele bedrijfspanden, vinden we op de hoek met de Lorentzstraat het gebouw van de dr. C. Steenblokschool, een basisschool uitgaande van de Gereformeerde Gemeente. De school werd op 24 juni 1981 officieel in gebruik genomen. De foto werd in 2004 gemaakt. Foto: T. de Jonge.

11 Tot besluit van deze korte wandeling gaan we terug in westelijke richting (richting stad) en kruisen we op 13 december 2007 de Scheldestraat met verderop het Landbouwcentrum en links op de voorgrond een stukje nieuwbouw. Op de plaats van de nieuwbouw, die nog een stukje verder langs de Scheldestraat doorloopt, stonden tot begin jaren zeventig woningen. Na de sloop van deze woninge werd een strook grond benut voor de bouw van een Laboratoriumschool, die inmiddels al weer verdwenen is. Tijdens woningrenovatie Goes-West stonden hier gedurend enkele jaren zgn. noodwoningen t.b.v. de door de renovatie tijdelijk uit hun woning “verdreven” bewoners (zie afbeelding 5). Foto: J.J. Kloos, Gemeentearchief.


Download ppt "Zuidvlietstraat De straatnaam is jonger dan de straat zelf; pas bij raadsbesluit d.d. 28 april 1937 werd de naam vastgesteld met de volgende begrenzing:"

Verwante presentaties


Ads door Google