De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsmanagement Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsmanagement Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsmanagement Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving

2 Inhoud 1 Organisatiestructuur 2 Werkdruk en draagkracht 3 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 4 Ontslag 5 Werving en selectie 6 Arbeidsovereenkomst 7 Wet- en regelgeving 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk 1

3 Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving ► Wet op de ondernemingsraden ► Wet waarin is vastgelegd aan welke regels de OR (OndernemingsRaad) en ondernemer zich moeten houden. 2

4 Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving ► Rechten van de OR: ► Overlegrecht ► Adviesrecht ► Instemmingsrecht ► Initiatiefrecht 3

5 Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving ► Wetten ter bescherming van de werknemer (1) ► Burgerlijk Wetboek (BW) ► Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ► Arbeidstijdenwet (ATW) ► Wet arbeid en zorg (WAZO) ► Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) 4

6 Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving ► Wetten ter bescherming van de werknemer (2) ► Wet bescherming persoonsgegevens ► Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ► Wet verbetering Poortwachter (Wvp) ► Ziektewet, Wulbz en VLZ ► Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) 5


Download ppt "Personeelsmanagement Hoofdstuk 7 Wet- en regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google