De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. U. van de Meer uit Tiel In de middagdienst zullen de broeders René van Kleef en David de Wit worden bevestigd in hun ambt van ouderling. Vandaag is de laatste dag, dat u in de gelegenheid bent namen op te geven van broeders, die u voor dit het diakenambt geschikt acht. Broeder en zuster Gerrit en Jaenet Oosterhuis hebben voor hen en de hun kinderen Mirjam, Ruben en Joëlle reisattestatie gevraagd in verband met hun verblijf voor twee jaren in Amerika. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Mededelingen kerkenraad Morgenavond 4 juli vergadert de kerkenraad. Op de agenda staan ondermeer de ondertekening van het bindingsformulier door de nieuwe ambtsdragers, de wijkindeling en de voorbereiding van de ambtsdragersconferentie. De vergadering begint om 19.30 uur. De collecte is bestemd voor De Verre Naasten (DVN), het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. DVN richt zich op hulpverlening in derdewereldlanden. DVN voert de projecten meestal uit in samenwerking met de Zending of met nationale kerken.

6 Agenda 6 juli10:00Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend

7 Deze week zijn jarig: 3 juli:br Jaap Beere br Sander Vonk 4 juli:zr Marijke Smit-Lankhuijzen 5 juli:Renske Schot 6 juli:br Bart Meeske 8 juli:zr Hetty Kosters-Pos zr Liesbeth de Kruijff-Meijer br Niels Oggel br Ronald de Putter 9 juli:Eize Kramer

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

11 Opwekking 488: Opwekking 488

12 Opwekking 488:

13

14

15 Opwekking 488

16 Opwekking 488:

17

18

19

20

21

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

23

24

25

26

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

28 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

32 Opwekking 705

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

44

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

46 Opwekking 789 U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet. Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

47 Opwekking 789 De diepste zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

48 Opwekking 789 Geest van God, leer mij te gaan over de golven, )4x in vertrouwen U te volgen, ) te gaan waar U mij heen leidt. ) Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. ) Ik vertrouw op uw genade, ) want ik ben in uw nabijheid. )

49 Opwekking 789 Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

51 LIEFDE (WAAROM HEB IK ZO’N HEKEL AAN DAT WOORD?)

52 BELIJD DAT JEZUS CHRISTUS ALS MENS GEKOMEN IS (ALLEEN DAN SPREEK JE ALS GOD ZELF)

53 IN DEZE WERELD ZIJN WIJ ALS JEZUS (DAT IS PAS LIEFDE)

54 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

55 Psalm 112 (eigen berijming) 1 Zoek jij geluk? Dan moet je leren de HEER als God te respecteren. Geniet volop van zijn geboden: voor welvaart is dat de methode. Je vormt een sterk gezin op aarde; wie eerlijk leeft behoudt zijn waarde.

56 Psalm 112 (eigen berijming) 2 Breng licht voor wie in duister dwalen; laat Gods genade voor hen stralen. Wees liefdevol en durf te geven. Want wie oprecht is, blijft in leven. Schrik niet van sombere geruchten: wie God vertrouwt hoeft niet te vluchten.

57 Psalm 112 (eigen berijming) 3 De HEER weet hoe het af zal lopen met wie op jouw verdwijning hopen. Blijf jij royaal voor alle armen; hun blijdschap zal je hart verwarmen. Wie kwaad doet zal zich irriteren: het lukt niet wat hij mag proberen.

58 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

59 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

60 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

61 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

62 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

63 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

64 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

65 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

66 Gezang 182C

67 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming) LvdK481: Gezang182C:Amen

68

69

70

71

72

73


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: De Verre Naasten Opwekking488: Gezang158: 1 Johannes4:1 - 17 Opwekking705: Opwekking 789: Psalm 112:(eigen berijming)"

Verwante presentaties


Ads door Google