De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Compassion : Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 21 augustus:Ilse Heres 22 augustus:br Bart Nelemans br Tobias Sytsma 23 augustus:br Cees Hoogland 24 augustus:br Hilbert Branderhorst 25 augustus:Nynke Meeske 26 augustus:zr Corinka Schipper-van Westen

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

8 Psalm 62: 3, 4 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

9 Psalm 62: 3, 4 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t’ allen tijde.

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

12 Opwekking 461

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

25 Psalm 106: 6, 7, 8 6 Hoe snel vergaten zij den HEER, hoorden naar zijn bevel niet meer. Begeerte had hun hart bevangen. Zij tartten God in de woestijn. Hij gaf hun toornig hun verlangen, opdat het hun tot straf zou zijn.

26 Psalm 106: 6, 7, 8 7 Zij wilden naadren tot hun Heer, zij eisten dat Aärons eer, dat Mozes' ambt hun toe zou vallen. De aarde spleet, het vuur verslond. Dathan, Abiram, ja zij allen verzwolgen zijn zij in de grond.

27 Psalm 106: 6, 7, 8 8 Zij hebben niet op God vertrouwd. Zij maakten zich een kalf van goud, een afgodsbeeld dat zij aanbaden. Zij hebben voor een grazend beest hun eer geruild, en God verraden die steeds hun helper was geweest.

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

30 IS DIT WEL EERLIJK? -één man steelt -36 anderen worden gedood (en later zijn gezin ook nog)

31 EEN DOORGAANDE LIJN: -Nadab en Abihu (Lev. 10) -Uzza (2 Sam. 6, 1 Kron. 13) -Ananias en Saffira (Hand. 5)

32 EEN STEEDS TERUGKERENDE TREND: -het gouden kalf -Ezra 9 -Petrus praat als Simon -Galaten

33 “ÉÉN VAN JULLIE” -Achan wordt pas aangewezen via een algemeen appèl -Judas wordt door Jezus niet bij name aangewezen

34 BREEK MET DE TREND -steniging -verbranding

35 VOLG DE LIJN VAN GOD -de toewijding van Christus Jezus -zoek geen rijkdom maar het Rijk

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

37 Psalm 62: 5, 6 5 Voorwaar, de mensen, arm of rijk, zijn aan een ademtocht gelijk, als God hen in zijn schaal gaat wegen. Stel geen vertrouwen op geweld, op groot bezit aan goed of geld. Op roof en onrecht rust geen zegen.

38 Psalm 62: 5, 6 6 God sprak tot mij dit ene woord, ik heb het meer dan eens gehoord: van God is alle macht en sterkte. Bij U is goedertierenheid, want, Heer, in uw gerechtigheid vergeldt U elk naar wat hij werkte.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

42 Psalm 90: 7, 8 7 Wend U tot ons, keer tot ons weder, HERE, hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? Schenk ons het morgenrood van uw genade, dan prijzen wij voortaan uw grote daden. Vergun uw volk, na jarenlange druk, nu vele jaren zorgeloos geluk.

43 Psalm 90: 7, 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

45 Gezang 182E 4-stemmig

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7, 8 Gezang182E:Amen

47 GEZOCHT: CONTACTPERSONEN/TAALMAATJES (MANNEN) Ik ben op zoek naar mannelijke contactpersonen/taalmaatjes. Er zijn momenteel 6 syrische mannen die iemand zoeken die hen kan helpen bij de taal, en die het leuk vindt om contact met hen op te bouwen. Voor 5 van deze 6 mensen geldt dat zij alleen arabisch spreken. Ik zou jullie vragen of u in uw gemeente of omgeving iemand weet die arabisch spreekt en hen zou willen helpen? Of wellicht u in combinatie met iemand die arabisch spreekt? Mocht u zelf zonder het spreken van de arabische taal toch contacpersoon/taalmaatje zou willen zijn, dan moedig ik dat zeker ook aan. Door dingen aan te wijzen, gebruik van internet e.d. is er veel communicatie mogelijk, en het contact is erg waardevol voor deze mensen! Ik hoor het graag! Groet, Eline Reede Vrijwilligerscoördinator Eindhoven06-45805322


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm62:3, 4 Filippenzen2:1 - 11 Opwekking461: Jozua7: Psalm106:6, 7, 8 Jozua7:1 Psalm62:5, 6 Psalm90:7,"

Verwante presentaties


Ads door Google