De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herwaardering Grondposities Presentatie 6 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herwaardering Grondposities Presentatie 6 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Herwaardering Grondposities Presentatie 6 december 2012

2 Inhoud van de presentatie 1. De aanleiding; 2. De aanpak; 3. De maatregelen; 4. De effecten.

3 De aanleiding Sturing op ruimtelijke ontwikkelingen in combinatie met financiële resultaten; Nota Grondbeleid 2006-2010: actief grondbeleid als middel tot realisering lange termijn-perspectief; Nota Grondbeleid 2011: actief maar behoedzaam; Boekwaarde van de gronden: € 172,8 miljoen Voortdurende crisis in bouw en vastgoed; Financieel-technische correcties; Nieuwe regels in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

4 De aanpak Uitgangspunt: het gaat in feite om een inschatting van de toekomst → bij uitstek een politiek bestuurlijk vraagstuk; Behoedzame benadering conform Nota Grondbeleid; Benadering in “lagen”; Financiële techniek speelt belangrijke rol (afwaarderen / reserves/voorzieningen etc. → begrippenlijstje uitgereikt.)

5 De maatregelen (1) Uitvoering BBV → afwaardering naar huidige bestemming → -/- €2.2 miljoen t.l.v. de algemene reserve. Actueel scenario o.b.v. behoedzame inschatting op complexniveau → financieel-technische correcties: -/- €5,3 miljoen; → inschatting op complexniveau: -/- €7,1 miljoen; -------------------------------------------------------------------- Totaal: maximaal -/- €12,4 miljoen (t.l.v. nieuwe voorziening).

6 Extra behoedzaam scenario: a. 1 jaar extra vertraging op alle complexen; b. grondprijs zakt extra 10% en stijgt komende 20 jaar niet meer; → maximaal -/- €18 miljoen t.l.v. nieuwe voorziening

7 De maatregelen (2) Aandachtspunten: 1.Het gaat bij de voorzieningen om maximum-bedragen (genoemde bedragen moeten “op de plank liggen” voor het geval dat…): het nemen van een voorziening ≠ het doen van een uitgave. 2.Er is geen rekening gehouden met verdiencapaciteit binnen de projecten: - ca. €25 miljoen (o.b.v. actueel scenario). - ca. €14 miljoen (o.b.v. extra behoedzaam scenario).

8 De effecten 1.Geen budgettair effect op begroting (jaarschijf 2013); 2.Op dit moment geen reden om projecten te schrappen. 3.Alle energie nu op verkoop/uitgifte en planvorming onder vermijding van grote uitgaven.


Download ppt "Herwaardering Grondposities Presentatie 6 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google