De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 5 havo 12 september 2016 19.30 uur aula locatie N.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 5 havo 12 september 2016 19.30 uur aula locatie N."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 5 havo 12 september 2016 19.30 uur aula locatie N

2 Jaaropening 2016 Wat verwacht jij van dit schooljaar? In een wedstrijd kan er maar één persoon winnen. Maar succes is voor veel meer mensen weggelegd! Matteüs 20:21 en 22. Nieuwe Bijbelvertaling

3 Programma Opening Overplaatsingen Vacatures Mwu Jaarplanning

4 Programma Slaag-zak-regeling Decanaat Pauze Overleg/kennismaking met de mentor

5 Overplaatsingen

6 Werkweken Krakow Erik Braaksma Margot Kleinnijenhuis Petra van Galen Hans Pas

7 Werkweken Oostenrijk Hans Brinksma Leoni Schwarte Edward Huisman Wiebe Bonsink

8 Werkweken Sicilië Clarinus Nauta Judith Veldhuizen Remco Rauhé

9 Werkweken Londen Herro de Roest Dick Pieper Fiona Maguire

10 Werkweken Praag Marcia Jans Marco Timmer Gerrit Jan Hallink Margreeth Sand

11 Werkweken Rome Tiny Voet Henri Donker Filip Boven

12 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) In het PTA zijn opgenomen: 1. Verkort examenreglement 2. Rooster Centraal Examen 3. Leerstof per vak

13 Profielwerkstuk Opstartdatum: dinsdag 27 september Wordt in tweetallen gemaakt

14 Profielwerkstuk Moet uiterlijk 6 maart 2017 afgerond en ingeleverd zijn Wordt beoordeeld met een cijfer als onderdeel van het combicijfer Cijfer mag niet lager dan een 4 zijn

15 Jaarplanning 1 Toetsweek 1: 28 oktober t/m 3 november (4 november uitloop) Toetsweek 2: 16 t/m 20 januari Herkansing: De herkansingen voor het 1 e semester zijn 10 februari: 1 maal een SE (geen PO!)

16 Jaarplanning 2 Toetsweek 3: 30 maart t/m 5 april Herkansing: De herkansingen voor de 3 e periode en vakherkansing zijn op 13 april: 1 maal SE periode 3 1 maal SE afgesloten vak (gd, ma, in, bsm, O&O)

17 Jaarplanning 3 Examenvoorlichting: Dinsdag 18 april Controle examencijfers: Dinsdag 18 april Oefenexamens: Woensdag 19 april Laatste schooldag: Donderdag 20 april

18 Jaarplanning 4 (onder voorbehoud) Examenperiode: Woensdag 10 mei t/m vrijdag 7 juli Eindexamens: Woensdag 10 mei t/m dinsdag 23 mei Uitslag: Woensdag 14 juni

19 Jaarplanning 5 (onder voorbehoud) Herexamen (2 e tijdvak): Vanaf maandag 19 juni Aangewezen vak(ken): Donderdag 22 juni

20 Jaarplanning 6 (onder voorbehoud) Onder voorbehoud!! Definitieve data volgen in april. Uitslag 2 e tijdvak: Vrijdag 30 juni Diploma-uitreiking: Dinsdag 11 juli:NH5A, NH5B, NH5C Woensdag 12 juli:NH5D,NH5E, NH5F

21 Rekentoets 1 Derde maal Periode dinsdag 10 januari t/m maandag 23 januari 2017 Vierde maal Periode dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart 2017

22 Slaag-zak-regeling Een examenkandidaat vallend onder de Vernieuwde Tweede Fase is geslaagd als: - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, - er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, - er 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is,

23 Slaag-zak-regeling - er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is, - er 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.

24 Slaag-zak-regeling - Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. - Het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde eindcijfers voor respectievelijk maatschappijleer, godsdienst en het profielwerkstuk.

25 Slaag-zak-regeling - Voor alle vakken waarin een centraal examen gedaan wordt, moet het gemiddelde van de CE cijfers een voldoende zijn. ( ≥ 5,50 ) - Voor maar één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag het eindcijfer 5 worden behaald. (zie ook formele formulering volgende dia). - De rekentoets moet zijn gemaakt (zie ook formele formulering volgende dia).

26 Rekentoets 2 Artikel 63. Tijdelijke uitslagregeling rekentoets havo vanaf schooljaar 2015–2016 In afwijking van artikel 50, eerste lid, onderdeel b, dient de kandidaat die het eindexamen havo heeft afgelegd:artikel 50, eerste lid, onderdeel b a. voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of wiskunde B ten minste het eindcijfer 5 te hebben behaald en voor het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit onderdeel ten minste het eindcijfer 6 of meer te hebben behaald; en b. de rekentoets te hebben afgelegd.

27 Slaag-zak-regeling - Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. - Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.

28 Slaag-zak-regeling uitwerking

29 Slaag-zak-regeling uitwerking Geslaagd als: 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald; 1x4, dan ook minimaal 2x7 of 1x8.

30 Slaag-zak-regeling uitwerking Geslaagd als: 2x het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald. 2x5, dan ook minimaal 2x7 of 1x8.

31 Slaag-zak-regeling uitwerking Geslaagd als: 1x het eindcijfer 5 en 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 3 compensatiepunten moeten worden behaald. 1x5 en 1x4, dan ook minimaal 3x7 of 1x7 en 1x8 of 1x9.

32 Cijferlijst Op de cijferlijst staan alle behaalde eindresultaten vermeld. dus alle eindcijfers en alle letters (ckv, LO, rekentoets)

33 STUDIEKEUZE

34

35 TIP! Leerling: Plan je studiekeuzeactiviteiten, zoals een meeloopdag of proefstuderen. Ouders:Zet de studiekeuze ook thuis op de agenda! NIET UITSTELLEN!!!

36 BELANGRIJKE DATA 1 december: adviesdatum inschrijving HO 15 januari:deadline studies met toelatingsexamen & decentrale selectie 1 mei: aanmelden voor alle andere opleidingen Let op: Er zijn opleidingen waarvan de deadline om aan te melden veel eerder is dan 1 mei. Kijk ruim op tijd op de site van de hogeschool van je keuze.

37 SITES Reggesteyn.dedecaan.net Studiekeuze123.nl Tkmst.nl Duo.nl Studielink.nl Nibud.nl

38 ROLLEN EN TAKEN Leerling: Aanvragen DigiD (met sms-functie) Aanmelden HBO: www.studielink.nlwww.studielink.nl Aanmelden MBO: via onderwijsinstelling zelf Aanvragen studiefinanciering: www.duo.nlwww.duo.nl ‘Maak serieus werk van je studiekeuze’ School/ouders: ‘Helpen en stimuleren bij de zoektocht naar de ware match’

39 LOB – leerjaar 4/5 40 LOB-UREN Keuze onderdelen: Studie try-out (NIEUW!! Studietry-outs.nl) Open dag bezoeken Meeloopdag / proefstuderen Meelopen / Interview beroepsbeoefenaar …………. Planning maken Verlofaanvraagformulier Portfolio: reggesteyn.dedecaan.net

40

41 STUDIEFINANCIERING: bedragen zijn van 2016 en onder voorbehoud Studievoorschot: Lening€ 478,-(maximaal) Collegegeldkrediet€ 165,-(maximaal) Aanvullende beurs€ 384,- (maximaal) Reisvoorziening

42 De mentor gaat met u naar het lokaal: NH5AFred Steenbruggen lokaal 112 NH5BFrits Bosmanlokaal 111 NH5CAnke Duenklokaal 116 NH5D Fiona Maguirelokaal 109 NH5E Dick Pieperlokaal 114 NH5F Hans Pas lokaal 115

43 PAUZE De koffie staat klaar!!


Download ppt "Ouderavond 5 havo 12 september 2016 19.30 uur aula locatie N."

Verwante presentaties


Ads door Google