De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 6 september 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 6 september 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 6 september 2016

2 inhoud presentatie  tariefvoorstellen HO & Begeleiding  addenda Beschermd Wonen en Lijfgebonden Ondersteuning  vervolg Innovation Game  evaluatie 2015  stand van zaken LVB zorg  onderwerpen volgende overlegtafels 22

3 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (1) Tariefvoorstel 2017  De inkomsten vanuit het Rijk voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding voor 2017 dalen ten opzichte van 2016, derhalve is er geen indexatie aan de orde.  Desondanks:  Is bij HO de cao verhoging voor de oude Huishoudelijke hulpschaal FWG 10 als gevolg van de AMvB prijs en kwaliteit per 2017 verwerkt in het tarief voor de algemene voorziening en maatwerkvoorziening basis.  Hebben we ook bij begeleiding wel met een schuin oog gekeken naar de cao’s 2016. 3

4 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (2)  Bij de individuele begeleiding wordt er per 2017 gewerkt met een tarief voor cliënten met meer dan 24 uur per 4 weken dat deelbaar is door 60 minuten.  In het gemiddeld aantal uren van basis en speciaal, waarop de 4 wekentarieven zijn gebaseerd, zat historisch gezien een klein verschil. Deze hebben we per 2017 gelijk getrokken naar het hoogste gemiddelde. Dit heeft een licht positief effect op de vier wekentarieven voor BGI basis laagste intensiteit. 4

5 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (3)  Bij Groepsbegeleiding:  is er voor 2017 gerekend met 88,75% bezettingsgraad ipv 87,5% in 2016. Dit heeft een verlagend effect.  De toeslag voor vervoer is per 2017 verhoogd: voor vervoer van en naar dagbesteding wordt er in 2017 met € 4 per dagdeel gerekend (tov € 3,50 in 2016 en bij BGG speciaal B met € 5,75 ipv € 5,50 in 2016).  Per saldo heeft dit bij BGG basis zonder vervoer een licht negatief effect op het vierwekentarieven in 2017 en met vervoer is effect neutraal. Bij BGG speciaal zonder vervoer is het effect neutraal, met vervoer is het positief. 5

6 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (4) 6 HO Algemene Voorziening20172016 AV HH € 23,40 per uur € 21,60 per uur Waarbij tariefbijdrage cliënt€ 12,60€ 12,00 Waarbij bijdrage gemeente€ 10,80€ 9,60 Bijdrage gemeente indien cliënten tot minimabeleid behoort € 23,40€ 21,60

7 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (5) 7 HO Maatwerkvoorziening 2017 Per 4 weken 2016 Per 4 weken HO basis€ 325€ 300 HO Speciaal € 325 HO Speciaal Plus€ 415€ 410

8 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (6) 8 Begeleiding Individueel Intensiteit 0 t/m 12 uur Per 4 weken Intensiteit 12,1 t/m 24 uur Per 4 weken Meer dan 24 uur op uurbasis per 4 weken BGI basis 2017€ 240€ 640€ 43,80 per uur BGI speciaal 2017€ 305€ 805€ 55,20 per uur BGI basis 2016€ 230€ 640€ 43,50 per uur BGI speciaal 2016€ 305€ 805€ 55,50 per uur

9 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (7) Begeleiding Groep Basis Intensiteit 0 t/m 24 dagdelen Intensiteit 24,1 t/m 36 dagdelen Meer dan 36 dagdelen op dagdeelbasis BGG basis A (l. som) 2017€ 365€ 685€ 23,50 per dagdeel BGG basis A met vervoer 2017€ 425€ 800€ 27,50 per dagdeel BGG basis B (VG licht /PSY) 2017€ 305€ 770€ 26,00 per dagdeel BGG basis B met vervoer 2017€ 350€ 885€ 30,00 per dagdeel BGG basis A (l. som) 2016€ 370€ 700€ 24,00 per dagdeel BGG basis A met vervoer 2016€ 425€ 800€ 27,50 per dagdeel BGG basis B (VG licht/PSY) 2016€ 310€ 785€ 26,75 per dagdeel BGG basis B met vervoer 2016€ 350€ 885€ 30,25 per dagdeel 9

10 tariefvoorstellen HO & Begeleiding (8) Begeleiding Groep Speciaal Intensiteit 0 t/m 24 dagdelen Intensiteit 24,1 t/m 36 dagdelen Meer dan 36 dagdelen op dagdeelbasis BGG speciaal A (PG/SOM) 2017€ 655€ 1200€ 37,75 per dagdeel BGG speciaal A met vervoer 2017€ 725€ 1330€ 41,75 per dagdeel BGG speciaal B (VG/LG) 2017€ 570€ 1375€ 43,25 per dagdeel BGG speciaal B met vervoer 2017€ 650€ 1560€ 49,00 per dagdeel BGG speciaal A (PG/SOM) 2016€ 655€ 1200€ 37,50 per dagdeel BGG speciaal A met vervoer 2016€ 715€ 1310€ 41,00 per dagdeel BGG speciaal B (VG/LG) 2016€ 570€ 1375€ 43,00 per dagdeel BGG speciaal B met vervoer 2016€ 645€ 1550€ 48,50 per dagdeel 10

11 Gehanteerde parameters door Leidse regio-gemeenten voor bepalen van 4 wekentarieven 2017 Gemiddeld aantal uren per 4 weken Werkgeverslasten Overhead Non productiviteit schaalTrede HO basis14 uur Wgl: 23-25% O: max 20% NP: max 20% Nieuwe schaal HH 75% HO speciaal13 uuridemFWG 15idem HO speciaal plus 16 uuridemFWG20idem 11 Huishoudelijke Ondersteuning

12 12

13 13

14 addenda Beschermd Wonen & Lijfgebonden Ondersteuning Beschermd wonen addendum:  Laatste overlegtafel: tarieven voor ontwikkelingsgerichte aanpak  Wat nog moest: proces  Dat heeft vertraging gehad maar is nu klaar  Met terugwerkende kracht vanaf 15 augustus 14

15 Deadline reacties tarieven & addenda  deadline eventuele reacties op de tarieven & de twee addenda is 16 september aanstaande  er volgt zo snel mogelijk een format op de site voor het aanleveren van de eventuele reacties 15

16 vervolg Innovation Game (1)  Terugblik cq herinnering ophalen en stand van zaken  Resultaten vanuit de werkmiddag: 1 innovatiespel 2.0 2 problemenbus 3 maatwerkaanpak schuldproblematiek 16

17 vervolg Innovation Game (2)  Tijdspad 1. oktober innovatiespel 2. november projectvoorstellen 3. december subsidietoekenning 17

18 Evaluatie overleg WMO Leidse Regio  Evaluatie van het overleg Bestuurlijk Contracteren  Kwalitatief en kwantitatief  Betrekken van partners van de fysieke overlegtafel en de digitale overlegtafel  Invullen vragenlijst  Bespreken in overleg d.d. ………………………….

19 stand van zaken LVB zorg (1)  onderzoek bureau HHM naar LVB doelgroep in mei afgerond  conclusies/aanbevelingen over de inkoop van LVB zorg zou gepubliceerd worden in een rapport van VWS & VNG  dit rapport is nog (steeds) niet openbaar  meer duidelijkheid over het budget volgt in de september circulaire 19

20 stand van zaken LVB zorg (2)  toch alvast starten met het opstellen van een nieuwe (resultaat)overeenkomst op Holland Rijnland niveau voor een periode van in ieder geval 2 jaar (zo is afgesproken met de Regio)  een nieuw contract (ipv een addendum) is nodig omdat het een groot aantal cliënten betreft en de tarieven afwijken van Beschermd Wonen  eind september bijeenkomst met aanbieders om dit inhoudelijk vorm te geven; uitnodiging is verstuurd 20

21 onderwerpen volgende overlegtafels (1) oktober  definitieve tarieven HO en Begeleiding  Monitoring 1 ste helft 2016  Evaluatie 2015  innovatie  tariefvoorstel Beschermd Wonen  eerste contouren contractering LVB Wmo intramuraal november  definitieve tarieven Beschermd Wonen  Concept overeenkomst en tariefvoorstel LVB Wmo intramuraal  innovatie 21

22 onderwerpen volgende overlegtafels (2) december  definitieve overeenkomst en tarieven LVB Wmo intramuraal  innovatie 22

23 Vragen 23


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 6 september 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google