De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startcollege B2 Psychologie 2016-2017 5 september 2016 Laura Holsbeeke – onderwijscoördinator Psychologie Manon te Vaarwerk – studieadviseur Psychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startcollege B2 Psychologie 2016-2017 5 september 2016 Laura Holsbeeke – onderwijscoördinator Psychologie Manon te Vaarwerk – studieadviseur Psychologie."— Transcript van de presentatie:

1 Startcollege B2 Psychologie 2016-2017 5 september 2016 Laura Holsbeeke – onderwijscoördinator Psychologie Manon te Vaarwerk – studieadviseur Psychologie

2 2 ONDERWERPEN VOORLICHTING B2  Algemene info  B2 programma  (Voorlichting) B3 programma  Evaluatie onderwijs, verbeteracties & panelgesprekken Deze presentatie deze week te vinden op www.utwente.nl/psywww.utwente.nl/psy  Bachelor studenten  Jaar 2

3 3 Start bachelor jaar 2 – algemene punten  Bijna alle studenten die door zijn naar jaar 2 hebben 60EC van jaar 1 behaald!  Meer zelfstandigheid in jaar 2  andere opzet projecten en begeleiding  Communicatie vanuit de opleiding (bijv. over voorlichtingsactiviteiten)  we blijven de Blackboard ‘organization’ van jaar 1 gebruiken, naam is gewijzigd in studiebegeleiding B2 2016-2017.  Voor (persoonlijke) vragen  studieadviseur Manon te Vaarwerk  Heb je opmerkingen over onderwijs?  Laura Holsbeeke

4 4 Start bachelor jaar 2 – algemene punten Regelingen jaar 2  Geen ‘overkoepelende/extra’ compensatieregeling zoals in jaar 1!  Andere opbouw jaar 2, minder leerlijnen/onderdelen & niet in elke module dezelfde leerlijnen + meer toepassing/opdrachten  Nieuw: als je een module in B2 net niet behaalt  behaalde module onderdelen blijven tot en met volgend studiejaar geldig mits je voor de module gemiddeld min. 5,0 hebt behaald en voldaan hebt aan aanwezigheid  Voldoe je aan voorwaarden dan doe je in het volgende jaar dus alleen het niet behaalde onderdeel opnieuw, zoals deze het volgende jaar wordt aangeboden

5 5 Bachelor jaar 2 Professionele en psychologische vaardigheden Jaar 2 Module keuze 1 uit 3 Module keuze 1 uit 3 Module keuze 1 uit 2 Module keuze 1 uit 2 Onderzoeksmethoden en onderzoeksproject  In eerste semester keuzemodules  In tweede semester 2 zogenaamde ‘stretch modules’  goede ervaringen

6 6 Bachelor jaar 2 Semester 2: veel toepassing/vaardigheden Module onderzoeksmethoden en onderzoeksproject: - Groot onderzoeksproject - in groepen maar individueel verslag - Afspraken met begeleidende docent - Colleges en practica over onderzoek doen - (nieuwe) onderzoeksmethoden en toepassing statistiek, verslaglegging Module professionele en psychologische vaardigheden: - Gespreksvoering, adviesvaardigheden, omgang groepen (presenteren/aansturen) - Loopbaan & werkveldoriëntatie - Werkcolleges, opdrachten, assessment, toets(en) (alleen) voor ‘theoretische achtergrond’

7 7 Bachelor jaar 3 Bachelorthese/afstuderen B1 + B2 behaald! Bachelorthese/afstuderen B1 + B2 behaald! Jaar 3 Keuzeruimte 30EC min 90EC behaald Keuzeruimte 30EC min 90EC behaald Reflectie – ethiek, geschiedenis en filosofie van psy

8 8 Bachelor jaar 3  In keuzeruimte:  UT High Tech Human Touch modules (www.utwente.nl/minor)www.utwente.nl/minor  Keuzemodule psychologie ((max) 1 module die je in jaar 2 niet hebt gekozen!) – voorbereiding masterspecialisatie PSY UT  Modules andere opleidingen (evt voor andere master) (zoals CW/OWK)  Vakken andere NL universiteit Uitgebreide informatie bijeenkomst over keuzeruimte rond december Wil je naar het buitenland? Tijdig actie ondernemen is belangrijk! - Studeren in het buitenland  B1 + eerste semester/keuzemodules B2 behaald - Start oriënteren mbv ervaringen van andere studenten en info op de website van international office

9 9 Evaluatie onderwijs en verbeteracties  We verzamelen meningen van studenten (kwantitatief) via de evaluatie vragenlijst die je na afloop van module invult (je krijgt mail) + (kwalitatief) via de panelgesprekken  Alle resultaten van evaluaties op website te vinden  Ga naar www.utwente.nl/psy  bachelor  module evaluaties en verbeteractieswww.utwente.nl/psy Daar vind je voor komend jaar:  Uitleg wat er wordt gedaan met resultaten van evaluaties  Een link naar de BMS pagina met alle evaluaties (quality care B-PSY)  Resultaten + improvement actions!

10 10 Aanmelden panelgesprekken tweede jaar Panelgesprekken: bespreken sterke punten module + verbeterpunten  zoals colleges, project, studiemateriaal, toetsen, informatievoorziening enz Waarom voor de opleiding belangrijk? (tijdig) inzicht sterke/verbeterpunten onderwijs  en indien nodig actie ondernemen met docent! Waarom voor jou interessant? Je krijgt de kans mee te praten over de kwaliteit van onderwijs en ziet resultaten! Wanneer? Ongeveer 2 x per blok vergaderen (in de pauze) Hoe geef je je op? Vul je naam (+ de keuzemodule die je volgt) in op de inschrijflijst, dan nemen we contact op!

11 11 VRAGEN?


Download ppt "Startcollege B2 Psychologie 2016-2017 5 september 2016 Laura Holsbeeke – onderwijscoördinator Psychologie Manon te Vaarwerk – studieadviseur Psychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google