De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Impulsdag, samenwerken in de jeugdhulpverlening 24 september 2015 Samenwerken in het jeugdhulplandschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Impulsdag, samenwerken in de jeugdhulpverlening 24 september 2015 Samenwerken in het jeugdhulplandschap."— Transcript van de presentatie:

1 1 Impulsdag, samenwerken in de jeugdhulpverlening 24 september 2015 Samenwerken in het jeugdhulplandschap

2 2

3 6 Doelstellingen van Integrale Jeugdhulp

4 Algemene doelstelling Jongeren met een hulpvraag dienen zo snel mogelijk bij de juiste hulp terecht te komen Noodzakelijk hiervoor is Samenwerking en afstemming tussen de verschillende sectoren die zorgen voor jeugdhulp in Vlaanderen: VAPH – BJB – K&G – CAW – CGG - CLB

5 IROJ: intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp  Kerntaak: aansturing van de uitvoering van het decreet Integrale Jeugdhulp in de regio  Organisatie van overleg en samenwerking tussen de jeugdhulpaanbieders van de regio MEE-weten, -denken, - beslissen & -evalueren 5

6 Beleidscyclus IJH Uitvoering in de regio Overzicht en opvolging Signalering Rapportage Besluitvorming Netwerken, werkgroepen, reflectiegroepen, voorzieningen IROJ Management- comité Conclusies en beleidsvoorstellen IJH – VGC / prov. en sectorale administraties IROJ

7 Samenstelling van het IROJ  Cliëntvertegenwoordigers  Sectorvertegenwoordigers  ITP en GV (OCJ en VK)  Pleegzorg  Kinderpsychiatrie  Jeugdmagistratuur  Provincie of VGC  Vlaamse Gemeenschap 7

8 1. Organisatie eigen werking 2. Monitoring transitie naar het nieuwe jeugdhulplandschap 8 Actieplan 2014: Focus op 2 acties

9 + Ad hoc werkgroep Verontrusting + Werkgroep Advies en Planning 9 Structuur IROJ Limburg

10 Eerste monitoring -Ervaringen? -Algemeen met het nieuwe landschap -Specifiek met de nieuwe elementen: -Vernieuwde werking crisisnetwerk -ITP -GV -Cliëntparticipatie -Bemiddeling -Sterke punten / knelpunten? -Voorstellen van verbeteracties 10

11 Aandachtspunten uit monitoring Limburg -Communicatie -Hulpcoördinatie en contactpersoon -A-document -Verontrusting -Duidelijkheid scheppen over het jeugdhulplandschap -Beroepsgeheim 11

12 Acties op Limburgs niveau 1. Communicatie naar huisartsen (trekker CGG) 2. Informatieronde bij de sectoren instrumenten Cliëntoverleg en Bemiddeling (trekker Regionaal Loket Limburg) 3. Inventarisatie stand van zaken CPA (trekker ITP) 5. Actieplan verontrusting (werkgroep ov CAW) 6. Netwerkdag RTJ Landschap (trekker kerngroep RTJ) 7. Overzicht overlegtafels (trekker Regionaal Loket) 12

13 Acties vanuit Vlaanderen Werkgroep remediëring is van start gegaan Actiefiche inzake verontrusting Vlaamse vormingen inzake verontrusting worden georganiseerd Vlaamse campagne ‘Bekendmaking Brede Instap voor brede publiek’ en ‘Bekendmaking cliëntoverleg en bemiddeling rechtstreeks aan cliënten’ 13

14 Samenwerken in het jeugdhulplandschap 14


Download ppt "1 Impulsdag, samenwerken in de jeugdhulpverlening 24 september 2015 Samenwerken in het jeugdhulplandschap."

Verwante presentaties


Ads door Google