De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Conceptnota Leerzorg Frank Vandenbroucke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Conceptnota Leerzorg Frank Vandenbroucke."— Transcript van de presentatie:

1 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Conceptnota Leerzorg Frank Vandenbroucke

2 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Aanleiding Beleidsmatig: regeerakkoord 2004-2009 : onderwijscontinuüm Beleidsmatig: regeerakkoord 2004-2009 : onderwijscontinuüm Inhoudelijk: Inhoudelijk: toegenomen zorgvraag (groei buitengewoon onderwijs, GON, zorgaandacht in gewoon onderwijs)toegenomen zorgvraag (groei buitengewoon onderwijs, GON, zorgaandacht in gewoon onderwijs) problemen met huidig systeem (typologie, verwijspraktijk, financiering, ongelijke spreiding aanbod…)problemen met huidig systeem (typologie, verwijspraktijk, financiering, ongelijke spreiding aanbod…) internationale ontwikkelingen inclusie van personen met een handicap – VN Conventieinternationale ontwikkelingen inclusie van personen met een handicap – VN Conventie 10 jaar debat vraagt besluitvorming10 jaar debat vraagt besluitvorming

3 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Discussienota december 2005 Discussienota december 2005 Gemeenschappelijke beleidsontwikkeling in de VLOR Gemeenschappelijke beleidsontwikkeling in de VLOR Tussentijds advies en standpuntennota Tussentijds advies en standpuntennota Ontwerp van conceptnota november 2006 Ontwerp van conceptnota november 2006 Advies VLOR en Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Advies VLOR en Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Conceptnota 30 maart 2007 Conceptnota 30 maart 2007 Historiek

4 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Eén referentiekader voor versnipperd zorgaanbod Eén referentiekader voor versnipperd zorgaanbod Eenvormigheid, transparantie, handelingsgerichtheid bij diagnose en begeleiding Eenvormigheid, transparantie, handelingsgerichtheid bij diagnose en begeleiding Afstemmen op internationale ontwikkelingen inclusief onderwijs Afstemmen op internationale ontwikkelingen inclusief onderwijs Verbreding en verdieping aanbod buitengewoon onderwijs Verbreding en verdieping aanbod buitengewoon onderwijs Doelstellingen

5 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Leerzorgniveau: mate van aanpassing van de onderwijsomgeving Leerzorgniveau: mate van aanpassing van de onderwijsomgeving Clusters en doelgroepen: kenmerken van het kind Clusters en doelgroepen: kenmerken van het kind Combinatie = leerzorgmatrix Combinatie = leerzorgmatrix Structuur

6 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 I: gewoon curriculum (preventie, differentiëren, remediëring, compenseren) I: gewoon curriculum (preventie, differentiëren, remediëring, compenseren) II: gewoon curriculum (compenseren, dispenseren) II: gewoon curriculum (compenseren, dispenseren) III: individueel curriculum (handelingsplanning) III: individueel curriculum (handelingsplanning) IV: individueel curriculum (handelingsplanning, verzorging) IV: individueel curriculum (handelingsplanning, verzorging) V: zieke kinderen & jongeren V: zieke kinderen & jongeren Leerzorgniveaus

7 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Indeling obv soort participatieprobleem Indeling obv soort participatieprobleem –1: andere reden dan stoornis –2: bij leren (leer- en aandachtstekortstoornis, lichte mentale stoornis) –3: die ook buiten onderwijs het functioneren belemmeren (matige, ernstige, diepe mentale stoornis, lichamelijke, visuele of auditieve stoornis) –4: door verstoorde sociale interactie (gedrags- en emotionele stoornis, pervasieve ontwikkelingsstoornis-autisme) Clusters

8 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007

9 Bepalen zorgniveau Op leerzorgniveau 1: school Op leerzorgniveau 1: school Van 1 naar 2: Van 1 naar 2: –gemotiveerd verslag (CLB ism school) –inspanningen op niveau 1 aantonen (school) Van 2 naar 3 (of van 3 naar 4): Van 2 naar 3 (of van 3 naar 4): –Attest voor onderwijs op maat (CLB) –verantwoordingsprotocol (inspanningen op niveau 2 aantonen: CLB + school) –Rechtstreeks inschalen blijft mogelijk

10 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Geleidelijke uitvoering tegen 2016 Geleidelijke uitvoering tegen 2016 –recht op inclusie mits draagkrachtafweging –verbreding en verdieping van het aanbod buitengewoon onderwijs (betere spreiding aanbod) Aandachtspunten Aandachtspunten –doelgroep-specifieke communicatie –tussentijdse evaluatie –competentieontwikkeling –budgettaire implementatie Uitvoering

11 PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Debat in de Commissie Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie Debat in de Commissie Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie Ontwerp van decreet : herfst 2007 Ontwerp van decreet : herfst 2007 Wetgeving opstellen: schooljaar 07-08 Wetgeving opstellen: schooljaar 07-08 Start uitvoering: 1/9/09 Start uitvoering: 1/9/09 Timing


Download ppt "PERSCONFERENTIE LEERZORG 30.03.2007 Conceptnota Leerzorg Frank Vandenbroucke."

Verwante presentaties


Ads door Google