De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lopende bestemmingsplanprocedures Raadsinfoavond 20 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lopende bestemmingsplanprocedures Raadsinfoavond 20 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Lopende bestemmingsplanprocedures Raadsinfoavond 20 januari 2015

2 Doel: U informeren over flink aantal (lopende) bestemmingsplanprocedures

3 5 bestemmingsplannen in procedure 3 bestemmingsplannen binnen korte termijn in procedure

4 Vooraf: Wat is een bestemmingsplan ook weer?

5  Planologisch toetsingskader voor ruimtelijke plannen waaronder omgevingsvergunning- aanvragen  Bestaat uit regels, toelichting en verbeelding (plankaart met bestemmingen)  Vanaf 2008 digitaal beschikbaar en qua vorm gestandaardiseerd  Inhoud nog (redelijk) vrij, maar in Brunssum wordt steeds meer toegewerkt naar een inhoudelijke standaard: elke bestemming een eigen regeling en maatwerk voor specifieke gevallen)

6 Wanneer nieuw bestemmingsplan?  Actualiseringsplicht om de 10 jaar  Gewenste aanpassing vanwege bijv. nieuw beleid / fine-tuning regels / advies / uitspraak bezwarencie / rechter  Noodzakelijke aanpassing vanwege nieuwe regelgeving  Nieuwe ruimtelijke ontwikkeling

7 5 bestemmingsplannen in procedure  USAG (ontwikkeling)  BSDG (actualisering)  Veegplan Centrum (ontwikkeling en verplichting i.h.k. van subsidie)  Centrum 1 e herziening (gewenste aanpassingen)  Woningbouw Van Ruijsdaelstraat (ontwikkeling)

8 Binnenkort in procedure  Woningbouw Tritbach (ontwikkeling)  Tankstation Ganzepool (ontwikkeling)  Archeologie (nieuw beleid)

9

10 Bestemmingsplan beschermde mijnkoloniën In het eerste uur al voldoende aan bod gekomen

11 Bp. USAG  T.b.v. verplaatsing Amerikaanse militairen vanuit Schinnen naar POMS-sites Hendrikterrein  Specifieke maatwerkregeling voor bestemming `Militaire doeleinden`  Lichtere functies mogelijk, zoals detailhandel / ontspanning / kantoren  Verder werkplaats / tankstation (geen gas) en beperkte legering  Stavaza: Inspraak en vooroverleg

12

13 Veegplan Centrum  Noodzaak: Subsidie voor herontwikkeling Brunssum Centrum Noord met eis om op 2 woningbouwlocaties de woningaantallen in de wijzigingsbevoegdheid terug te brengen  Meteen enkele andere locaties meenemen omwille van gewenste aanpassingen op betreffende locaties  Waboproof maken / standaardisering regels  Stavaza:Ontwerp ter inzage

14

15

16 Bp. Centrum 1e herziening  Deelherziening noodzakelijk voor 2 locaties dan ook maar de volledige regels onder de loep nemen  Regels Waboproof maken en standaardiseren  Geen aanpassingen op de verbeelding  Regels veegplan en 1e herziening nagenoeg gelijk!  Stavaza: ontwerp ter inzage

17

18 Bp. Woningbouw Van Ruijsdaelstraat  Locatie vml. Gemeenschapshuis In ‘t Ven  Maximaal 6 nieuwbouwwoningen  Stavaza: inspraak en vooroverleg

19

20 Bp. Woningbouw Tritbach  Voormalige locatie Quality Bakers  Ooit totaal 69 woningen beoogd, maar slechts ruim 40 gebouwd;  Toevoeging nog slechts 4 vrije sector woningen op de oostelijk gelegen kavel  Op de noordelijk gelegen kavel groen en aan de westzijde daarvan enkele garageboxen  Nog slechts concept-voorontwerp (doorloopt nu ambtelijke toetsing)

21

22 Bp. Tankstation Ganzepool  Verzoek namens provincie / particuliere eigenaar om gastankstation te mogen realiseren op locatie nabij Wienerberger  E.e.a. in relatie tot buitenring  Op dit moment procedure even ‘on- hold’ in afwachting van overleg tussen provincie, eigenaar en gemeente

23

24 Parapluplan Archeologie  In oktober 2013 nieuw archeologisch beleid vastgesteld  Meegenomen in beheersverordeningen en alle daarna in procedure gebrachte bestemmingsplannen  Wens om oud beleidskader in voorgaande bestemmingsplannen te herzien  Centrum (1e herziening, in veegplan wordt beleid meteen meegenomen), Schutterspark, BT Emma en Haefland / Rode Beek

25

26 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Lopende bestemmingsplanprocedures Raadsinfoavond 20 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google