De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mondelinge reactie op Ontwerpbesluit Flexibiliteitsdiensten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mondelinge reactie op Ontwerpbesluit Flexibiliteitsdiensten."— Transcript van de presentatie:

1 Mondelinge reactie op Ontwerpbesluit Flexibiliteitsdiensten

2 T&S?

3 Mondelinge Reactie T&S op Ontwerpbesluit Flexibiliteitsdiensten -Economische machtspositie T&S op markt voor flexibiliteitsdiensten? -Methode van regulering

4 Economische machtspositie T&S op markt voor flexibiliteitsdiensten -Hoorzitting niet het forum hier inhoudelijk op in te gaan; -Schriftelijke reactie T&S zal dit wel doen; -T&S is oneens met FE rapport en daarop door DTe gebaseerde conclusies inzake dominantie T&S op markt voor flexibiliteitsdiensten; -DTe mag flexibiliteitsdiensten niet reguleren. -Geen bijna onbeperkte flexibiliteitsmogelijkheden bij T&S

5 Methode van regulering Doel regulering -Doel regulering (ontwikkeling flexibiliteitsmarkt) wordt niet bereikt, in tegendeel: negatieve gevolgen voor investeringsklimaat en ontwikkeling spotmarkt.

6 Methode van regulering Geen seizoensflex Geen seizoensflexibiliteit (max. weekflex, volumeneutraal).

7 Methode van Regulering Aanbiedings- en verkoopproces onevenwichtig -Marktconsultatie door GTS 6 maanden voor boekjaar vormt basis voor typen flexdiensten; -voorgestelde procedure: marktpartijen vragen vrijblijvend, GTS maakt voorstel, NMa stelt vast, T&S moet alles aanbieden.

8 Methode van Regulering (2) Aanbiedings- en verkoopproces onevenwichtig Inschrijvingsprocedures elk kwartaal voor aanbieders: a)bevoegdheid NMa inschrijvingsprocedures elk jaar opnieuw vast te stellen? b) GTS moet qua hoeveelheid marge aanhouden, c)T&S moet alles aanbieden, incl. gebleken extra vraag, d)T&S ontheffingsplichtig;

9 Methode van Regulering (3) Aanbiedings- en verkoopproces onevenwichtig Inschrijvingsprocedure elk kwartaal voor kopers: a)allocatiesysteem richting kopers en rol marktconsultatie hierbij onduidelijk; b)manipulatie door aanbieders en vragers mogelijk?; c)systeem ontmoedigt aanbieden door andere aanbieders.

10 Methode van Regulering Toezicht DTe op tariefstelling T&S deugt niet -DTe stelt nu al te weten dat T&S onder het huidige prijsniveau moet aanbieden (“ex post” beoordeling? T&S heeft thans geen tarieven voor weekflex of korter, ongefundeerde uitspraak, investeringsklimaat);

11 Methode van Regulering (2 ) Toezicht DTe op tariefstelling T&S deugt niet -Criteria voor beoordeling redelijkheid tarieven volstrekt nietszeggend (tegenstrijdig, waarom anders dan bij misbruikbeoordeling?); -Het lijkt erop dat DTe naar believen wil kunnen ingrijpen in de tarieven van T&S.

12 Methode van Regulering Ontheffingsplicht voor T&S bij niet aanbieden niet passend -DTe denkt ten onrechte nog steeds dat flexmogelijkheden T&S bijna onbeperkt zijn (geïnstalleerde productie- capaciteit is taylor made voor markt, inname in de zomer is beperkt); -Flexdiensten in welke vorm dan ook mogen mogelijkheden T&S haar afnemers rechtstreeks te bedienen (incl. levering van volume) niet beperken; -Geen wettelijke basis voor ontheffingsplicht, wat T&S niet heeft hoeft zij in elk geval niet aan te bieden.


Download ppt "Mondelinge reactie op Ontwerpbesluit Flexibiliteitsdiensten."

Verwante presentaties


Ads door Google