De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeleid in het advocatenkantoor Arnhem, 7 juni 2010 Mr. Guido Schakenraad / Henri Niezink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeleid in het advocatenkantoor Arnhem, 7 juni 2010 Mr. Guido Schakenraad / Henri Niezink."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsbeleid in het advocatenkantoor Arnhem, 7 juni 2010 Mr. Guido Schakenraad / Henri Niezink

2 Presentatie 1.Kwaliteitsmodel - Guido 2.Kwaliteitstraject / producten - Henri 3.Belang / ervaringen - Guido

3 Historie

4 Cijfers balie – per 31-12-09

5 Definitie 1.“Het voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt 2. in een adequate prijs-/kwaliteitsverhouding 3.door een integere en onafhankelijke advocaat 4. die voldoet aan criteria van voldoende vakbekwaamheid(te toetsen aan en door collega’s met afstemming op de partners in de keten) …. werkzaam op een kantoor dat is voorzien van instrumentaria voor meting van output en outcome.

6 Elke advocaat zal zijn vak graag goed beoefenen.

7 Daarom staat de professional centraal Kwaliteit begint bij de persoon

8 Daarnaast is kwaliteit, de juiste kennis en vaardigheden, maar ook faciliteiten zoals een adequate bibliotheek

9 Natuurlijk staat bij kwaliteit integriteit centraal

10 Werken bij een goed georganiseerd kantoor waar men optimaal kan presteren en renderen

11 Uiteindelijk resulteert dit in tevreden personeel én tevreden cliënten

12 Kennis Integriteit Kantoorvoering Output

13 Doelstelling Doelstelling Peer Review

14 Op weg naar het keurmerk fase 1 1.Intake / assessment 2.Implementatie normenkader middels online handboekhandboek 3.Audit PriceWaterhouseCoopers

15 Kantoorprocessen - audit

16 Op weg naar het keurmerk fase 2 1.Intake / assesment 2.Implementatie normenkader middels online handboekhandboek 3.Audit PriceWaterhouseCoopers 4.Peer Review (twee jaarlijks)

17 Kantoorprocessen – Peer Review een reviewer wordt geselecteerd – bezwaar mogelijk dossiers worden a- select getrokken 5 dossiers per advocaat – 20 per kantoor 25 % levende zaken, 75 % archief < 2 jaar transport Falc Couriers – digitale vrachtbrief 25% dubbele review Per dossier wordt een beoordelingsformulier ingevuld inclusief feedback Feedback: dossier / advocaat / kantoor

18 19 criteria opdrachtfase opdrachtfase, administratief uitvoeringsfase, communicatie algemeen uitvoeringsfase uitvoeringsfase tijdigheid uitvoeringsfase formaliteiten afrondingsfase

19 Op weg naar het keurmerk fase 2 1.Intake / assesment 2.Implementatie normenkader middels online handboekhandboek 3.Audit PriceWaterhouseCoopers 4.Peer Review (twee jaarlijks) 5.KTO

20 Klantperceptie - KTO Resultaat in maandelijkse digitale update met benchmark Demo

21 Op weg naar het keurmerk

22 En verder… financiele benchmark (jaarlijks)

23 En verder… financiele benchmark (jaarlijks) icc / intervisie (jaarlijks) helpdesk www.advocatenkeuze.nl

24 Verbetering van de online vindbaarheid van Viadicte advocatenkantoren. Bieden van ondersteuning aan rechtshulpzoekende door de mogelijkheid te bieden om op basis van eenduidige criteria een advocatenkantoor te vinden. Rechtshulpzoekende van algemene informatie voorzien welke behulpzaam kan zijn bij het inschakelen van een advocaat en de omgang hiermee.

25 En verder… financiele benchmark (jaarlijks) Klachtenmodule icc / intervisie (jaarlijks) helpdesk www.advocatenkeuze.nl debiteurenbeheer Netwerkbijeenkomst Hight Trust Regeling RvR PE Punten??

26 Kosten all inclusief: - €83,- per maand per advocaat 4-13 max 7 (7-14, 8-16, 9-18...) afname losse producten mogelijk

27 Belangen

28 Belang Client– spiegelonderzoek

29 Belang advocaat / kantoor 1.De belangrijkste interne motivator is, hoewel voor de hand liggend, toch heel overtuigend: arbeidsvreugde. Het is plezierig werken in een zo goed mogelijke georganiseerde werkomgeving waaraan je het grootste deel van je daginvulling besteedt. Kortom: beroepstrots! 2. Kantoren zullen met de ontwikkelingen van hun tijd mee moeten gaan, willen zij zich als individueel advocatenkantoor kunnen onderscheiden.Denk aan: Beautyc ontests, high trust, best vallue tendering / voorbereid zijn op de ‘New Wave Delivering’. 3. Het kantoor, lees: het team, is gebaat bij een gemeenschappelijk doel dat onder een gemeenschappelijke vlag gedragen wordt. 4. Elk individueel kantoor zal graag een goed juridisch product voortbrengen én ook op een goede dienstverlening bogen (werkvreugde en ook goede (psychische) gezondheid spelen een voorname rol).

30 Belang – beroepsgroep 1.Het is een publieke taak. De maatschappelijke positie die de advocaat in het rechtsverkeer en in de maatschappelijke ordening in het algemeen inneemt, verplicht daartoe. 2.Baas in eigen winkel blijven, in plaats van buitenaf opgelegde regels. 3.De waardering en ook concurrentiepositie van de advocatuur in het algemeen is ermee gediend. Er zijn immers meerdere aanbieders in het rechtsverkeer.

31 Belang – beroepsgroep 4.Vanuit de financiële aspecten kan genoemd worden voor de consument een verbetering van de prijs/kwaliteitverhouding en voor de dienstverlener door toegenomen efficiency de continuïteit van het ondernemerschap. Te denken valt ook aan de verzekerbaarheid van de beroepsaansprakelijkheid op de langere termijn. 5.Door nu heldere criteria en toetsbaarheid ervan: transparantie. www.advocatenkeuze.nl

32 Beloning 1.Riskmanagement dus goede nachtrust, trots 2.meer klanten en dus continuïteit 3.Behoud PBO en privileges / kroonjuwelen 4.Opheffen info-assymetrie: waarmaken van gepriviligeerde positie ; waardering door marktpartijen en verwijzers.

33 Vragen: 1.Kijk ook op www.viadicte.nl 2.Presentatie vanaf vanavond op site Viadicte 3.Contactgegevens dhr. H.J.(Henri) Niezink Tel.: +31 (0)40 - 239 32 88 mob: +31 (0)6-14 62 72 45 fax: +31 (0)499-578009 email: info@viadicte.nlinfo@viadicte.nl


Download ppt "Kwaliteitsbeleid in het advocatenkantoor Arnhem, 7 juni 2010 Mr. Guido Schakenraad / Henri Niezink."

Verwante presentaties


Ads door Google