De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN projectwethouders Carine Blom en Jan Brenninkmeijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN projectwethouders Carine Blom en Jan Brenninkmeijer."— Transcript van de presentatie:

1 DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN projectwethouders Carine Blom en Jan Brenninkmeijer

2 Stappenplan DOPs aangeboden maart 2008 Groepering actiepunten (inhoud en tijd) Bespreking college en raad Begroting 2009 Verantwoording naar bevolking Uitvoering

3 Actiepunten Biezenmortel 1.Zorg voor continuïteit in de woningbouw 2.Levendig dorpshart met voorzieningen 3.Verkeersveiligheid 4.Bereikbaarheid van Biezenmortel 5.Oprichten dorpsraad 6.Activiteiten, sport en recreatie voor jong en oud 7.Openbaar vervoer 8.Afvalinzameling beter organiseren 9.Ruimte voor bedrijvigheid 10.Relatie Prisma – Biezenmortelse gemeenschap 11.Overlast door hondenpoep 12.Het is goed zo.

4 Werk in uitvoering Inhoud –Centrumplannen Haaren en Helvoirt –Masterplan woningbouw –Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan –Deelplannen Wet maatschappelijke Ondersteuning “Samen sterker” –Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) Wijze waarop –Dienstverlening –Communicatie –Participatie

5 Woningbouw Uitvoering Masterplan Woningbouw: –7 extra bestemmingsplannen –Overeenkomst provincie 29 februari 2008 –Doelgroepen met name starters en senioren Locaties en aantallen Tweede spoor bouwinitiatieven Notitie startersbeleid Woonvisie

6 Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan –Verdieping probleemanalyse –Aandachtspunten DOP’s meegenomen –Visie op oplossingen Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Sluipverkeer Openbaar Vervoer

7 Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO Beleidsplan “Samen Sterker” –Ouderenproof/Ouderenbeleid/Zilverenkracht –Bereikbaarheid en toegankelijkheid openbare ruimte en openbare gebouwen –Jeugd –Vrijwilligers –Mantelzorg –Lokale gezondheidzorg –Depressie en eenzaamheid ouderen –Participatie WMO-adviesraad

8 Wijze waarop Heldere signalen gemeentebreed Leerpunten: –Niet alleen plannen maken, ook zichtbaar uitvoeren –Actiepunten opnemen in lopend en komend beleid –Aansluiten bij wensen en behoeften inwoners –Nadenken over optimale wijze van inwonerparticipatie Duidelijk communiceren: –Wat –Waarom –Wanneer –Wat niet –Waarom niet

9 Hoe verder Start continue uitvoering Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering Terugkoppelen resultaten: Wat is uitgevoerd, wat niet en waarom 2x per jaar voortgangsoverleg klankbordgroep Jaarlijkse terugkoppelavond alle inwoners Publicaties De Leije Informatie website

10 Discussie Vragen? Hebben wij u goed begrepen? Op welke punten kan de gemeente naar uw mening meer doen? Op welke wijze wilt u betrokken blijven bij de uitvoering?


Download ppt "DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN projectwethouders Carine Blom en Jan Brenninkmeijer."

Verwante presentaties


Ads door Google