De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappen die gezet kunnen worden bij verontrusting Perspectief vanuit de Gemandateerde Voorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappen die gezet kunnen worden bij verontrusting Perspectief vanuit de Gemandateerde Voorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 Stappen die gezet kunnen worden bij verontrusting Perspectief vanuit de Gemandateerde Voorzieningen

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 2 Verontrusting en maatschappelijke noodzakelijke jeugdhulp

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Verontrusting Definitie o Psychische, fysieke of seksuele integriteit van minderjarige of één of meer leden van zijn gezin aangetast wordt o Affectieve, intellectuele of sociale ontplooingskansen van de minderjarige in het gedrang komen Omgaan met verontrusting = een doelstelling in het Decreet IJH = een gedeelde verantwoordelijkheid in jeugdhulp 3

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 4 Werken in en met verontrustende situaties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle jeugdhulpverleners

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 5 Zorg voor de jeugdhulpverlener in het omgaan met verontrusting

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Gedeelde verantwoordelijkheid op verschillende niveau’ s Laat jeugdhulpverleners in het omgaan met situaties van verontrusting niet alleen staan in de eigen organisatie Belang van teamoverleg Belang van ondersteuning door de leidinggevende en samenwerkingspartners Procedures in de organisatie en duidelijkheid over mandaat 6

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 7 Decretale opdracht van de gemandateerde voorzieningen Met wat kan je bij hen terecht?

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 8 Decretale opdrachten van de gemandateerde voorzieningen Hulpverleners en voorzieningen ondersteunen in het omgaan met verontrusting (consult) Onderzoeken of hulp maatschappelijk noodzakelijk is na aanmelding door jeugdhulpaanbieder of na kennisgeving van het jeugdparket Desgevallend opvolgen (case-management) Indien nodig doorverwijzen naar het parket

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 9 Consultfunctie in jeugdhulp Onze cliënt is de consultvrager. Verbreden van het perspectief en verkennen van handelingsmogelijkheden. Geen voorwaarde voor aanmelden bij een gemandaateerde voorziening Autonomie van de consultvrager Afstemming tussen de gemandateerde voorzieningen en het meldpunt crisisjeugdhulp

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Onderzoek maatschappelijke noodzaak Definitie : “de kwalificatie die na onderzoek door een gemandateerde voorziening aan een verontrustende situatie wordt gegeven en die de noodzaak vastlegt om jeugdhulpverlening in te schakelen” Drie richtinggevende vragen: 1. Is er sprake van VOS; 2. Is er sprake van duurzame vrijwilligheid; 3. Is jeugdhulpverlening het antwoord op deze situatie Aanklampend en onderhandelende procesgang 10

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Onderzoek maatschappelijke noodzaak Aanmelding en M-doc: ontvankelijkheid formeel Direct naar fase case-onderzoek Aanwezigheid en actieve deelname van de aanmelder bij het eerste driehoek geprek: gemandateerde voorziening, cliënt en aanmelder. Aanmelder wordt ingelicht over het resultaat van het onderzoek. 11

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 12 H1 Opvolging en regie in jeugdhulp Het OCJ neemt in geval van MaNO de verdere opvolging op Enkel nog interveniërend case-management Bepalen van de verwachtingen en bodemeisen Opnemen van de regie voor hulpverleningsplan en evaluatie Contactpersoon-aanmelder bij de intersectorale toegangspoort

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Overgang van vrijwillige naar gerechtelijke jeugdhulp 13

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Doorverwijzing naar het Openbaar Ministerie De GV zijn de enige actoren in jeugdhulp die ook buiten de situatie hoogdringendheid (art. 458 SwB) kunnen doorverwijzen naar het jeugdparket. Tegensprekelijk debat (WAT, HOE) De GV hebben hiervoor afspraken gemaakt met het OM: uniform doorverwijzingsformulier De GV hebben tweemaal per jaar structureel afstemmingsoverleg met de jeugdmagistraten in O-VL De GV zetten ook jaarlijks in op opleiding van jeugdmagistraten in jeugdhulp en jeugdadvocaten. 14

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vragen ? 15


Download ppt "Stappen die gezet kunnen worden bij verontrusting Perspectief vanuit de Gemandateerde Voorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google