De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS Informatieavond klas 3 vakcollege BB/KB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS Informatieavond klas 3 vakcollege BB/KB."— Transcript van de presentatie:

1 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS Informatieavond klas 3 vakcollege BB/KB

2 Leerwegen en sectoren LWT Leerwegen: Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht TL:Mavo Sectoren: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw

3 Sectoren vakcollege TechniekZorg en WelzijnEconomie BWI: Bouw, wonen en interieur ZW: Zorg en welzijn EO: Economie en ondernemen PIE: Produceren, installeren en energie MVI: Media, vormgeving en ict

4 Vakken TechniekZorg en WelzijnEconomie Profielvak Nederlands Engels Wiskunde NatuurkundeBiologieEconomie Maatsch.leer Rekenen Ckv

5 Programma is in de basis “breder” geworden Bijvoorbeeld: PIE (Produceren, Installeren en Energie) vervangt afdelingen Metaal-, Elektro- en Installatietechniek 4 verplichte modules voor alle leerlingen PIE Via keuzevakken (nog) “breder”of “smaller” Minimaal 4 beroepsgerichte keuzevakken Afdeling wordt profielvak

6 Voorbeeld EO:

7 LOB Loopbaanoriëntatie en begeleiding Verplichte onderdelen vastgelegd in PTA Vakopdrachten, bedrijfsbezoeken, stages, beroepeninteressetests, bezoek vervolgonderwijs, etc. Loopbaangesprekken (reflectie) Loopbaandossier: digitaal met Qompas. Mee naar MBO.

8 Maatschappijleer 2 lesuren per week Afsluiten eind klas 3 Telt mee voor zakken/slagen examen

9 Bewegingsonderwijs 2 lesuren per week in klas 3 en 4 Afsluiten in klas 4 Moet met “voldoende” worden afgesloten

10 CKV culturele en kunstzinnige vorming 1 lesuur per week Afsluiten in klas 3 Moet met “voldoende” worden afgesloten

11 Rekenen Wet- en regelgeving onzeker! Nu: cijfer telt niet mee voor wel/niet behalen van het diploma Wel verplicht om te maken. Totaal 4 kansen, waarvan 1 x in de 3 e klas. Hoogste cijfer telt! 2ER toets mogelijk (dyscalculie/”rekenzwak”)

12 PTA Programma van Toetsing en afsluiting Examenreglement: schoolexamen! Overzicht van alle toetsen per vak PTA raadplegen via website school Resultaten in SOM Examendossier: alle resultaten klas 3 en 4 per vak

13 Rapportage en contactmomenten 1 e cijferlijst: 29 november Spreekavond: 14 december 2 e cijferlijst: 17 maart Spreekavond: 29 maart Toetsweek: 19 t/m 23 juni Voorlopige cijferlijst + herkansingsformulier: 29 juni Maximaal 2 toetsen herkansbaar (PTA) Herkansingsdag: 6 juli Eindrapport: 21 juli Cijfers kunnen altijd via SOM worden bekeken

14 Leerlingzaken Leerlingcoördinator (rol/taken), mentor, zorgcoördinator Ziekmelding, te laat, verzuim Schoolregels Time out

15 Werkweek Diverse bestemmingen Week van 10 t/m 14 juli Leerlingen en ouders maken zelf de keuze! Aanmeldingsformulier inleveren bij leerlingcoördinator Annuleringsverzekering zelf afsluiten! Niet mee? Programma op school Aanmelden betekent betalen!!

16 Mentoren B3a: Dhr. P. J DubbelhuisB11 B3b: Mevr. J. Trip-v.d. LaanB01 B3c: Mevr. A. LasscheB06 K3a: Mevr. C. Herbers-KolmerB11 K3b: Dhr. W. KoolB08a K3c: Dhr. J. KuipersB121 K3d: Dhr. R. KeuterB109 K3e: Mevr. M. A. van Slooten-PosB04


Download ppt "Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS Informatieavond klas 3 vakcollege BB/KB."

Verwante presentaties


Ads door Google